PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. nr 28 | 228--235
Tytuł artykułu

Rola uczelni wyższych w procesie rozwoju regionalnego : studium przypadku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Universities in the Process of Regional Development : a Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmieniające się intensywnie w ostatnich latach otoczenie oraz uwarunkowania społeczno-ekonomiczne powodują, że coraz większego znaczenia dla rozwoju miast i regionów zaczynają nabierać instytucje związane z gospodarką opartą na wiedzy. Wiedza i innowacje postrzegane są jako potencjał, który skutecznie wykorzystywany może prowadzić do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Rola uczelni wyższych w tym zakresie jest niekwestionowana. Są one bowiem instytucjami odpowiadającymi za kształtowanie kapitału ludzkiego i wytwarzanie wiedzy. Jako ośrodki naukowe stanowią główne ogniwa wzrostu gospodarczego, wokół których mogą tworzyć się bieguny technologii, biznesu i handlu. W wielu regionach są one również znaczącymi pracodawcami. W niniejszym artykule podjęto próbę ukazania, jaki wpływ na rozwój miasta i regionu może wywierać "uniwersytet przedsiębiorczy" oraz jakie korzyści dla regionu mogą płynąć z wdrażanych przez uczelnię innowacyjnych przedsięwzięć. (abstrakt oryginalny)
EN
The environment and socio-economic conditions changing intensively over recent years cause institutions related to knowledge-based economy become more and more important for the development of cities. Knowledge and innovation are seen as a potential which effectively used, can lead to competitive advantage. The role of universities in these changes is unquestioned. They are institutions corresponding to the shaping of human capital and production of knowledge. As research centres they constitute main hubs of economic growth, around which spheres of technology, business and trade may form. In many regions they are also major employers. In this article the attempt was made to show the influence that 'enterprise university' may have on a city's or region's development and possible benefits from innovative projects implemented by university. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
228--235
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Benneworth P., Hospers G.J., 2007, Urban competitiveness in the knowledge economy: Universities as new planning animateurs, "Progress in Planning" vol. 67, no. 2.
 • Boucher G., Conway C., Meer E.V.D., 2003, Tiers of Engagement by Universities in their Region's Development, "Regional Studies" vol. 37, no. 9.
 • Colyvas J., Crow M., Gelijns A., Mazzoleni R., Nelson R.R., Rosenberg N., 2002, How Do University Inventions GetInto Practice? "Management Science" vol. 48, no. 1.
 • Drucker J., Goldstain H., 2007, Assessing the Regional Economic Development Impacts of Universities: A Review of Current Approaches, "International Regional Science Review" vol. 30, no. 1.
 • Gawroński H., 2011, Nowy paradygmat kierunków strategicznego rozwoju lokalnego i regionalnego, http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/nowy-paradygmat-kierunkow-strategicznego-rozwoju-lokalnego-i-regionalnego (stan na dzień 22.03.2012).
 • Florida R., 2001, Toward the learning region, "Futures" 1995, vol. 27, no. 5 [w:] Theories of Endogenous Regional Growth. Lessons for Regional Policies, eds, B. Johansson, C. Karlsson & R. Stough, Heidelberg.
 • Kukliński A., 2001, The Role of Universities in Stimulating Regional Development and Educating Global Elites, "Higher Education in Europe" vol. 26, no. 3.
 • Lisiecki P., 2006, Branding jako element marketingowego zarządzania szkołą wyższą na przykładzie uczelni polskich i amerykańskich [w]: Marketingowe zarządzanie szkołą wyższą, red. K. Nowaczyk i P. Lisiecki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 • Matusiak M., 2005, Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Mowery D.C., Sampat B.M., 2005, Universities in national innovation systems [in:] The Oxford Handbook of Innovation, eds, J. Fagerberg, D. Mowery, R. Nelson, Oxford University Press, Oxford.
 • Pawłowski K., 2009, Marka wiedzy, Kongres Grupy Ergo Hestia, http://www.krzysztofpawlowski.pl (stan na dzień 22.03.2012).
 • Pawłowski K., 2007, Uczelnia IV generacji jako kreator rozwoju lokalnego i regionalnego, http://www.krzysztofpawlowski.pl.
 • Pawłowski P., 2004, Społeczeństwo wiedzy szansa dla Polski, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Proniewski M, 1996, Polityka kształcenia jako czynnik rozwoju regionalnego. Na przykładzie Niemiec, Wydawnictwo Filii Uniwersytetu Warszawskiego, Białystok.
 • Przybyszewski R., 2007, Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 • Typy projektów realizowanych przez uczelnie wyższe w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE oraz ich znaczenie dla wzmocnienia roli szkół wyższych i przygotowania ich do odgrywania kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej, Raport końcowy z ewaluacji 2005, Case Dorady Sp. z o.o., Warszawa.
 • Röpke J., 1998, The Entrepreneurial University. Innovation, academic knowledge creation and regional development in a globalized economy, http://www.unimarburg.de/ (stan na dzień 03.03.2012).
 • Salter i inni, http://www.sussex.ac.uk (stan na dzień 22.03.2012).
 • Weeb D., Collins C., 2000, Regional development agencies and the "New Regionalism" in England, "Regional Studies" vol. 34, no. 9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240071

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.