PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 34 | 169--185
Tytuł artykułu

Wokół międzynarodowego zróżnicowania międzypłciowej luki płacowej

Warianty tytułu
On the international differences in the gender wage gap
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest opis oraz częściowe wyjaśnienie zróżnicowania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w Polsce oraz w wybranych europejskich i pozaeuropejskich krajach. Do wyjaśnienia tzw. międzypłciowej luki płacowej w poszczególnych krajach wykorzystano dekompozycję Oaxaki-Blindera [Blinder 1973; Oaxaca 1973], tj. standardową metodę ekonometryczną, stworzoną z myślą o badaniach nad dyskryminacją płacową. Źródłem wykorzystywanych danych jest międzynarodowe badanie sondażowe ISSP (International Social Survey Programme), którego zaletą jest daleko idąca porównywalność danych w wymiarze zarówno międzynarodowym, jak i międzyokresowym, co wynika z wykorzystywania tego samego kwestionariusza we wszystkich krajach uczestniczących w programie. Dane ISSP były już wykorzystywane w analizach zróżnicowania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn [zob. m.in. Blau i Kahn 1992, 1996, 2003; Zweimüller, Winter-Ebmer i Weichselbaumer 2008]. Próby wyjaśnienia zróżnicowania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w Polsce były ostatnio podejmowane coraz częściej zarówno w krajowej, jak i w zagranicznej literaturze naukowej. Wśród ważnych prac należy wymienić artykuły Brainerd (2000), Pailhé (2000), Newella i Reilly'ego (2001), Adamchik i Bediego (2003), Grajka (2003), Łatuszyńskiego i Woźnego (2008), Magdy i Szydłowskiego (2008), Matysiak, Słoczyńskiego i Baranowskiej (2010) oraz Rokickiej i Ruzik (2010). Ważny nurt badań w literaturze zagranicznej stanowią także analizy porównawcze. Blau i Kahn (1992, 1996) przeanalizowali paradoks polegający na tym, że międzypłciowa luka płacowa w USA jest relatywnie wysoka, mimo wielu dekad ustawodawstwa równościowego i długoletniej walki z dyskryminacją kobiet na rynku pracy. Autorzy wykazali, że znaczne rozmiary międzypłciowej luki płacowej w USA wynikają z wyjątkowo dużej nierówności rozkładu dochodów w tym kraju. W większości krajów kobiety znajdują się, przeciętnie, na niższych pozycjach w rozkładzie dochodów aniżeli mężczyźni. Jeżeli nierówność rozkładu dochodów jest duża, to "koszt" zajmowania niższej pozycji w rozkładzie dochodów jest większy, a więc międzypłciowa luka płacowa wzrasta. Zgodnie z obliczeniami Blau i Kahna (1992, 1996), gdyby nierówność rozkładu dochodów w USA była równie niska jak np. w Skandynawii, to również międzypłciowa luka płacowa w tym kraju spadłaby do niskiego poziomu, charakterystycznego dla krajów skandynawskich. W innej analizie Blau i Kahn (2003) zbadali związek między wielkością międzypłciowej luki płacowej a wybranymi zmiennymi makroekonomicznymi, wskazując na istotną zależność międzypłciowej luki płacowej od podaży pracy kobiet i objęcia pracowników umowami zbiorowymi. Im większa jest podaż pracy kobiet, tym bardziej są zróżnicowane - według Blau i Kahna (2003) - przeciętne wynagrodzenia kobiet i mężczyzn. Podobnie, im więcej pracowników zostaje objętych umowami zbiorowymi, tym mniejsza jest międzypłciowa luka płacowa. W innej analizie porównawczej Zweimüller, Winter-Ebmer i Weichselbaumer (2008) wykazali ponadto ujemny związek między wolnością gospodarczą (na podstawie pomiarów Fraser Institute) a międzypłciową luką płacową, co jest zgodne z przewidywaniami teorii dyskryminacji Beckera (1971). Dotychczas analizy porównawcze tego typu były niespotykane w krajowej literaturze naukowej, a w literaturze zagranicznej nie pojawiały się takie, które dotyczyłyby przede wszystkim polskiego rynku pracy. Głównym celem niniejszego artykułu będzie zatem uzupełnienie tej luki. W dalszej części tekstu przedstawiam najpierw dekompozycję Oaxaki-Blindera, tj. metodę analiz (wykorzystywaną na potrzeby tego artykułu), a następnie dane ISSP, aby ostatecznie dokonać dekompozycji międzypłciowej luki płacowej w Polsce i siedemnastu wybranych krajach - Australii, Austrii, Belgii, Chile, Cyprze, Czechach, Filipinach, Finlandii, Francji, Irlandii, Niemczech, Norwegii, Nowej Zelandii, Rosji, Szwajcarii, Szwecji i Urugwaju - oraz syntezy uzyskanych wyników. (abstrakt oryginalny)
EN
The author presents and explains the differences in the gap between the average male and female earnings in Poland and seventeen European and non-European countries. The author concludes that in most countries a significant part of the gender wage gap remains unexplained which suggests that gender wage discrimination might play an important role. Moreover, weekly hours worked are typically much longer for men than for women which leads to an increase in the relative male earnings. On the other hand, in many countries women are much better educated on average than men which decreases the gender wage gap. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
169--185
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Adamchik V.A., Bedi A.S., 2003, Gender pay differentials during the transition in Poland, "Economics of Transition", 11, s. 697-726.
 • Becker G.S., 1971, The Economics of Discrimination. Second Edition, Chicago-London, The University of Chicago Press.
 • Blau F.D., Kahn L.M., 1992, The gender earnings gap: Learning from international comparisons, "American Economic Review: Papers and Proceedings", 82, s. 533-538.
 • Blau F.D., Kahn L.M., 1996, Wage structure and gender earnings differentials: An international comparison, "Economica", 63, s. 29-62.
 • Blau F.D., Kahn L.M., 2003, Understanding international differences in the gender pay gap, "Journal of Labor Economics", 21, s. 106-144.
 • Blinder A.S., 1973, Wage discrimination: Reduced form and structural estimates, "Journal of Human Resources", 8, s. 436-455.
 • Brainerd E., 2000, Women in transition: Changes in gender wage differentials in Eastern Europe and the former Soviet Union, "Industrial and Labor Relations Review", 54, s. 138-162.
 • Cotton J., 1988, On the decomposition of wage differentials, "Review of Economics and Statistics", 70, s. 236- 243.
 • Fortin N.M., 2008, The gender wage gap among young adults in the United States: The importance of money versus people, "Journal of Human Resources", 43, s. 884-918.
 • Frölich M., 2007, Propensity score matching without conditional independence assumption - with an application to the gender wage gap in the United Kingdom, "Econometrics Journal", 10, s. 359-407.
 • Grajek M., 2003, Gender pay gap in Poland, "Economics of Planning", 36, s. 23-44.
 • Jann B., 2008, The Blinder-Oaxaca decomposition for linear regression models, "Stata Journal", 8, s. 453-479.
 • Le A.T., Miller P.W., Slutske W.S., Martin N.G., 2011, Attitudes towards economic risk and the gender pay gap, "Labour Economics", 18, s. 555-561.
 • Łatuszyński K., Woźny Ł.P., 2008, Zróżnicowanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn na polskim rynku pracy w 2004 roku, [w:] Wzrost gospodarczy a bezrobocie i nierówności w podziale dochodu, red. W. Pacho, M. Garbicz, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Machin S., Puhani P.A., 2003, Subject of degree and the gender wage differential: Evidence from the UK and Germany, "Economics Letters", 79, s. 393-400.
 • Magda I., Szydłowski A., 2008, Płace w makro i mikroperspektywie, [w:] Zatrudnienie w Polsce 2007 Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy, red. M. Bukowski, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Matysiak A., Słoczyński T., Baranowska A., 2010, Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, [w:] Zatrudnienie w Polsce 2008 - Praca w cyklu życia, red. M. Bukowski, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 • Neumark D., 1988, Employers' discriminatory behavior and the estimation of wage discrimination, "Journal of Human Resources", 23, s. 279-295.
 • Newell A., Reilly B., 2001, The gender pay gap in the transition from communism: Some empirical evidence, "Economic Systems", 25, s. 287-304.
 • Oaxaca R., 1973, Male-female wage differentials in urban labor markets, "International Economic Review", 14, s. 693-709.
 • Oaxaca R.L., Ransom M.R., 1994, On discrimination and the decomposition of wage differentials, "Journal of Econometrics", 61: 5-21.
 • Pailhé A., 2000, Gender discrimination in Central Europe during the systemic transition, "Economics of Transition", 8, s. 505-535.
 • Reimers C.W., 1983, Labor market discrimination against Hispanic and black men, "Review of Economics and Statistics", 65, s. 570-579.
 • Rokicka M., Ruzik A., 2010, The gender pay gap in informal employment in Poland, "CASE Network Studies & Analyses", nr 406.
 • Weichselbaumer D., Winter-Ebmer R., 2006, Rhetoric in economic research: The case of gender wage differentials, "Industrial Relations", 45, s. 416-436.
 • Zweimüller M., Winter-Ebmer R., Weichselbaumer D., 2008, Market orientation and gender wage gaps: An international study, "Kyklos", 61, s. 615-635.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240165

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.