PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 34 | 151--168
Tytuł artykułu

Rola i efektywność Komisji Europejskiej w ramach polityki ds. konkurencji Unii Europejskiej (studium przypadku firmy Microsoft)

Autorzy
Warianty tytułu
The role and effectiveness of the European Commission within the framework of the European Union competition policy (the case study of Microsoft)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analizując politykę ds. konkurencji UE, warto zastanowić się nad dwoma zasadniczymi pytaniami: 1) Czy polityka ta stanowi niezbędną składową unijnego rynku wewnętrznego? 2) Czy powinna ona w całości wchodzić w skład acquis communautaire i podlegać jurysdykcji instytucji unijnych? Argumenty potwierdzające słuszność pierwszego zagadnienia zostały zawarte już w traktatach założycielskich, czyli najważniejszym (pierwotnym) prawie UE. Zapisy Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą (1957 r.) jasno wskazały, że dla dobra europejskiego rynku zabrania się wszelkich działań, które mogłyby zakłócić stabilność rozwoju, równowagę w wymianie handlowej i uczciwość konkurencji. Ponadto wolnorynkowa gospodarka na poziomie unijnym gwarantuje ochronę przed nieuczciwymi praktykami w skali kraju, skutkującymi z reguły stworzeniem "barier wejścia" dla konkurencji z pozostałych państw członkowskich. W odniesieniu do drugiego pytania, międzynarodowa standaryzacja wprowadza jasne zasady gry dla wszystkich członków Unii. Oznacza to, że ewentualne konflikty, spowodowane różnorodnymi systemami prawnymi poszczególnych państw, zostają mocno ograniczone, a w perspektywie czasu (i skutecznego egzekwowania unijnego prawa) wykluczone. Dodatkowo, jeśli przyjąć założenie, że poszczególne rządy kierują się w swoim postępowaniu zasadą homo economicus, to ich sposób prowadzenia polityki ds. konkurencji na poziomie krajowym nie będzie uwzględniał potrzeb pozostałych "unijnych przedsiębiorstw", a nawet może je marginalizować. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the paper is illustration, based on both theoretical assumptions, as well as the practical examples, of the mechanisms functioning within the European Union competition policy. The Author attempts to prove the thesis that adequate and effective actions of the European Commission within the framework of competition policy have a positive impact on the EU economy. The first part of the article presents the main pillars of the EU competition policy and their treaty provisions. The second part provides the reader with the case of Microsoft Corporation, against which over the period between January 2000 and January 2012, the European Commission initiated ten legislative proceedings due to the company's noncompliance with the EU competition principles. The Author carries out the assessment of particular pillars of the competition policy, as well as analysis on the results of the agreements between the European Commission and Microsoft. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
151--168
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Baldwin R., Wyplosz Ch., 2009, The Economics of the European Integration, McGraw-Hill Education, 3. edycja, Londyn.
 • Cini M., McGowan L., 1998, Competition Policy in the European Union, Macmillan, Londyn.
 • Eekhoff J., Moch Ch., 2004, Competition - the Core of Market Economy, [w:] Competition Policy in Europe, red. Eekhoff J., Springer, Nowy Jork.
 • Pelkmans J., 2006, European Integration: Methods and Economic Analysis, Financial Times /Prentice Hall, 3. edycja, Harlow.
 • Komisja Europejska, 2005, Polityka konkurencji UE a konsument, "Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich", KD-56-03-433-PL-C, Luksemburg.
 • Microsoft odwołał się do trybunału UE ws. grzywny, Forbes.pl, 24.05.2011, http://www.forbes.pl/artykuly/ sekcje/wydarzenia/microsoft-odwolal-sie-do-trybunalu-ue-ws--grzywny,15174,1 (dostęp 18.12.2011).
 • Polityka konkurencji Unii Europejskiej, "Fact Sheet" Komisji Europejskiej, 3/2/2011 (PL), http://ec.europa.eu/ dgs/competition/factsheet_general_pl.pdf (dostęp 03.01.2012).
 • Przejęcie Skype'a: UE rozpatruje skargi na Microsoft, EurActiv.pl, 28.09.2011, http://www.euractiv.pl/gospodarka/artykul/przejcie-skypea-ue-rozpatruje-skargi-na-microsoft-002965 (dostęp 20.12.2011).
 • Almunia Joaquin, Unleashing Europe's potential for growth: The role of competition policy, przemowa na "Competition Summit 2011", Bruksela, 01.12.2011.
 • Antitrust: Commission imposes € 899 million penalty on Microsoft for non-compliance with March 2004. Decision, European Commission Press release, IP/08/318, Bruksela, 27.02.2008.
 • Antitrust: Commission initiates formal investigations against Microsoft in two cases of suspected abuse of dominant market position, European Commission Press release, MEMO/08/19, Bruksela, 14.01.2008.
 • Antitrust: Commission welcomes Microsoft's roll-out of web browser choice, European Commission Press release, IP/10/216, Bruksela, 02.03.2010.
 • Case No COMP/M.6281 - MICROSOFT/SKYPE, Office for Publications of the European Union, C (2011) 7279, Luksemburg i Bruksela, 07.10.2011.
 • Commission concludes on Microsoft investigation, imposes conduct remedies and a fine, European Commission Press release, IP/04/382, Bruksela, 24.03.2004.
 • Commission examines the impact of Windows 2000 on competition, European Commission Press release, IP/00/141, Bruksela, 10.02.2000.
 • Commission initiates additional proceedings against Microsoft, European Commission Press release, IP/01/1232, Bruksela, 30.08.2001.
 • Commission - Tenth Report on Competition Policy, Office for Official Publications of the European Communities, Luksemburg i Bruksela, 1981.
 • Competition: Commission appoints Trustee to advise on Microsoft's compliance with 2004 Decision, European. Commission Press release, IP/05/1215, Bruksela, 05.10.2005.
 • Competition: Commission imposes penalty payment of €280.5 million on Microsoft for continued non-compliance with March 2004 Decision, European Commission Press release, IP/06/979, Bruksela, 12.07.2006.
 • Decyzja Komisji z dnia 27 lutego 2008 r. określająca ostateczną kwotę okresowej kary pieniężnej nałożonej na Microsoft Corporation decyzją C(2005) 4420. wersja ostateczna, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 166, Luksemburg i Bruksela, 18.07.2009.
 • Mergers: Commission approves acquisition of Skype by Microsoft, European Commission Press release, IP/11/1164, Bruksela, 07.10.2011.
 • Mergers: Microsoft and Time Warner abandon acquisition of control in ContentGuard as Thomson purchases a one third stake, European Commission Press release, IP/05/295, Bruksela, 15.03.2005.
 • Microsoft agrees not to influence technology decisions of European digital cable operators, European Commission Press release, IP/01/569, Bruksela, 18.04.2001.
 • Non-opposition to a notified concentration (Case COMP/M.6281 - Microsoft/Skype), Official Journal of the European Union, C 341/2, Luksemburg i Bruksela, 22.11.2011.
 • Rozporządzenie Rady (WE) NR 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 24, Luksemburg i Bruksela, 29.01.2004.
 • Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2009, Komisja Europejska, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Bruksela i Luksemburg, 2010.
 • Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2010, Komisja Europejska, KOM (2011) 328. wersja ostateczna, Bruksela, 10.06.2011.
 • Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/C-3/37.792 - Microsoft, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 26, Luksemburg i Bruksela, 06.02.2007.
 • Streszczenie decyzji Komisji z dnia 16 grudnia 2009 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 102 Traktatu funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 54 Porozumienia EOG, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2010/C 36/06, Luksemburg, 13.02.2010.
 • Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, dostępny na portalu EUR-Lex: http://eur-lex.europa. eu/pl/treaties/index.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240149

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.