PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 238 Wybrane problemy funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej | 121--133
Tytuł artykułu

Rola interwencji walutowych na polskiej ścieżce do euro

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym opracowaniu przypomniano podstawowe uwarunkowania teoretyczne związane z interwencjami walutowymi jako fundamentalnym narzędziem wpływania na kurs oraz nakreślono miejsce Polski w drodze do wspólnej waluty i mechanizmu ERM2. Wskazano również na główne uwarunkowania i doświadczenia związane ze stabilizacją kursu złotego, ze szczególnym uwzględnieniem interwencji z połowy kwietnia 2010 r., która nastąpiła po ponad dekadzie nieobecności polskiego banku centralnego na rynku dewizowym. Jako metody badawcze wykorzystano opisową analizę literatury i - w pewnym zakresie - analizę danych statystycznych. (fragment tekstu)
EN
In the article, the author attempts to outline the importance of foreign exchange interventions on Polish road to the euro. He analyses main goals for intervention and shaping the zloty's exchange rate, as well as their significance for determining the central rate within the ERM2 system. He also indicates the basic theoretical background of foreign exchange interventions as a fundamental tool for influencing the exchange rate and tries to define Poland's position on the path to the euro. As a research method, an analysis of literature and statistical data was employed. Basic conclusion drawn from the considerations is that under present conditions, it is very difficult to determine the long-term equilibrium exchange rate of the zloty, and that the intervention of April 2010, made after a pause longer than ten years, does not necessarily mean a fundamental change in the approach to exchange rate policy. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • 1. Barro R. J.: Makroekonomia. Warszawa: PWE, 1997.
 • 2. Bilski J.: Międzynarodowy system walutowy. Warszawa: PWE, 2006.
 • 3. Eurostat - http://epp.eurostat.ec.europa.eu, 05.06.2010.
 • 4. Karwowski J.: Operacje zagraniczne banków centralnych. Wrocław: Wyd. AE, 1997.
 • 5. Krugman P. R., Obstfeld M.: Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, 2007.
 • 6. Makroekonomia. Red. M. Noga. Wrocław: Wyd. AE, 1995.
 • 7. Mapa drogowa przyjęcia euro przez Polskę. Materiał informacyjny, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2008.
 • 8. Michalczyk W.: Kształtowanie kursu walutowego jako narzędzie realizacji celów polityki gospodarczej. W: Wybrane problemy ekonomiczne czasów globalizacji. Red. W. Michalczyk. Wrocław: Katedra MSG AE, 2007.
 • 9. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Red. Jan Rymarczyk. Warszawa: PWE, 2006.
 • 10. "Monitor Konwergencji Nominalnej" 2010 nr 5, www.mf.gov.pl, 05.06.2010.
 • 11. Porozumienie z dnia 16 marca 2006 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym oraz krajowymi bankami centralnymi Państw Członkowskich spoza strefy euro określające procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej (OJ C 73, 25.03.2006, s. 21 z późn. zm.).
 • 12. Program konwergencji. Aktualizacja 2009. Warszawa: Rada Ministrów, 2010.
 • 13. Pytlarczyk E., Mazurek M.: W stronę reżimu kursu stałego z limitami odchyleń?, www.brebank.pl, 21.05.2010.
 • 14. Resolution of the European Council on the establishment of an exchange-rate mechanism in the third stage of economic and monetary union - Amsterdam, 16 June 1997 (OJ C 236, 02.08.1997, s. 5).
 • 15. Rogalski M.: Do akcji wkraczają "służby specjalne", www.bossa.pl, 21.05.2010.
 • 16. Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej. Warszawa: NBP, 2003.
 • 17. Rybiński K.: Koniec reżimu płynnego kursu? "Rzeczpospolita" 04.06.2010, s. B12-13.
 • 18. System finansowy w Polsce. Tom 1. Red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, 2008.
 • 19. Średniookresowa strategia polityki pieniężnej na lata 1999-2003. Warszawa: NBP, 1998.
 • 20. Uwarunkowania realizacji kolejnych etapów Mapy drogowej przyjęcia euro przez Polskę, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009.
 • 21. Założenia polityki pieniężnej na rok 2000. Warszawa: NBP, 2000.
 • 22. założenia polityki pieniężnej na rok 2001. Warszawa: NBP, 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
DOI
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171239991

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.