PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 1 | nr 3 | 45--57
Tytuł artykułu

Finansowanie wdrożenia budżetu zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego - Polski przykład niewykorzystania funduszy UE

Autorzy
Warianty tytułu
Financing the Implementation of Performance Budgeting in Local Government Units - the Polish Example of Unised European Union Funds
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego (jst) w zakresie merytorycznego opracowania metodyki budżetu zadaniowego jest warunkiem sine qua non powodzenia zmian w podejściu do wydatkowania środków publicznych. W ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki (POKL ) 2007-2013 zostały zaplanowane środki unijne na wsparcie eksperckie dla jst zainteresowanych wdrożeniem budżetu zadaniowego. Celem artykułu była próba zaprezentowania braku wykorzystania tych szans unijnych na przykładzie projektu systemowego oraz projektów konkursowych w ramach POKL . Do sformułowania oceny wykorzystano literaturę przedmiotu, materiały Ministerstwa Finansów oraz obserwacje własne z pracy eksperta z listy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do oceny wniosków unijnych w ramach priorytetu V POKL . Wskazano także rekomendacje dotyczące wykorzystania środków unijnych na implementację budżetu zadaniowego w jst w latach 2014-2020. (abstrakt oryginalny)
EN
The financial support of local government units (LGU) in the substantive development of a methodology for performance budgeting is a sine qua non condition for the success of these changes in the approach to public spending. The Human Capital Operational Programme (HCO P) from 2007 to 2013 allocated EU funds for the expert assistance of local governments interested in implementing performance budgeting. The purpose of this article is to demonstrate the inadequate use of opportunities offered by the European Union using the examples of a systemic project as well as competition projects implemented within the Human Capital Operational Programme. The assessment is based on the subject literature, Ministry of Finance materials as well as personal experience being one of the experts for the Polish Ministry of Regional Development for assessing project applications under HCO P Priority V. T he paper also includes recommendations regarding the use of EU funds for the implementation of performance budgeting in local government units in the years 2014-2020. (original abstract)
Rocznik
Tom
1
Numer
Strony
45--57
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V, 2008- 2009, Dobre rządzenie - Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej - Poddziałanie 5.2.1 - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. MS WiA, Warszawa.
 • Heciak, S., 2012, Budżet zadaniowy w praktyce. Planowanie kalkulacja wydatków Ewidencja księgowa, Wydawnictwo Presscom, Wrocław.
 • Kowalska, I., 2008, Absorpcja środków unijnych na projekty edukacyjne - problem z oceną wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w: Finanse gmin jako instrument zrównoważonego rozwoju i budowy społeczeństwa obywatelskiego, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa.
 • Lubińska, T. (red.), 2009, Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, Difin, Warszawa.
 • Oręziak, L., 2009, Finanse Unii Europejskiej, PWN, Warszawa.
 • Postuła, M., Perczyński, P. (red.), 2010, Performance Budget in Poland, Ministry of Finance, Warsaw.
 • Świderek, I., 2012, Budżet zadaniowy i strategiczna karta wyników w jednostkach samorządu terytorialnego, ODDK, Sopot.
 • Tkaczyński, W. J., Świstak M., Sztorc E., 2011, Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U., nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 • Zawadzka-Pąk U., 2013, Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych, ODDK, Sopot.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240185

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.