PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 2(27) | 5--38
Tytuł artykułu

Udział osób trzecich w postępowaniu administracyjnym (na przykładzie postępowań w sprawach ochrony własności przemysłowej)

Autorzy
Warianty tytułu
Participation of Third Parties in Administrative Proceedings (on an Example of Proceedings in Matters of Protection of Industrial Property)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było omówienie problemu uczestnictwa osób trzecich w postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem przepisów szczególnych, występujących w innych aktach prawnych niż Kodeks postępowania administracyjnego.
EN
The purpose of the article was a discussion of the problems of participation of third parties in administrative proceedings taking into account particular solutions, binding on grounds of acts other than Code of Administrative Procedure. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--38
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
Bibliografia
 • A. Wróbel, [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 4. wydanie, Warszawa 2011, s. 248 i n. oraz powołane tam piśmiennictwo i judykatura.
 • M. Poźniak-Niedzielska, J. Zabielski, Wniosek o unieważnienie prawa wyłącznego w zakresie własności przemysłowej, [w:] Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce, Warszawa 2003, s. 203-204.
 • A. Szewc, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i postępowania przed tym Urzędem, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14a, Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, s. 221 oraz powołane tam piśmiennictwo i orzecznictwo.
 • J. Borkowski, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1996, s. 224-225.
 • S. Nitecki, [w:] G. Szpor, S. Nitecki, Cz. Martysz, Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Gdańsk 1998, s. 136.
 • A. Szewc, Postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy (rejestracji znaku towarowego), [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14b, Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, s. 519 i n. oraz powołane w tych publikacjach piśmiennictwo i orzecznictwo.
 • J. Fornés, [w:] Kodeks Prawa Kanoniczego, Komentarz, Kraków 2011, s. 788.
 • A. Szewc, Naruszenie własności przemysłowej, Warszawa 2003, s. 83 i n.
 • A. Szewc, Prawo do uzyskania patentu na wynalazek, Katowice 1979.
 • M. du Vall, Prawo do uzyskania patentu i jego ochrona, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14a, Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, s. 383 i n. i powołana tam literatura.
 • Prawo własności przemysłowej. Komentarz, pod red. P. Kostańskiego, Warszawa 2010, s. 402.
 • R. Skubisz, Prawo znaków towarowych, s. 76-77.
 • R. Skubisz, Względne przeszkody odmowy udzielenia prawa ochronnego, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14b, Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, s. 743 i n.
 • M. Andrzejewski, P. Kostański, [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, pod red. P. Kostańskiego, Warszawa 2010, s. 674.
 • R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997, s. 77.
 • J. Błeszyńska-Wysocka, Użycie utworu w znaku towarowym jako pole eksploatacji, PUG 2008, nr 2, s. 13 i n.
 • K. Szczepanowska-Kozłowska, Bezwzględne przeszkody rejestracji znaków towarowych, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14b, Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, s. 623.
 • K. Woryna, Herby miejskie w nowym prawie własności przemysłowej, Samorząd Terytorialny 2001, nr 7-8, s. 16.
 • K. Woryna, Nazwa miasta na tle dóbr niematerialnych samorządu, Samorząd Terytorialny 2002, nr 9, s. 40.
 • R, Skubisz, Prawo własności przemysłowej (charakterystyka ogólna), PiP 2002, z. 3, s. 12.
 • D. Rzążewska, [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, pod red. P. Kostańskiego, Warszawa 2010, s. 1045.
 • G. Jyż, [w:] A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, 2. wyd., Warszawa 2011, s. 460.
 • J. Waluszewski, Unieważnienie patentu. Zagadnienia konstrukcyjne, ZNUJ PWOWI, z. 24, Warszawa - Kraków 1981, s. 29-30.
 • J. Szwaja, [w:] System prawa własności intelektualnej, t. III, Prawo wynalazcze, red. J. Szwaja, A. Szajkowski, Wrocław 1990, s. 409-410.
 • K. Jasińska, J. Szwaja, Ustanie patentu, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14a, Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, s. 800 i n..
 • M. Staszków, [w:] J. Błeszyński, M. Staszków, Prawo autorskie i wynalazcze, Warszawa 1983, s. 363.
 • A. Szajkowski, L'annulation du brevet, Wrocław 1990, s. 162 i n..
 • T. Szymanek, [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, T. Szymanek, Komentarz do prawa wynalazczego, Warszawa 1990, s. 314-315.
 • W. Kotarba, [w:] W. Kotarba, Z. Miklasiński, A. Pyrża, Komentarz do prawa wynalazczego, Warszawa 1994, s. 118.
 • K. Szczepanowska-Kozłowska, Ustanie prawa ochronnego na znak towarowy, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14b, Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, s. 1173.
 • A. Szewc, [w:] A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, s. 241.
 • A. Szewc, Urząd patentowy, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14a, Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, s. 227 i n.
 • J. Kępiński, Wzór przemysłowy i jego ochrona wprawie polskim i wspólnotowym, Warszawa 2010, s. 241.
 • S. Grzybowski, Prawo wynalazcze według ustawy z 1962 r., Warszawa 1965, s. 88.
 • B. Gawlik, Licencje przymusowe w prawie wynalazczym, Studia Cyw., t. XXIII, Kraków 1974.
 • S. Sołtysiński, Szczególne rodzaje licencji, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14a, Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, s. 654 i n..
 • A. Szewc, Licencja otwarta, PiP 1988, z. 12.
 • K. Szczepanowska-Kozłowska, Umowy licencyjne wprawie własności przemysłowej, Warszawa 2012, s. 154 i n..
 • S. Sołtysiński, Prawo wynalazcze. Komentarz, Warszawa 1975, s. 125.
 • S. Grzybowski, Prawo używacza uprzedniego oraz prawo używacza późniejszego, [w:] Prawo wynalazcze. Zagadnienia wybrane, Warszawa 1978, s. 88.
 • A. Szajkowski, Patenty, [w:] System prawa własności intelektualnej, t. III: Prawo wynalazcze, pod red. J. Szwaji i A. Szajkowskiego, Wrocław 1990, s. 224.
 • A. Szewc, Prawa używaczy, [w:] Ochrona własności intelektualnej w działalności naukowo-badawczej, Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej (WOWI), z. 32, pod red. A. Adamczak, Kielce 2008, s. 159-189.
 • M. Borowicz, Postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym RP i zakres stosowania w tym postępowaniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, świetle ustawy Prawo własności przemysłowej i przepisów wykonawczych do tej ustawy, [w:] Nowe regulacje w dziedzinie własności przemysłowej, WOWI 2001, z. 25, pod red. A. Adamczak, Kielce 2001, s. 67 i n..
 • G. Jyż, Postępowanie w sprawach własności przemysłowej jako szczególne postępowanie administracyjne (wybrane zagadnienia), ZN Pol. Opolskiej 2009, nr 333, s. 81 i n..
 • E. Śladkowska, Postępowanie w sprawie patentu jako szczególne postępowanie administracyjne, Administracja - TDP 2009, nr 2(15), s. 99 i n..
 • J. Stembrowicz, Uwagi o udziale prokuratora w postępowaniu administracyjnym według k.p.a., Palestra 1961, z. 7.
 • G. Łaszczyca, Komentarz do art 188 Kodeksu postępowania administracyjnego, teza 1, [w:] G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, t. II, Komentarz do art. 104-269, LEX 2010.
 • B. Wojciechowski, Reguły kolizyjne i inferencyjne w interpretacji prawa administracyjnego, [w.] System Prawa Administracyjnego, t. 4, red. L. Leszczyński, B. Wojciechowski, M. Zirk-Sadowski, Wykładnia w prawie administracyjnym, Warszawa 2012, s. 442-443.
 • M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008, s. 276.
 • K. Felchner (red.), K. Jasińska, Komentarz do rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin, LEX/el 2010 (dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej w SIP LEX).
 • K. Felchner (red.), M. Lampart, Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin. Komentarz, Oficyna 2009. Komentarz dostępny jest także w SIP LEX.
 • A. Kabat, [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A, Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze 2005, s. 19.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240169

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.