PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 2(27) | 77--103
Tytuł artykułu

Zagadnienie wykonalności aktu administracyjnego a ochrona tymczasowa w postępowaniu sądowo administracyjnym

Warianty tytułu
The Problem of Enforceability of an Administrative Act Versus a Temporary Protection in Juridical-Administrative Proceedings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wprowadzając dwuinstancyjność postępowania sądowoadministracyjnego przyjęła rozwiązania jakie były przyjęte w poprzedzających ja regulacjach tj. brak skutku suspensywnego skargi oraz podobnie uregulowaną kwestię ochrony tymczasowej. [...] W artykule omówiono problem wykonalności aktu administracyjnego w związku ze stosowaniem instytucji ochrony tymczasowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym [...]. (fragment tekstu)
EN
A currently binding act of 30 August 2002 Law on proceedings before administrative courts (the Journal of Laws No. 153, item 1270 with changes) regulating in art. 61 a question of a temporary protection -adjournment of enforcement of an administrative act appealed against at an administrative court and simultaneously stipulating on a lack or a suspensive effect of lodging a complaint, adopted solutions accepted in earlier regulations, having its origins in the act from 1922 and ordinance from 1932 on the Supreme Administrative Court, and indirectly to the Austrian act from 1875 on the Administrative Court. An issue of making dependent an ability of applying an institution of the temporary protection on that whether an administrative act, of which suspension of enforcement is to be adjudged, is subject to forcement or not, appeared already in the first period of activity of the Supreme Administrative Court re-activated in 1980. According to jurisdiction of that period it was not possible to adjudge adjournment of enforcement of such an act, which was not suitable to be carried out by its addressee both voluntarily and compulsory by way of the administrative enforcement This opinion was accepted also in the literature. This attitude also remained feasible after introducing in Poland in 2002 the system of two instances of the administrative judicature. Thus, in the jurisdiction an opinion is still continued that acts of a process character, refused acts, cassation decisions and such acts, which do not possess an appropriate subject of performance are not subject to enforcement. Such type of administrative acts are not subject to the institution of the temporary protection. However, an opinion that adjournment of enforcement of the administrative act means suspending its legal validity (its legal effects], cannot be accepted. Since it would not be compatible with many years' judicial decisions of the Supreme Administrative Court in this scope and with a literary interpretation of provision of art. 61 of the Act. The more so because the institution of the temporary protection fulfils the supplementary role to the principle of lack of the suspensive effect of a complaint, and adjournment of legal validity of the administrative act is connected mainly with the suspensive effect of lodging the complaint. Independently of the above, however, in every case the administrative court considering an appropriate motion, should perform a penetrating analysis of possible potential effects which can be caused the administrative act appealed against at the court, avoiding a danger of generalisation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
77--103
Opis fizyczny
Twórcy
 • Naczelny Sąd Administracyjny, asystent sędziego
Bibliografia
 • J. S. Langrod, Zarys sądownictwa administracyjnego ze szczególnem uwzględnieniem sądownictwa administracyjnego w Polsce, Warszawa 1925, s. 153 i 158.
 • Treść § 17 [w:] T. Hilarowicz, Najwyższy Trybunał Administracyjny i jego kompetencja, Warszawa 1925, s. 343.
 • S. Mrivincsics, Postępowanie administracyjnosporne, Poznań 1928, s. 12 [za:] J. Borkowski, Wstrzymanie wykonania aktu zaskarżonego do Naczelnego Sądu Administracyjnego, [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Prof. zw. dra hab. Józefa Filipka, red. I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosz, D. Dąbek, M. Smaga, Kraków 2001, s. 66.
 • M. Kania, Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2009, s. 32.
 • W. Chróścielewski, Z. Kmieciak, J. P. Tarno, Reforma sądownictwa administracyjnego a standardy ochrony praw jednostki, PiP 2002, z. 12, s. 39.
 • T. Woś, [w:] T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2008, s. 341.
 • J. Starościak, Prawo administracyjne, Warszawa 1977, s. 237.
 • E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2009, s. 190-191.
 • Uniwersalny Słownik Języka Polskiego, pod red. S. Dubisza, Warszawa 2006, t. 3, s. 606.
 • J. Jendrośka, Zagadnienia prawne wykonania aktu administracyjnego, Wrocław 1963.
 • L. Klat-Wertelecka, Wykonalność aktu administracyjnego, [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego, pod red. J. Zimmermanna, Kraków 2007, s. 548-549.
 • T. Woś, Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 1996, s. 146-147.
 • K. Defecińska-Tomczak, M. Długońska, E. Frankiewicz, A. Korzeniowska, J. Wyporska, Wybrane zagadnienia z zakresu wykonalności decyzji administracyjnej, [w:] Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności, Łódź 2004, s. 74.
 • R. Sawuła, L. Żukowski, Suspensywność środków prawnych w postępowaniu administracyjnym oraz w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Prof. zw. dra hab. Józefa Filipka, red. I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosz, D. Dąbek, M. Smaga, Kraków 2001, s. 620.
 • M Jaśkowska, [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2000, s. 938.
 • B. Dauter, [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Kraków 2006, s. 160-161.
 • Z. Kmieciak, Ochrona tymczasowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym, PiP 2000, z. 5, s. 26.
 • Z. Kmieciak, Proceduralne problemy wiążących interpretacji prawa podatkowego, PiP 2006, z. 4, s. 30.
 • K. Defecińska-Tomczak, [w:] Polskie sądownictwo administracyjne, pod red. Z. Kmieciaka, Warszawa 2006, s. 106.
 • Verwaltungsgerichtsordnung - Bundesgesetzblatt I, 1991, s. 686.
 • Ch. Starck, Kontrola administracji przez ogólne sądy administracyjne w Niemczech, [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Prof. zw. dra hab. Józefa Filipka, red. I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosz, D. Dąbek, M. Smaga, Kraków 2001, s. 670.
 • M. Wyrzykowski, [w:] Sądownictwo administracyjne w Europie zachodniej, pod red. L. Garlickiego, Warszawa 1990, s. 133-134.
 • Verwaltungsgerichtshofgesetz - Bundesgesetzblatt für die Rep. Österreich 1965, nr 2.
 • Tekst przepisu [w:] Postępowanie administracyjne krajów zachodnich. Teksty i komentarze, red. J. Pruszyński, Ossolineum 1986, s. 75.
 • J. Borkowski, Nowy francuski kodeks sądownictwa administracyjnego, PiP 2001, z. 10, s. 45-46.
 • R. Chapus, Droit du contentieux administratif, Paryż 1991, s. 870-872 [za:] J. Borkowski - glosa do postanowienia NSA z 16.10.1996, IV SAB 59/96, OSP 1998/1/22, s. 48.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240195

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.