PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 2 | 103--120
Tytuł artykułu

Europeizacja państwa : kazus Szwecji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Europeanization of a Country - the Case of Sweden
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie przebiegu "europeizacji" Szwecji oraz wpływu tego procesu na poczucie tożsamości narodowej tego państwa. Najpierw omówione zostanie pojęcie "europeizacji" oraz konteksty jego użycia w nauce o stosunkach międzynarodowych. Dalej podjęta zostanie próba odpowiedzi na następujące pytania badawcze: (1) co skłoniło Szwecję do przystąpienia do Unii Europejskiej?; (2) jakie były oczekiwania tego państwa w obliczu członkostwa w UE?; (3) jak przebiegał proces akcesji?; (4) jaki wpływ na tożsamość Szwecji2 oraz działalność instytucji państwowych miało i ma jej przystąpienie do UE? Udzieliwszy odpowiedzi na te pytania omówione zostaną specyficzne cechy szwedzkiego członkostwa w UE. Scharakteryzowane zostaną zwyczaje, które udało się zachować w tym państwie, mimo ich sprzeczności z unijnym prawem. Przeanalizowane zostaną również czynniki ograniczające europeizację Szwecji. Pod koniec artykułu ukazany zostanie rozdźwięk między postawami elit i społeczeństwa w podejściu do kwestii integracji europejskiej, który uwidocznił się w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. W podsumowaniu podam argumenty potwierdzające i negujące tezę, że w wyniku integracji Szwecji z Unią Europejską ucierpiała tożsamość narodowa tego państwa. (fragment tekstu)
EN
The main purpose of this paper is to present the process of Europeanization of Sweden and its limits. General terms concerning the phenomenon of Europeanization are explained first. The case of Sweden is analysed subsequently. The author tries to answer the following questions: (1) What factors encouraged Sweden to join the European Union?; (2) What were specific demands of Sweden before joining the EU?; (3) What is the essence of Swedish membership in the EU?; (4) How Sweden gained membership of the EU?; (5) What influence upon the identity of Sweden and the activity of state institutions exerted its accession to the EU? (6) What are the limits to Europeanization of Sweden? (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
103--120
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Andersson C., Lindahl R., Europarlamentet EG:s Demokratiska Ansikte, Stockholm 1994.
 • Aylott N., Europe and the Swedish Parliamentary Elections of September 2002 "RIIA/OERN Election Briefing" 2002, nr 6.
 • Aylott N., Swedish Social Democracy and European Integration, Aldershot 1999.
 • Börzel T., Risse T., When Europeanization Hits Home: Europeanization and Domestic Change, "European Integration Online Papers" 2000, t. 4, nr 15.
 • Cameron D.R., The 1992 initiative: causes and consequences, w: A.M. Sbragia (red.), Europolitics. Institutions and Policy Making in the "new" European Community, Washington 1992.
 • Czech S., Konkurencyjność Szwecji a proces reform gospodarczych, w: T. Bernat (red.), Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjności, Szczecin 2007.
 • Davidson E., Eriksson A., Hallenberg J., Europeanization of Security and Defence Policy: a Conference Held at the Swedish National Defence College, December 5, 2001, Stockholm 2001.
 • Ekengren M., Sundelius B., Sweden: The State Joints the European Union, w: K. Hanf, B. Soetendrop (red.), Adopting to the European Integration: Small States and the European Union, London 1998.
 • Elvander N., EU måste bli en förbundsstat, "Dagens Nyheter" z 28 grudnia 1998 roku.
 • Featherstone K., Radaelli C. (red.), The Politics of Europeanisation, Oxford 2003.
 • Flam H., Horn H., Ekonomiska konsekvenser för Sverige av EGs inre marknad. En översikt över tillämplig ekonomisk teorioch empiri, SOU 1990:14, bilaga 2, Stockholm 1990.
 • Gilljam M., Holmberg S. (red.), Ett knappt ja till EU väljarna och folkomröstningen 1994, Stockholm 1996.
 • Gustavsson J., The Politics of Foreign Policy Change: Explaining the Swedish Reorientation on EC Membership, Lund 1998.
 • Hadenius S., Swedish Politics During the 20th Century, Stockholm 1999.
 • Hall P., Taylor R., Political Science and the Three New Institutionalism, "Political Studies" 1996, t. 44, nr 5.
 • Hansson G., Den internationaliserade ekonomis autonomi, w: G. Hansson, L.G. Stenelo (red.), Makt och internationalisering, Stockholm 1990.
 • Hegeland H., Mattson I., The Swedish Riksdag and the EU: Influence and the Openness, w: M. Wiberg (red.), Trying to Make Democracy Work: the Nordic Parliaments and the European Union, Stockholm 1997.
 • Hegeland H., Mattson I., To Have a Voice in the Matter: a Comparative Study of the Swedish and Danish European Committees, "The Journal of Legislative Studies" 1996, nr 2/3, s. 198-215.
 • Johansson K.M., Europeanisation and its limits: the case of Sweden, "Journal of International Relations and Development" 1999, t. 2, nr 2.
 • Kelstrup M. (red.), European Integration and Denmark's Participation, Kopenhaga 1992.
 • Keohane R.O., Hoffmann S., Institutional Change in Europe in the 1980s, w: R.O. Keohane, S. Hoffmann (red.), The New European Community. Decision-Making and Institutional Change, Boulder 1991.
 • Knill C., Lehmkuhl D., How Europe Matters: Different Mechanisms of Europeanization, "European Integration on line Papers" 1999, t. 3, nr 7.
 • Ladrech R., Europeanization and Political Parties, "Living Reviews in European Governance" 2009, t. 4, nr 1.
 • Ladrech R., Europeanization of Domestic Politics and Institutions: the Case of France, "Journal of Common Market Studies" 1994, t. 32, nr 1, s. 69-88.
 • Ladrech R., Europeanization of Parties in Western and Eastern Europe: The Variable Nature of the EU's Attraction, "Journal of Southern Europe and the Balkans" 2008, t. 10, nr 2.
 • Ladrech R., Social Democratic Parties and EC Integration: Transnational Party Responses to Europe, "European Journal of Political Research" 1993, t. 24, nr 2. s. 195-210.
 • Lindahl R., Missnöjda EU-Medlemmar, w: S. Holmberg, L. Weibull (red.), Ett missnöjt folk. SOM-Rapport nr 18, Göteborg 1997.
 • Lundberg L., Svenskt näringsliv och den europeiska integrationen. Ekonomiska konsekvenser av EGs inre marknad för varor och tjänster, SOU 1990:14, bilaga 3, Stockholm 1990.
 • Lundborg T., Konsekvenser av arbetskraftsrörlighet mellan Sverige och EG, SOU 1990:14, bilaga 4, Stockholm 1990.
 • Magnus J.K., Transnational Party Alliances. Analysing the Hard-Won Alliance between Conservatives and Christian Democrats in the European Parliament, Lund 1997.
 • Moravscik A., Negotating the Single European Act, w: R.O. Keohane, S Hoffmann (red.), The New European Community. Decision-Making and Institutional Change, Boulder 1991.
 • Pedersen T., EC-EFTA Relations, w: H. Wallace (red.), The Wider Western Europe. Reshaping the EC/EFTA Relationship, London 1994.
 • Petersson O., Democracy the Swedish Way, Report from the Democratic Audit of Sweden 1999.
 • Pogunktke T., Aylott N., Carter E., Ladrech R., Luther K.R., The Europeanisation of National Political Parties, New York 2007.
 • Sandholtz W., Zysman J., Recasting the European Bargain, "World Politics" 1992, t. 42, nr 1, s. 95-128.
 • Smith M.E., Conforming to Europe: the Domestic Impact of EU Foreign Policy Co-operation, "Journal of European Public Policy" 2000, nr 7/4, s. 613-631.
 • Stjernquist N., Tvåkammartiden. Sveriges Riksdag 1867-1970, Stockholm 1994.
 • Svensson L.E.O., Finansiell integration, resursfördelning och penningpolitic. Avvecklad valutareglering och medlemskap i EMS, SOU 1990:14, biliga 5, Stockholm 1990.
 • Trägårdh L., Sweden and the EU: Welfare State Nationalism and the Spectra of 'Europe', w: L. Hansen, O. Waever (red.), European Integration and National Identity. The Challenge of the Nordic States, London, New York 2002.
 • Widfeldt A., Sweden and the European Union. Implications for the Swedish Party System, w: L. Miles (red.), The European Union and the Nordic Countries, London 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240019

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.