PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 243 | 279--294
Tytuł artykułu

Dylematy przedsiębiorstw : zrównoważony rozwój czy konkurencyjność? Analiza na przykładzie gospodarstw rybackich z Doliny Baryczy

Warianty tytułu
Dilemmas of Companies : sustainability or Competitiveness? Analysis on the Example of Fish Farms in the Barycz River Valley
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia problematykę dwóch obszarów badawczych: zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw. Głównym jego celem jest ukazanie dylematów, przed jakimi stają przedsiębiorstwa, chcąc, z jednej strony, wprowadzać paradygmaty zrównoważonego wzrostu i rozwoju, z drugiej zaś - dążyć do poprawy konkurencyjności. Autorka podejmuje próbę wykazania, że mimo istnienia licznych barier, można prowadzić działalność gospodarczą w sposób zrównoważony, będąc jednocześnie konkurencyjnym. Wnioskuje również, że idea zrównoważonego rozwoju może być z powodzeniem implementowana zarówno przez małe, jak i duże podmioty, niezależnie od sektora gospodarczego, w którym przedsiębiorstwo funkcjonuje, co zostało przedstawione na przykładzie analizy działalności gospodarstw rybackich z Doliny Baryczy. Analiza wykazała, że podmioty te świadome są korzyści, jakie niesie implementacja zasad zrównoważonego rozwoju, i małymi krokami, kolektywnie oraz indywidualnie podejmują starania na rzecz restrukturyzacji przedsiębiorstw, co w konsekwencji przyczynia się do poprawy ich konkurencyjności. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents two research areas: sustainable development and competitiveness of enterprises. Its main aim is to illustrate the dilemmas faced by companies wanting, on the one hand, to pursue the paradigms of sustainable growth and development and on the other, seeking to improve competitiveness. The author attempts to show that despite many barriers, it is possible to conduct business in a sustainable manner, while remaining competitive. She also concludes that the idea of sustainable development can be successfully implemented by both: small and large entities, regardless of the economic sector in which the company operates, as shown on the example of the activity analysis of the fish farms in the Barycz River Valley. The analysis shows that these entities are aware of the benefits of implementation of the principles of sustainable development and step by step, they are making efforts collectively and individually to restructure enterprises, which in turn helps to improve their competitiveness. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
279--294
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Carson, R., 1964, Silent Spring, Crest Book, New York.
 • Coullet-Demaizière, C., 2010, Au-delà de l'écologie. Développement durable, Afhor, La Plaine-Saint-Denis.
 • CROCIS, 2005, Le développement durable dans les PME-PMI franciliennes [online], www.crocis.ccip.fr/telecharger-87-documents-devdurable_200512.pdf, [dostęp 7.10.2011],
 • Delpal, F., Hatchuel, G., 2007, La consommation engagée s'affirme comme une tendance durable, CREDOC - Consommation et Modes de Vie no 201 - mars, http://www.credoc.fr/pdf/4p/201.pdf [dostęp: 7.10.2011].
 • Dubigeon, O., 2005, Mettre en pratique le développement durable. Quels processus pour l'entreprise responsable, Village Mondial, Paris.
 • Gorynia, M., 2010, Konkurencyjność w ujęciu mikroekonomicznym, w: Gorynia, M., Łaźniewska, E. (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Lanoizelée, F., 2011, La Responsibilité sociale des enterprises est-elle-soluble dans la concurence?, w: Postel, N., Cazal, D., Chavy, F., Sobel, R. (réd.), La Responsibilité Sociale de l'Enterprise. Nouvelle régulation du capitalisme?, Septentrion, Paris.
 • Lauer, S., 2004, La distribution est désemparée face aux alterconsommateurs, Le Monde, 14 juillet.
 • Laville, E., 2004, L'entreprise verte. Le développement durable change l'entreprise pour changer le monde, Village Mondial, Paris.
 • Leśniewski, M.A., 2011, Konkurencyjność przedsiębiorstw. Wybrane problemy, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 • Lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich stowarzyszenia na rzecz rozwoju Doliny Baryczy.
 • Martinet, A.C., Reynaud, E., 2004, Stratégies d'Entreprises et Écologie, Económica, Paris.
 • Mastalska-Cetera, B., 2007, Obszary chronione, szansa i zagrożenie dla rozwoju obszarów wiejskich, w: Grykien, S., Hasiński, W. (red.), Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich. Studia obszarów wiejskich, t. 12, Warszawa.
 • Meier, O., 2005, Diagnostique stratégique. Evaluer la compétitivité de l'entreprise, Dunod, Paris.
 • Nader, R., 1965, Unsafe at Any Speed: the Designed in Dangers of the American Automobile, Grossman Publishers, New York.
 • Nowakowski, K.M., 2000, Biznes międzynarodowy, obszary decyzji strategicznych, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 • Olczyk, M., 2005, Konkurencyjność - spór wokół definicji, Gospodarka w Praktyce i Teorii, nr 1(16).
 • Olivier, Ch., 1991, Strategic Responses to Institutional Process, Academy of Management Review, vol 16, no. 1.
 • PricewaterhouseCooper, 2010, Développement durable. Aspects stratégiques et opérationnels, Francis Lefebvre, Paris.
 • Ray, PH., Anderson, S.R., 2001, L'émergence des Créatifs Culturels - Enquête sur les acteurs d'un changement de société, Yves Michel, Barret-le-Bas.
 • Słodowa-Hełpa, M., 2009, Zrównoważony rozwój terenów otwartych - punkt widzenia ekonomisty w: Jak zapewnić rozwój zrównoważony terenów otwartych, seria "Innowacyjne myślenie kluczem do zrównoważonego rozwoju", nr 4, Wydawnictwo Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
 • United Nations, 1987, Report of the World Commission on Environment and Development, [online], http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm [dostęp: 7.10.2011].
 • Van Duysen, J.C., Jumel, S., 2008, Le développement durable, L'Harmattan, Paris.
 • Witek-Crabb, A., 2005, Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw - więcej niż ekorozwój, w: Brdulak, H., Gołębiowski, T. (red.), TRANS ,05: Wspólna Europa. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw a relacje z interesariuszami, Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Wykaz obrębów hodowlanych województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego ustanowionych decyzją Wojewody Dolnośląskiego w latach 2002-2005 i w latach 2006-2010 decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz decyzją Wojewody Wielkopolskiego w 2003 r., stan na 2011 r.
 • Założenia osi priorytetowej 4 Programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", http://www.prow.sbrr.pl/pliki/broszura_informacyjna.pdf [dostęp: 7.10.2011].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240119

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.