PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. nr 28 | 263--273
Tytuł artykułu

Dochody i wydatki jako determinanty dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych w Polsce - ujęcie regionalne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Income and Expenditure as Determinants of Economic Prosperity of Households in Poland - Regional View
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano oceny sytuacji materialnej gospodarstw domowych w ujęciu czasowym (retrospektywa z lat 2000-2010) w świetle najważniejszych kategorii dobrobytu ekonomicznego o charakterze pieniężnym, tj. dochody i wydatki w skali ogólnopolskiej. Jako punkt odniesienia przyjęto też, że dyspersja i polaryzacja analizowanych zmiennych uzależniona jest od geograficznej przestrzeni zamieszkiwania. Z 16 województw Polski wydzielono 6 regionów, a w analizie i porównaniach, wykorzystując dane z badania budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonych przez GUS, szczególną uwagę skoncentrowano na wschodnim regionie Polski. Jak się okazuje, skala regionalna istotnie różnicuje poziom, dynamikę i relacje dochodów oraz wydatków gospodarstw domowych w Polsce. Uwzględnienie w badaniach tego wymiaru wskazuje bowiem na istnienie relatywnie dużych nominalnych i realnych odchyleń analizowanych kategorii. (abstrakt oryginalny)
EN
The article assesses the material condition of households in a time frame view (retrospective of 2000-2010) in the light of the most significant categories of economic prosperity of pecuniary character, that is: income and expenditure on an all-Poland scale. It has been assumed, as a point of reference, that dispersion and polarisation of the analysed variables is dependent on geographical area of residence. Out of 16 Polish provinces 6 regions were selected, and in the analysis and comparison, with the use of the data from the research on household budgets performed by GUS, particular attention was devoted to the eastern regions of Poland. The regional scale proves to be a significantly diversifying factor for the level, dynamics and the relation of income and expenditure of households in Poland. Considering this dimension in the research indicates the existence of a relatively large nominal and real divergence of the analysed categories. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
263--273
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
  • Budżety gospodarstw domowych w 1999 roku, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2000.
  • Budżety gospodarstw domowych w 2010 roku, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2011.
  • http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_lc_household_budget_surveys_in_2010.pdf.
  • Kot S.M., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), 2004, Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  • Kowalska A., 2002, Zmiany struktury społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych i ich uwarunkowania, "Polityka Społeczna" nr 4.
  • Leszczyńska M., Kasprzyk B., 2008, Wpływ składu osobowego rodzin rolniczych na ich dochody, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" nr 1, s. 86-97.
  • Regiony Polski, 2011, GUS, Warszawa.
  • Zysnarska E., 2003, Pomiar jakości życia [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, red. M.G. Woźniak, Mitel, Rzeszów.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240157

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.