PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 34 | 53--74
Tytuł artykułu

Problemy koordynacji polityki gospodarczej w UE w okresie kryzysu gospodarczego

Warianty tytułu
The problems of economic policy coordination in the European Union in the period of economic crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowe zasady i formy koordynacji polityki gospodarczej krajów członkowskich UE zostały wypracowane w latach 90. XX wieku, w okresie przygotowań do utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW). W pierwszej dekadzie jej funkcjonowania, system ten podlegał licznym zmianom i uzupełnieniom, zarówno na podstawie nowelizacji aktów rangi traktatowej, jak i poprzez uzgadnianie nowych, pozatraktatowych form współpracy. W ostatnich latach funkcjonowanie mechanizmów koordynacji polityki gospodarczej krajów UE zostało poddane istotnej - nie zawsze zakończonej sukcesem - próbie w warunkach kryzysowych. Warto zatem zastanowić się nad celami, jakie przyświecały wprowadzeniu systemu koordynacji polityki gospodarczej krajów UE oraz pokusić się o sformułowanie ocen jego skuteczności i wniosków dotyczących ostatnich reform tego systemu, uzgodnionych w 2011 r. Niniejsze opracowanie stanowi głos w dyskusji o przyczynach i możliwych kierunkach dalszej ewolucji systemu koordynacji polityki gospodarczej w Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The fundamental principles and forms of economic policy coordination of the EU member states were agreed upon in the 1990s, in the run-up to the creation of the Economic and Monetary Union. In the first decade of its functioning, this system was subjected to numerous changes and supplements. In the recent years, the functioning of the mechanisms of economic policy coordination of the EU member states was tested, not necessarily successfully, in the conditions of crisis. The conclusions of economic integration theory suggest that economic policy coordination of the monetary union member states is a necessary complement to a decision regarding adopting common currency. Fundamental goals and principles of economic policy coordination adopted in the EMU do not always reflect theoretical conceptions - in case of the EU, stability of the single currency (defined in terms of price stability) was accepted as the primary goal of economic policy, whereas production and employment stabilisation in the economies of the respective member states are considered of secondary importance. Moreover, many mechanisms of economic policy coordination in the EU lack effective sanctions for noncompliance with the agreed commitments, which in practice significantly reduces their credibility. The paper attempts to analyse the initial goals of the system of economic policy coordination of the EU member states and provides an assessment of its functioning in the period of economic crisis, as well as conclusions concerning recent reforms of this system, introduced in 2011. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
53--74
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Balassa B., 1973, The theory of economic integration, George Allen and Unwin, London.
 • Begg I., Hodson D., Maher I., 2003, Economic policy coordination in the European Union, "National Institute Economic Review", No. 183, s. 66-77.
 • Begg I., Hodson D., Maher I., 2002, Economic policy coordination under EMU: a normative analysis, mimeo .
 • Buiter W.H., 2006, The sense and nonsense of Maastricht revisited: what have we learnt about stabilization in EMU?, "Journal of Common Market Studies" Vol. 44, s. 687-710.
 • Council Directive 2011/85/EU of 8 November 2011 on requirements for budgetary frameworks of the Member States, "Official Journal of the European Union" 2011, L 306.
 • Council of the European Union, Minutes of the 2546th Council meeting, Economic and Financial Affairs, Brussels, 25.11.2003, s. 15-22, źródło: www.consilium.europe.eu/ueDocs/cms_data/docs/pressData/en/ecofin/ 78051.pdf (dostęp 13.02.2012).
 • Council of the European Union, Improving the implementation of the Stability and Growth Pact, Council of the European Union, 22 and 23 March 2005, Presidency Conclusions, Annex II, http://www.eu2005.lu/en/actualites/documents_travail/2005/03/21stab/stab.pdf (dostęp 13.02.2012).
 • Council Regulation (EU) No 1177/2011 of 8 November 2011 amending Regulation (EC) No 1467/97 on speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedure, "Official Journal of the European Union" 2011, L 306.
 • Council Regulation (EU) nr 407/2010 of 11 May 2010 establishing a European financial stabilisation mechanism, OJ L 118, 12.5.2010.
 • Council Regulation No. 1466/97 of 7 July 1997 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies, "Official Journal of the European Communities" 1997, 209/L.
 • Council Regulation No. 1467/97 of 7 July 1997 on speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedure, "Official Journal of the European Communities" 1997, 209/L.
 • de Grauwe P., Mongelii F.P., 2005, Endogeneities of optimum currency areas. What brings countries sharing a single currency closer together?, "Working Paper Series" No. 468, European Central Bank, Frankfurt.
 • Eichengreen B., 1996, A more perfect union? The logic of economic integration, "Essays in International Finance", No. 198, Department of Economics, Princeton University, Princeton.
 • Eichengreen B., Bayoumi T., 1996, Ever closer to heaven? An optimum-currency-area index for European countries, Center for International and Development Economics Research, "Working Paper" No. C96-078, University of California, Berkeley.
 • Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Communication from the Commission, COM(2010) 2020, Brussels, 03.03.2010.
 • European Central Bank, Statement of the Governing Council of the European Central Bank of 21 March 2005 [w:] The reform of the Stability and Growth Pact, "European Central Bank Monthly Bulletin" 08/2005.
 • European Commission: A European economic recovery plan, Communication from the Commission to the European Council, COM(2008) 800 final, Brussels, 26.11.2008.
 • European Commission: The EU's response to support the real economy during the economic crisis: an overview of Member States' recovery measures, "Occasional Papers" No. 51, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, European Commission, Brussels, 2009.
 • European Commission: The economic adjustment programme for Greece, "Occasional Papers" No. 61, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, European Commission, Brussels 2010.
 • European Commission, 2010 a; Reinforcing economic policy coordination, Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Central Bank, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM(2010) 250 final, Brussels, 12.05.2010.
 • European Council: Resolution of the European Council of 13 December 1997 on economic policy coordination in stage 3 of EMU and on Treaty Articles 109 and 109b of the EC Treaty, "Official Journal of the European Communities" 98/C 35/01, Brussels 1997.
 • Hughes Hallett A., Lewis J., von Hagen J., 2004, Fiscal policy in Europe 1991-2003: an evidence-based analysis, Centre for Economic Policy Research, London.
 • Hughes Hallett A., Lewis J., 2005, European fiscal discipline before and after EMU: permanent weight loss or crash diet?, "Working Paper" No. 05-W16, Department of Economics, Vanderbilt University, Nashville.
 • Konkluzje Rady Europejskiej z posiedzenia w dniach 16-17 grudnia 2010 r., EUCO 30/1/10 REV 1, źródło: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/118607.pdf (dostęp 13.02.2012).
 • Misala J., 2006, Teoria i praktyka regionalnej integracji gospodarczej, [w:] Makroekonomia gospodarki otwartej, red. J. Misala, Politechnika Radomska, Radom.
 • Mongelli F. P., 2002, New views on the optimum currency area theory: what is EMU telling us?, "ECB Working Paper" No. 138, European Central Bank, Frankfurt am Main.
 • Mooslechner P., Schuerz M., 2001, International macroeconomic policy coordination; Any lessons for EMU? A selective survey of the literature, [w:] Challenges for economic policy coordination within European Monetary Union, eds. A. Hughes Hallet, P. Mooslechner, M. Schuerz, Kluwer Academic Publishers, Boston, Dodrecht, London.
 • Morris R., Ongena H., Schuknecht L., 2006, The reform and implementation of the Stability and Growth Pact, "ECB Occasional Paper Series" No. 47, European Central Bank, Frankfurt am Main.
 • Public finances in EMU 2011, "European Economy" No. 3, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, European Commission, Brussels.
 • Rada Europejska 2011: Konkluzje Rady Europejskiej z posiedzenia w dniach 24-25 marca 2011 r., EUCO 10/1/11 REV 1, źródło; http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/120311.pdf (dostęp 13.02.2012).
 • Regulation (EU) No 1173/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the effective enforcement of budgetary surveillance in the euro area, "Official Journal of the European Union" 2011, L 306.
 • Regulation (EU) No 1174/2011 of the European Parliament and of the Council of 1November 2011 on enforcement measures to correct excessive macroeconomic imbalances in the euro area, "Official Journal of the European Union" 2011, L 306.
 • Regulation (EU) No 1175/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Council Regulation (EC) No. 1466/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies, "Official Journal of the European Union" 2011, L 306.
 • Regulation (EU) No 1176/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances, "Official Journal of the European Union" 2011, L 306.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1055/2005 z dnia 25 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru nad sytuacją budżetową oraz nadzoru i koordynacji polityki gospodarczej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L174 z 07.07.2005.
 • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1056/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia stosowania procedury unikania nadmiernego deficytu budżetowego, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L174 z 07.07.2005.
 • The Stability and Growth Pact. The architecture of fiscal policy in EMU, eds. A. Brunila, M. Buti, D. Franco, Palgrave, Houndmills, Basingstoke 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240053

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.