PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 34 | 109--127
Tytuł artykułu

Aktywność w Polsce przedsiębiorstw pochodzących z Chin

Warianty tytułu
The activity of the Chinese enterprises in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wraz ze wzrostem znaczenia Chin w gospodarce światowej i aktywności chińskich firm na rynkach międzynarodowych, a także na rynku polskim, możemy zaobserwować wzrost liczby opracowań oraz artykułów w prasie codziennej i naukowej, analizujących aktywność gospodarczą Chin. Ogólnie publikowane artykuły możemy podzielić na opracowania, w których zwiększona aktywność Państwa Środka postrzegana jest jako szansa dla pogrążonej w kryzysie gospodarczym Europy lub jako zagrożenie gospodarki europejskiej. Analizując proporcję artykułów nacechowanych negatywnie w stosunku do inwestycji pochodzących z Chin i artykułów, które w chińskich inwestycjach próbują dostrzec pozytywne aspekty, można dojść do wniosku, że strach, niewiedza oraz stereotypy mocno zakorzenione w polskim społeczeństwie również i tym razem triumfują nad zdrowym rozsądkiem. Należy postawić pytanie: Czy korporacje chińskie zniszczą nasz przemysł, czy są szansą jego rozwoju? W literaturze brakuje kompleksowego opracowania badającego aktywność chińskich przedsiębiorstw na terenie Polski. Brak jest również analizy inwestycji chińskich na terenie Polski oraz informacji o ich skali, dynamice oraz sektorach, w których możemy je zaobserwować. Również żadna z dotychczasowych publikacji nie zajęła się tematem przedstawicielstw chińskich przedsiębiorstw w Polsce. Niniejsza publikacja jest próbą wypełnienia tej luki. We współczesnej literaturze temat ekspansji chińskich korporacji opisywany jest głównie z perspektywy ujemnego bilansu handlowego w relacji Polska - Chiny [Kaliszuk,Paszyński, 2006; Zorska, 2010; Palonka, 2010; Liberska, 2010]. Pracą, która oprócz zagadnień związanych z wymianą handlową porusza temat chińskich inwestycji na rynku polskim, jest praca K. Starzyka [2009]. Jednakże temat aktywności chińskich korporacji ogranicza się w niej do napływu chińskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski. Nieomawiana w pracy jest działalność firm będących przedstawicielstwami chińskich przedsiębiorstw, a zatem nieinwestujących środków finansowych w Polsce. Oprócz wskazanej literatury naukowej możemy znaleźć liczne artykuły w prasie ekonomicznej i codziennej, do których odniesienia znajdą się w dalszej części tego artykułu. Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie działalności chińskich firm w Polsce od 2004 do 2011 r. oraz dowodzi hipotezy, że pomimo rosnącego znaczenia przedsiębiorstw pochodzących z Chin na światowej arenie gospodarczej, nie nastąpił znaczący wzrost aktywności chińskich przedsiębiorstw na terenie Polski w omawianych latach. Praca została podzielona na dwie części. W pierwszej przedstawiono aktualną pozycję chińskich przedsiębiorstw na świecie oraz czynniki za to odpowiedzialne. Przepływ BIZ między Polską a Chinami stanowi temat kolejnej części. Zawiera ona analizę dotychczasowych inwestycji ChRL w Polsce oraz wskazuje bariery związane z napływem BIZ z Chin do Polski. W artykule wskazano również czynniki stanowiące o atrakcyjności Polski jako kraju lokowania inwestycji i zanalizowano działalność chińskich podmiotów w Polsce. Opracowanie zamyka podsumowanie prezentujące najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy. (abstrakt oryginalny)
EN
In recent years, the rise of companies from China to global markets has been observed. With the increase of their competitiveness, they become active players in the global market. The aim of the presented study is to investigate the activities of Chinese enterprises in the Polish market in the years 2004-2011. The paper contents cover the analysis on the FDI incoming to Poland from China, as well as the activity of the Chinese companies in the Polish market. The study applies a research method involving the analysis on empirical data from the sources such as the Chinese Ministry of Statistics, Eurostat, CSO, PAIiIZ, and the NBP. The Author also made use of the free-form interview and his experience gathered while working in transnational corporations originating from China. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
109--127
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • BCG Report, 2009, The 2009 BCG 100 New Global Challengers, M. Aguiar, C. Bailey, A. Bhattacharya, T. Bradtke, J. de Jua, J. Hemerling, Kim Wee Koh, D.C. Michael, H.L. Sirkin, C. Stern, A. Tratz, K. Waddell, B. Waltermann, January.
 • Buckley P.J., Clegg J., Wang C., 2002, The Impact of Inward FDI on the Performance of Chinese Manufacturing Firms, "Journal of International Business Studies", Vol. 33, No. 4.
 • Cassandra C.W., George C.S.L., 2008, The Growth and Spatial Distribution of China's ICT Industry: New Geography of Clustering and Innovation, "Issues & Studies", Vol. 44, No. 2.
 • Deng P., 2007, Investing for strategic resources and its rationale: The case of outward FDI from Chinese companies, "Business Horizons", Vol. 50, No. 1.
 • Gradziuk A., 2009, Transfer technologii w stosunkach gospodarczych Chińskiej Republiki Ludowej z Unią Europejską, "Materiały Studialne PISM" nr 10.
 • GUS, 2006, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2005 r., Departament Statystyki Przedsiębiorstw i Rejestrów, Warszawa.
 • GUS, 2007, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2006 r., Departament Przedsiębiorstw i Cen, Warszawa.
 • GUS, 2008, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2007 r., Departament Przedsiębiorstw i Cen, Warszawa.
 • GUS, 2009, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2008 r., Departament Przedsiębiorstw i Cen, Warszawa.
 • GUS, 2010, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2009 r., Departament Przedsiębiorstw i Cen, Warszawa.
 • GUS, 2011, Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 r., seria: Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa.
 • He T., Chu Y., 2007, The Impact Analysis on International Competitiveness of Chinese Industry Products after Accessing to the WTO Five Years, "Journal of International Trade".
 • Hu G.Z.A., Jefferson G.H., Jefferson Q., 2004, R&D and Technology Transfer: Firm-Level Evidence from Chinese Industry, "Review of Economics and Statistics Journal", MIT Press, December.
 • Kaliszuk E., Paszyński M., 2006, Podstawowe uwarunkowania deficytu w polskim handlu z azjatyckimi krajami rozwijającymi się na tle sytuacji w wymianie handlowej z krajami o podobnym poziomie rozwoju (m.in. WNP, Ameryka Łacińska) i szanse poprawy sytuacji, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 • Li L., Qian G., Gaber B., 2007, The Chinese enterprise secret: sustained advantage in labor-intensive industries, "Journal of Business Strategy", Vol. 28, No. 3.
 • Liberska B., 2010, Perspektywy rozwojowe chińskiej gospodarki do 2050 roku, "Studia Ekonomiczne" nr 4.
 • MG, Chiny i Indie w procesie globalizacji. Potencjalne konsekwencje dla Polski, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa, styczeń 2007.
 • MSP, Informacje o Sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek nadzorowanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Skarbu Państwa ,Warszawa, listopad 2011.
 • NBP, 2005-2010, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, Warszawa.
 • NBP, 2011/01, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2009 r., Warszawa, styczeń.
 • NBP, 2011/10, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2010 r., Warszawa, październik.
 • Nuutinen E., 2010, China Runway: Guide for ICT companies, Finpro, Tekes, Verso-program, September.
 • OECD, 1999, Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, 3rd ed., OECD 1996, Reprinted 1999.
 • Palonka K., 2010, Economic and trade relations between Poland and China since 2004, "Asia Europe Journal", No. 8.
 • PRC National Bureau of Statistics, China Statistical Yearbook 2006-2011.
 • Starzyk K., 2009, Stosunki gospodarcze Polski z Chinami na tle ich przemian w latach 1978-2008, SGH, Warszawa.
 • Tang M.F., Matt M., 2009, National technology transfer centers: an efficient policy instrument to capitalize university research findings? Presented at GLOBELICS, 7th International Conference, Senegal, October.
 • Walkowska K., 2010, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2009 r., GUS Departament Przedsiębiorstw, Warszawa.
 • Walsh A.K., 1999, U.S. Commercial Technology Transfers to the People's Republic of China, Bureau of Export Administration Office of Strategic Industries and Economic Security Defense Market Research Report, January.
 • Wiśniewski A.P., 2011, Competitiveness of Chinese suppliers of telecommunication technology on international markets, materiały międzynarodowej konferencji "Faces of Competitiveness in Asia Pacific", red. H.A. Jankowiak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Zhang H.K., 2001, Promoting exports: the role of inward FDI in China, "China Economic Review", Vol. 11, No. 4.
 • Zorska A., 2010, The rise of Chinese transnational corporations, "Studia Ekonomiczne", nr 4.
 • Pletnia M., Chińskie inwestycje w Polsce, www.BigChina.pl, data publikacji: 2007.12.10, dostęp 2012.02.27.
 • PAIiIZ, Dlaczego Polska, http://www.paiz.gov.pl/dlaczego_polska, dostęp 27.02.2012.
 • PAIiIZ, List of Major Foreign Investors in Poland, with comment - Warsaw 2011, http://www.paiz.gov.pl/ publications/foreign_investors_in_poland, dostęp 29.02.2012.
 • EUROSTAT [lc_an_costm_r2], Monthly labour costs - Nace Rev. 2 [lc_an_costm_r2], Last update 2/16/2012.
 • Eurostat [tec00049], Direct investment inward flows by main investing country, Code: tec00049, Zaktualizowany: 09.02.2012, link: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00049.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240127

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.