PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1(26) | 54--75
Tytuł artykułu

System organów kontroli skarbowej a dwuinstancyjność postępowania w kontekście nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej

Warianty tytułu
The System of Financial Inspection Organs versus the System of Two Instances of Proceedings in the Context of Amending of Act on Financial Inspection
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Odzwierciedlenie zasady dwuinstancyjności postępowania w przepisach regulujących postępowanie kontrolne w przedmiocie realizacji zobowiązań podatkowych, tj. w zakresie rzetelności deklarowania podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, ma znaczenie zarówno w procesie tworzenia prawa (ustawodawca), jak i jego stosowania (podatnicy i organy administracji skarbowej). Nie ulega wątpliwości, że odpowiednia konstrukcja przepisów ustawy o kontroli skarbowej jak i Ordynacji podatkowej, której przepisy stosuje się odpowiednio do postępowania kontrolnego w zakresie nieuregulowanym, powinna stwarzać możliwość realizacji normy konstytucyjnej zwłaszcza w procesie stosowania tych przepisów. W konsekwencji do regulacji tych należy odnosić przede wszystkim normy konstytucyjne, które dotyczą praw i obowiązków obywateli, a dotyczące ustroju politycznego i gospodarczego, co powinno służyć kontroli zasadności opodatkowania z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia oraz w zgodzie z zasadą państwa prawnego. Niestety niektóre z rozwiązań przyjętych w ustawie o kontroli skarbowej w zakresie, w jakim ograniczają możliwość zaskarżania do wyższej instancji rozstrzygnięcia podjętego przez organ kontroli skarbowej, budzą wątpliwości co do zgodności z konstytucyjną zasadą dwuinstancyjności postępowania, a tym samym ze standardami państwa prawnego. (fragment tekstu)
EN
The article concentrates on the problems of the system of financial inspection organs and their position in the inspection proceedings in the context of compliance of provisions of act on financial inspection with the constitutional principle of the system of two instances of the proceedings. Objections relate to application by the legislator a motion for re-consideration of the matter instead of an appeal, this is the remedy of law of non-down transference devolutive character, which does not cause transfer of the proceedings to a higher instance, but it is considered by the organ, which issued a decision previously. On grounds of act on financial inspection it is vested against decisions issued by the General Financial Inspection Inspector and against decisions issued by financial inspection organs in extraordinary procedures. In the authors' opinion, the legislator is not vested an unlimited law to formulate in acts "weaker forms of appeal", breaking the essence of the right to appeal by departure from the principle of down transference devolution. Exceptions are permissible only in cases when position of the organ's competencies to undertake an adjudication causes that there is a lack of a higher level organ, this is there is no possibility to appeal in a way of revoking the decisions issued by the first instance. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
54--75
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • R. Mastalski, Tworzenie i stosowanie prawa podatkowego w zgodzie z Konstytucją. Referat wygłoszony na konferencji Konstytucyjne zasady tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego. Zjazd Katedr Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego, Białystok - Białowieża 11-13 stycznia 2009, s. 24.
 • W. Stachurski, D. M. Zalewski, A. Melezini, Nowelizacja ustawy o kontroli skarbowej, Monitor Podatkowy 2010, nr 9, s. 15.
 • P. Pietrasz, W. Stachurski, Ustawa o kontroli skarbowej. Komtentarz, Presscom, Wrocław 2011, s. 342 i n.
 • R. Hauser, J. Drachal, E. Mzyk, Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne, Warszawa - Zielona Góra 2003, s. 49.
 • M. Zubik (red.), Konstytucja II RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, Warszawa 2008, s. 415.
 • L. Garlicki, [w:] K. Działocha, L. Garlicki, P. Sarnecki, W. Sokolewicz, J. Trzciński, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007.
 • B. Adamiak, Model dwuinstancyjności postępowania podatkowego, ,,Państwo i Prawo" 1998, nr 12, s. 52-62.
 • Konstytucja RP w orzecznictwie TK na początku XXI w., (red.) J. Oniszczuk, Kraków 2004, s. 787.
 • L. Garlicki, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. V: Komentarz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007, s. 9.
 • J. P. Tarno, Zasada dwuinstancyjności postępowania w postępowaniu podatkowym, Administracja 2008, nr 3, s. 5-25.
 • B. Adamiak, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2005, s. 98 i n..
 • A. Wróbel, [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2005, s. 169 i n..
 • E. Bojanowski, J. Lang, Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2002, s. 29.
 • J. Jendrośka, Polskie postępowanie administracyjne, Wrocław 2001, s. 36.
 • L. Żukowski, R. Sawuła, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2004, s. 64.
 • B. Adamiak, [w:] System prawa administracyjnego, t. 9: Prawo procesowe administracyjne, red. B. Adamiak, J. Borkowski, A. Skoczylas, Warszawa 2010, s. 203.
 • J. Zimmermann, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Postępowanie podatkowe, Toruń 1998 s. 31.
 • W. Chróścielewski, J. P. Tarno, Trójszczeblowy model sądownictwa administracyjnego a jednoinstancyjne postępowanie administracyjne, Państwo i Prawo 1999, nr 5, s. 21.
 • B. Adamiak, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz 2003, Wrocław 2003, s. 454.
 • B. Brzeziński, M. Kalinowski, M. Masternak, Ordynacja podatkowa - postępowanie - komentarz praktyczny, Gdańsk 1999, s. 20.
 • J. Borkowski, [w:] System prawa administracyjnego, t. 9: Prawo procesowe administracyjne, red. B. Adamiak, J. Borkowski, A. Skoczylas, Warszawa 2010, s. 157.
 • Z. Kmieciak, Odwołania w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011, s. 45.
 • Z. Kmieciak, Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w k.p.a. (odwołanie czy remonstracja?), Państwo i Prawo 2008, nr 3, s. 29 i n.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240137

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.