PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 34 | 31--52
Tytuł artykułu

Strategia rozwoju rynku wewnętrznego Unii Europejskiej jako instrument wyjścia z kryzysu gospodarczego

Warianty tytułu
Development strategy of the EU internal market as the instrument providing the way out of the economic crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kryzys gospodarczy zapoczątkowany w 2008 roku ujawnił wiele problemów w sferze realnej w UE. Wynikały one oczywiście przede wszystkim z kłopotów instytucji finansowych, ale w drugim rzędzie należałoby wskazać mankamenty w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego UE. Były one zarówno pochodną niewdrożenia części legislacji przez niektóre państwa członkowskie, jak i niedostosowania jej do nowych potrzeb związanych ze zmieniającą się UE, konkurencją globalną, nową koncepcją zrównoważonego, innowacyjnego wzrostu gospodarczego. W odpowiedzi na te wyzwania Komisja już w 2007 r. rozpoczęła prace nad strategią dotyczącą rynku wewnętrznego, co potwierdza, że nie było to bezpośrednio powiązane z konsekwencjami kryzysu gospodarczego. Jednakże właśnie przez kryzys lub dzięki niemu rozpoczęto dyskusję na temat modernizacji rynku wewnętrznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The recent economic crisis revealed many problems in the EU real sphere, not only because of the troubles of financial institutions, but also due to shortcomings in the EU law implementation and lack of its adjustment to the new needs respective to the changing EU, global competition, the new conception of sustainable, innovative economic growth. Under the strategy for reviving the internal market, the European Commission proposed maintaining social market economy, stressing the co-existence of an open, competitive market and high standards regarding social care, environmental protection and healthcare. The analysis confirms the thesis that the actions proposed under the Single Market Act comprise a strategy for the 'escape forward' from the crisis, and not just a schedule of short-term actions aimed at finding way out. However, it should be stressed that the said strategy does not include any radical and watershed structural reforms. It rather constitutes a deepening of the current integration, a simplification of the current regulations or elimination of the most essential although not all barriers. The internal market should be perceived as a mechanism ensuring effective conducting of business activity while reducing unemployment and increasing the consumers' trust. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
31--52
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Ambroziak A.A., 2009, Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., 2007, Mikroekonomia, PWE, Warszawa.
 • Monti M., 2010, Nowa strategia na rzecz jednolitego rynku. W służbie gospodarki i społeczeństwa Europy.
 • Sprawozdanie dla przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso, 9 maja 2010 r.
 • Synowiec E., 2001, Dynamika i poszerzanie zakresu integracji europejskiej, [w:] E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, IKC HZ, Warszawa.
 • Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, Dz. Urz. L 11, 15.91.2002.
 • Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym, Dz. Urz. UE L 376, 27.12.2006.
 • Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, Dz. Urz. L 18, 21.01.1997.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, W kierunku Aktu o jednolitym rynku. W stronę społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności. 50 propozycji na rzecz wspólnej poprawy rynku pracy, przedsiębiorczości i wymiany, Bruksela, 27.10.2010, KOM(2010) 608 wersja ostateczna.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Akt o jednolitym rynku. Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania. "Wspólnie na rzecz nowego wzrostu gospodarczego", Bruksela, 13.04.2011, KOM(2011) 206 wersja ostateczna.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europejska Agenda Cyfrowa, Bruksela, 26.08.2010, KOM(2010) 245 wersja ostateczna/2.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Projekt przewodni strategii Europa 2020. Unia innowacyjna, Bruksela, 6.10.2010, KOM(2010) 546 wersja ostateczna.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji. Konkurencyjność i zrównoważony rozwój na pierwszym planie, Bruksela, 28.10.2010, KOM(2010) 614 wersja ostateczna.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia: europejski wkład w pełne zatrudnienie, Strasburg, 23.11.2010, KOM(2010) 682 wersja ostateczna.
 • Komunikat Komisji, Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna.
 • Komunikat Komisji, Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego, Dz. Urz. C 083, 07.04.2009.
 • Konkluzje Rady Europejskiej, 17 czerwca 2010 r.
 • Konkluzje Rady w sprawie Aktu o jednolitym rynku, Bruksela, 10 grudnia 2010 r., ST 17799/10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240049

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.