PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 2(27) | 104--129
Tytuł artykułu

Doręczenia w postępowaniu przymusowym w Polsce i Niemczech

Warianty tytułu
Serving in Enforcement Proceedings in Administration in Poland and Germany
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W systemach prawnych Niemiec i Polski skuteczność działań administracji publicznej względem podmiotów administrowanych w postępowaniu przymusowym w administracji została uwarunkowana doręczenia poszczególnych aktów administracyjnych i dokumentów tym podmiotom. Pomimo tych samych korzeni oraz założeń w odniesieniu do tej instytucji w obu porządkach prawnych, to jednak w przeciwieństwie do prawa polskiego, które doręczenia w toku postępowań administracyjnych traktuje w sposób prosty - nakazując zasadniczo w każdym przypadku doręczanie pism (art. 39 KPA), z kolei prawo niemieckie odróżnia w sposób wyraźny doręczenia (§ 2 ust. 1 VwZG) - jako sformalizowaną formę przekazania pisma jego adresatowi - od ogłoszenia aktu administracyjnego (§ 41 ust. 1 VwVfG). Przy czym ogłoszenie jest pojęciem szerszym i zawiera w sobie również formalne doręczenie. O odrębności tych terminów prawnych świadczy w sposób najwyraźniejszy regulacja prawa o doręczeniach w administracji w odrębnej ustawie. W doktrynie prawa niemieckiego zalicza się zaś postępowanie w sprawie doręczeń do jednej z trzech podstawowych procedur wchodzących w zakres ogólnego prawa administracyjnego. Powyższe odmienności w odniesieniu do kształtu prawnego doręczeń w prawie niemieckim i polskim należy odróżnić od konsekwencji prawnych, jakie niosą ze sobą w zakresie doręczeń odrębności w strukturze postępowania przymusowego w administracji w obu porównywanych systemach prawnych. (fragment tekstu)
EN
The subject of the article are the problems of serving in compulsive proceedings in administration on the grounds of Polish and German law. In Polish law serving in the course of administrative proceedings is treated in a simple way - in principle ordering in every case serving of letters (art. 39 the Code of Administrative Procedure), whereas German law distinguishes in a distinct way the serving (§ 2 item 1 VwZG) - as a formalised form of transferring a letter to its addressee -from an announcement of an administrative act (§ 41 item 1 VwVfG). The announcement is a wider notion and includes in itself also a formal serving. A distinctive nature of these terms is manifested in the most evident way a regulation of law on serving in administration in a separate act. Moreover, in the doctrine of German law proceedings in the matter of serving are included in one of three basic procedures contained in the scope of the general administrative law. The above dissimilarities in relation to the legal shape of serving in German and Polish law should be distinguished from legal consequences, which are brought in the scope of serving by a distinctive nature in the structure of the compulsory proceedings in administration in both compared legal systems. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
104--129
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Z. Leoński, [w:] R. Hauser, Z. Leoński, Egzekucja administracyjna. Komentarz do ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Warszawa 1983, s. 5.
 • H. Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, München 2010, s. 515, Nb. 20.
 • P. Przybysz, Podstawowe dylematy nauki o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, [w:] J. Boć, A. Chajbowicz, Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Wrocław 2009, s. 871-872.
 • J. Jendrośka, Polskie postępowanie administracyjne, Wrocław 2001, s. 15.
 • A. Skoczylas, Postępowanie egzekucyjne w administracji, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Tom 9. Prawo procesowe administracyjne, Warszawa 2010, s. 320-321.
 • H.-D. Lemke, Verwaltungsvollstreckung des Bundes und der Länder. Eine systematische Darstellung, Baden-Baden 1997, s. 121.
 • K. Weber, Handbuch des sächsischen Verwaltungsvollstreckungsrechts, Dresden 2009, s. 20.
 • H. Lisken, E. Denninger, Handbuch des Polizeirechts, München 1996, s. 676.
 • M. Masternaka, [w:] T. Jędrzejowski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2006, s. 103-104.
 • G. Sadler, Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz Verwaltungszustellungsgesetz. Kommentar anhand der Rechtsprechung, Heidelberg 2011, s. 428.
 • J. Borkowski, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011, s. 242.
 • Z. Leoński, Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, [w:] K. Podgórski (red.), Zagadnienia proceduralne w administracji, Katowice 1986, s. 20 i n..
 • R. Hauser, A. Skoczylas, Odpowiednie stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, [w:] J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz (red.), System egzekucji administracyjnej, Warszawa 2004, s. 104 i n..
 • Ciż, Glosa do wyroku NSA z 14 marca 2001 r., I SA 439/00, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2002, z. 6, poz. 76.
 • M. App, A. Wettlaufer, Verwaltungsvollstreckungsrecht, s. 242, Nb. 6.
 • P. Przybysz, [w:] Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz do art 15, LexPolonica.
 • P. Ostojski, Instytucja upomnienia w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, "Samorząd Terytorialny" 2011, nr 10, s. 64.
 • T. Lewandowski, Doręczenie zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego - wybrane problemy, "Przegląd Podatkowy" 2009, nr 9, s. 44 i n..
 • Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1991, s. 140.
 • P. Ostojski, Następstwo prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, "Państwo i Prawo" 2011, z. 7-8, s. 117.
 • P. Ostojski, T. Lewandowski, Glosa do wyroku NSA z 6 stycznia 2010, II FSK 2100/08, "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego", s. 222-223.
 • H. Maurer, Staatsrecht, § 8 Nb. 55 i n..
 • Ch. Degenhart, Staatsrecht..., Nb. 396 i n..
 • Ch. Gröpl, Staatsrecht I. Staatsgrundlagen. Staatsorganisation, München 2010, Nb. 533 i n..
 • I. von Münch, U. Mager, Staatsrecht I. Staatsorganisationsrecht unter Berücksichtigung der europarechtlichen Bezüge, Stuttgart 2009, Nb. 666.
 • L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2004, s. 105 i n..
 • H. P. Prümm, H. Sigrist, Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsrecht, Neuwied 2003, Nb. 332.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240199

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.