PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 2(27) | 130--150
Tytuł artykułu

Fakultatywne umorzenie kosztów egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Autorzy
Warianty tytułu
Optional Redemption of Costs of Enforcement in Enforcement Proceedings in Administration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest problemom umorzenia kosztów egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z art. 64c § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dalej zwany u.p.e.a.), koszty egzekucyjne pokrywa podmiot zobowiązany. Jednak w przypadku, gdy zachodzą szczególne okoliczności, koszty te mogą zostać umorzone. Umorzenie kosztów może nastąpić wyłącznie, gdy zachodzi jeden z warunków zawartych w art. 64e § 1 u.p.e.a.. Organ rozstrzygający może (choć nie musi) ich umorzyć, gdyż rozstrzygniecie następuje w warunkach swobodnego uznania.
EN
The article is devoted to the problems of redemption of enforcement costs in the enforcement proceedings in administration. In accordance with art. 64c § 1 Act on enforcement proceedings in administration (hereinafter referred to as r.e.p.a.), costs of enforcement are covered by the obliged party. However, in case where individual particular circumstances occur, these costs can be subject to redemption. As it was pointed out in the first part of the article, redemption of costs of enforcement can take place exclusively when there occurs one of prerequisites contained in art. 64e § 1 r.e.p.a. These prerequisites, however, have inaccurate character, which implicates the necessity of carrying out interpretation of them, in the light of jurisdiction of administrative courts. The second part of the article is dedicated to a question of administrative approval in a context of redemption of enforcement costs. Ascertaining occurrence of one prerequisite of redemption of costs, an organ c a n (though does not have to] redeem these costs. A correct application of the administrative approval requires in the course fulfilling certain conditions, resulting from judicial decisions of the courts, as well as from indicated in the jurisprudence. The third part of the article concerns a formal-legal aspect adjudication on costs of enforcement. Since it should be mentioned that in the scope of the discussed matter, it is indispensable to carry out an individual administrative proceedings, in the result of which it will be established fulfilling prerequisites of redemption of costs. These establishments are performed by way of proceedings to take evidence, which is carried out on grounds of regulation of the Code of Administrative Procedure modified by r.e.p.a. All this causes a series of consequences both in the scope of a possibility to appeal against an adjudication on redemption of costs, as well as the scope of passing judgement in case of a complaint by the administrative court. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
130--150
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • A. Skoczylas, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, A. Skoczylas, System prawa administracyjnego. Tom 9 - Prawo procesowe administracyjne, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, Warszawa 2010, s. 307-333.
 • L. Klat-Wertelecka, Wykonanie aktu administracyjnego, [w:] J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego. Zakopane 24-27 września 2006 r., Kraków 2007, s. 553.
 • H. Nowicki, [w:] System prawa administracyjnego. Tom 7 - Prawo administracyjne materialne, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, Warszawa 2012, s. 628 i n..
 • J. Radwanowicz, Istota i znaczenie pojęcia przymusu administracyjnego, [w:] J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego. Zakopane 24-27 września 2006 r., Kraków 2007, s. 131 i n..
 • J. Starościak, Prawo administracyjne, Warszawa 1969 s. 323.
 • S. Wach, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Szczecin 1995, s. 7.
 • A. Trela, M. Swora (red.), Koszty i opłaty w postępowaniach administracyjnych i postępowaniu sądowoadministracyjnym, Warszawa 2007, s. 52 i n..
 • S. Babiarz, B. Dauter, M. Niezgódka-Medek, Koszty postępowania w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, Warszawa 2009.
 • R. Hauser, Ochrona obywatela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Poznań 1988, s. 13.
 • R. Hauser, [w:] R. Hauser, Z. Leoński (red.), Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2004, s. 180.
 • K. Celińska-Grzegorczyk, [w:] A. Trela, M. Swora (red.), Koszty i opłaty w postępowaniach administracyjnych i postępowaniu sądowoadministracyjnym, Warszawa 2007, s. 64 i n..
 • L. Drabik, E. Sobol, Słownik języka polskiego PWN. Tom II, Warszawa 2007, s. 434.
 • Z. Radwański, Zobowiązania. Część ogólna, Warszawa 2005, s. 91.
 • L. Drabik, E. Sobol, Słownik języka polskiego PWN. Tom I, Warszawa 2004, s. 244.
 • M. Laskowska, [w:] E. Bojanowski, L. Żukowski (red.). Leksykon prawa administracyjnego, Warszawa 2009, s. 102.
 • W. Szpringer, Problem "dobra publicznego" kraju członkowskiego UE a prawo europejskie, [w:] Administracja publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane prof. Zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu z okazji Jubileuszu 50-Lecia pracy naukowej, Przemyśl 2000, s. 546.
 • A. Błaś, Sądowa kontrola decyzji uznaniowych (problemy jednolitość orzecznictwa NSA), [w:] P. Dobosz, I. Skrzydło-Niżnik (red.), Jedność systemu prawa a jednolitość orzecznictwa sądowoadministracyjnego i administracyjnego w sprawach samorządowych, Kraków 2001, s. 63 i n..
 • I. Bogucka, Państwo prawne a problem uznania administracyjnego, PiP 1992, Nr 10, s. 21 i n..
 • Z. Duniewska, Istota i granice dyskrecjonalnej władzy administracyjnej w świetle standardów europejskich, Studia Prawno-Ekonomiczne 1999, t. 59, s. 29 i n..
 • J. Zimmermann Prawo administracyjne, Kraków 2008, s. 309 i n..
 • S. Serafin, Koszty egzekucyjne w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, [w:] J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz (red.). System egzekucji administracyjnej, Warszawa 2004, s. 305.
 • J. Nowacki, "Odpowiednie" stosowanie przepisów prawa, PiP 1964, z. 3, s. 370 i n..
 • Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa - -Poznań 1992, s. 197.
 • S. Rozmaryn, O zasadach ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego, PiP 1961, z. 12, s. 903.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240211

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.