PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 1 | nr 3 | 68--81
Tytuł artykułu

Przyszłość budżetu zadaniowego w Polsce

Warianty tytułu
The Future of Performance Budgeting in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pojęcia kluczowe z punktu widzenia budżetu zadaniowego nie zostały jak dotąd w polskiej doktrynie jednoznacznie zdefiniowane, panuje wręcz swego rodzaju definicyjny chaos. Aby uporządkować, przynajmniej częściowo, terminologię w tym zakresie, niezbędne jest odróżnienie budżetu zadaniowego (budżetu jako instytucji prawnej), budżetu w układzie zadaniowym (budżetu w ujęciu ekonomicznym) oraz systemu planowania zadaniowego w sektorze finansów publicznych. Budżet zadaniowy jest jednym z podstawowych instrumentów nowego zarządzania publicznego (new public management) służących podnoszeniu efektywności (relacji nakładów do wykonanych usług publicznych) oraz skuteczności (jakości) funkcjonowania sektora publicznego. Pozwala on uzyskać istotne informacje na temat rezultatów uzyskiwanych przez administrację publiczną, jak również umożliwia uczynienie informacji budżetowych bardziej przejrzystymi (zrozumiałymi) zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. Jednak aby budżet zadaniowy stał się rzeczywiście narzędziem racjonalizacji wydatków budżetowych, koniecznie jest dokonanie całościowej analizy funkcjonowania państwa w celu identyfikacji obszarów, w których konieczne jest dokonanie zmian w przepisach prawa, jak również zwiększenie egzekwowalności obowiązujących przepisów. (abstrakt oryginalny)
EN
The key terms of performance budgeting have not yet been yet clearly defined in Polish practice, there is even a kind of definitional chaos. To systematise, at least in part, the terminology in this area it seems necessary to distinguish between a performance budget (the budget as a legal institution); a task-oriented budget (the budget in economic terms); and the system of performance planning in the sector of public finances. The performance budget is one of the main instruments of the New Public Management that is used to increase the efficiency (ratio of expenditure for public services performed) and the effectiveness (the quality) of the functioning of the public sector. This allows the obtaining of relevant information about the results achieved by public administrations and permits more transparent (understandable) budgetary information at both central and local level. However, if we want to use the performance budget as a practical tool for the rationalization of public expenditure it is necessary to conduct a comprehensive analysis of the functioning of the state, in order to identify areas where it is necessary to make changes in the law or increase the enforceability of existing laws. (original abstract)
Rocznik
Tom
1
Numer
Strony
68--81
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Bezpieczeństwo na drogach: w 2011 r. postępy w ograniczaniu liczby śmiertelnych wypadków na drogach spadły do 2 proc., http://europa.eu/rapid/press-release_ IP-12-326_pl.htm [dostęp 29.03.2012].
 • Dębowska-Romanowska, T., 1993, Zagadnienia prawne wydatków publicznych na rzecz osób trzecich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Dębowska-Romanowska,T., 2010, Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, C.H. Beck, Warszawa.
 • Heciak, S., 2012, Budżet zadaniowy w praktyce. Planowanie, kalkulacja wydatków, ewidencja księgowa, Presscom, Wrocław.
 • Kosikowski, C., Ruśkowski E., 2008, Finanse publiczne i prawo finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Lubińska, T., 2012, Budżet państwa i budżet zadaniowy w kontekście zasad budżetowych, w: Woźniak, B., Postuła, M. (red.), Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Misiąg, W., Zasady konstrukcji budżetu zadaniowego polityki społecznej, w: Misiąg, W., Hryniewicka, A., Koncepcja i wskaźniki budżetu zadaniowego a bilans potrzeb pomocy społecznej, www. irss.pl.
 • OECD, 2005, Modernising Government. The Way Forward, OECD, Paris, s. 59.
 • Postuła, M., Perczyński P., 2009, O wdrażaniu budżetu zadaniowego - doświadczenia i wnioski z lat 2008-2009, w: Postuła, M., Perczyński, P. (red.), Wdrażanie budżetu zadaniowego, Drukarnia.pl, Warszawa.
 • Postuła, M., Perczyński P., 2010, Budżet zadaniowy - wprowadzenie; znaczenie wieloletniego planowania strategicznego w procesie budżetowania, w: Postuła, M., Perczyński, P. (red.), Budżet zadaniowy w administracji publicznej, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.
 • Świderek, I., 2012, Budżet zadaniowy i strategiczna karta wyników w jednostkach samorządu terytorialnego, ODDK, Gdańsk.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U., nr 249, poz. 2104.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U., nr 157, poz. 1240 ze zm.
 • Winiarska, K. (red.), 2012, Budżet zadaniowy w teorii i praktyce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Zawadzka-Pąk, U.K., 2013, Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych, ODDK, Gdańsk.
 • Zawadzka-Pąk, U.K., 2012, Konstrukcja prawna, wdrażanie i realizacja budżetu zadaniowego we Francji i w Polsce, rozprawa doktorska (niepublikowana), Białystok.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240207

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.