PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 214 Prace z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem | 17--39
Tytuł artykułu

Wypłata dywidendy i praktyka nabywania oraz umarzania akcji własnych a wartość przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Dividends Payments, the Buy-Back Practice and the Value of an Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasadniczym celem opracowania jest przedstawienie wpływu wypłaty dywidendy oraz odkupu akcji własnych na wartość publicznych spółek akcyjnych. W artykule prezentowany jest ponadto efekt sygnalizacji, jaki niesie za sobą ogłoszenie przez spółkę zamiaru wypłaty dywidendy i wykupu akcji własnych, jak również problematyka wpływu wypłaty dywidendy i odkupu akcji własnych na tworzenie wartości dla właścicieli z wykorzystaniem formuły całkowitego zwrotu dla właścicieli (TSR) oraz ekonomicznej wartości dodanej dla właścicieli (SEVA). W opracowaniu przedstawiono także problematykę stosowania nabycia i umorzenia akcji własnych według postanowień Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) oraz ustawy o rachunkowości. (fragment tekstu)
EN
The main goal of this paper is to present the essence of share repurchase and dividend policy at the public companies and their influence on the value of an enterprise. The buyback can be considered as a form of dividend payout. Implementation of the dividend policy in joint stock companies listed on the Stock Exchange is a resultant of many diverse factors, which have their roots in the situation prevailing in the products and service markets, the company's financial and property situation and its profitability. Moreover in this paper is presented the market reaction to stock repurchase programs and dividend initiation, as well how to show the share repurchase in the financial statement of an enterprise - especially in the balance sheet - according to polish accounting law. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Multimedialna Encyklopedia PWN na dwóch płytach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Dictionnaire du francais, Hachette, Paris 1987, s. 1660.
 • Duraj J.,Niektóre implikacje zarządzania wartością przedsiębiorstwa, [w:] J. Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, t. 3, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock-Łódź 2002, s. 58.
 • Duraj J., W kierunku orientacji wartościującej działalność przedsiębiorstwa, [w:] Duraj J. (red.), Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock-Łódź 2001, s. 21.
 • Miles R.С., Basic Business Appraisal, John Wiley & Sons, New York 1984, s. 15.
 • Wa1ińska E.M., Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego, "Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 30.
 • Michalski M., Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich, WIG-Press, Warszawa 2001, s. 15.
 • Маrсinkowska М., Wartość banku. Kreowanie wartości i pomiar wyników działalności banku, "Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 22.
 • Miсhalski M., Metody podwyższania wartości dla akcjonariuszy, [w:] J. Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock-Łódź 2001, s.114.
 • Michalski M., Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich, WIG-Press, Warszawa 2001, s. 135.
 • Wierzbiński M.,Wartość dodana a tworzenie wartości dla właścicieli, [w:] D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Klasyczne zasady, nowoczesne narzędzia, t. 1, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002, s. 768.
 • Donaldson G., Corporate debt capacity: A study of corporate debt policy and the determination of corporate debt capacity, Boston Graduate School of Business Administration, Boston 1961.
 • Bhattacharya S., Imperfect information, dividend policy and 'the bird in the hand' fallacy, "Bell Journal of Economics" 1979, No. 10, s. 259-270.
 • Bhattacharya S.,Nondissipative signaling structures and dividend policy, "Quarterly Journal of Economics" 1980, No. 95, s. 1-24.
 • Lintner J., Dividends, earnings, leverage, stock prices and the supply of capital to corporations, "Review of Economics and Statistics" 1962, August.
 • Kamińska I., Wpływ podania do wiadomości publicznej decyzji o wypłacie dywidendy na wartość rynkową spółki w Polsce i w Portugalii, [w:] W. Frąckowiak (red.), Z badań nad rynkiem kapitałowym w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001, s. 268-269.
 • Pettit R.R., Dividend announcements, security performance and capital market efficiency, "Journal of Finance" 1972, No. 27, s. 993-1007.
 • Сharest G., Dividend information, stock returns and market efficiency, "Journal of Financial Economics" 1978, No. 6, s. 297-330.
 • Aharоnу J., Swary I., Quarterly dividend and earnings announcement and stockholders' returns: An empirical analysis, "Journal of Finance" 1980, No. 35, s. 1-12.
 • Wооlridge J.R., The information content of dividend changes, "Journal of Financial Research" 1982, No. 5, s. 237-247.
 • Asquith P., Mullins D.W., The impact of initialing dividend payments on shareholders' wealth, "Journal of Business" 1983, No. 56, s. 77-96.
 • Вriсklеу J.А., Shareholder wealth, information signaling and specially designated dividend, "Journal of Financial Economics" 1983, No. 12, s. 187-209.
 • Diveсha A., Morse D., Market responses to dividend increases and changes in pay-out ratios, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1983, No. 18, s. 163-173.
 • Вenesh G.А., Keown A.J., Pinkerton J.M., An examination of market reaction to substantial shifts in dividend policy, "Journal of Financial Research" 1984, No. 7, s. 131-142.
 • Dielman T.E., Оppenheimer H.R., An examination of investor behavior during periods of large dividend changes, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1984, No. 19, s. 197-216.
 • Eades K.M., Hess P.J., Kim E.H., Market rationality and dividend announcements, "Journal of Financial Economics" 1985, No. 14, s. 581-604.
 • Wansley J.W., Lane W.R., A financial profile of the dividend initiating firms, "Journal of Business Finance and Accounting" 1987, No. 14, s. 425-436.
 • Ghosh C., Wооlridge R., An analysis of shareholder reaction to dividend cuts and omissions, "Journal of Financial Research" 1988, No. 11, s. 281-294.
 • Ahаrоnу J., Falk H., Swary I., Information content of dividend increases: The case of regulated utilities, "Journal of Business Finance and Accounting" 1988, No. 15, s. 401-414.
 • Healу P.M., Palepu K.G., Earnings information conveyed by dividend initiations and omissions, "Journal of Financial Economics" 1988, No. 21, s. 149-175.
 • Ghosh C., Wооlridge R., Dividend omissions and stock market rationality, "Journal of Business Finance and Accounting" 1991, No. 18, s. 315-330.
 • Lonie A.A., Abeуratna G., Power D.M., Sinсlair C.D., The stock market reaction to dividend announcements: A U.K. study of complex market signals, "Journal of Economic Studies" 1996, No. 23, s. 32-52.
 • Wуpусh M., Nadzór właścicielski a polityka dywidend na przykładzie polskich spółek giełdowych, [w:] J. Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, t. 3, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock-Łódź 2002, s. 161-186.
 • Grullon G., Michaely R., Dividends, share repuechases, and the substitution hypothesis, "Journal of Finance" 2002, No. 57, s. 1649.
 • Evans J.P., Evans R.Т., Gentrу J.A., The decision to repurchase shares: A cash flow story, "Journal of Business and Management" 2003, No. 9, Spring, s. 99.
 • Fama E., French K., Disappearing dividends: Changing firm characteristics or lower propensity to pay?, "Journal of Financial Economics" 2001, No. 60, s. 3-43.
 • Young A., Financial, operating and security market parameters of repurchasing, "Financial Analyst Journal" 1969, July/August, s. 123.
 • Marсhesi R.F., Share repurchase hangovers: Liquidity costs and PIE multiples, "Strategic Investor Relations" 2003, No. 3, Spring, s. 15.
 • Вartоv E., Open-market stock repurchases as signals for earnings and risk changes, "Journal of Financial Economics" 1991, No. 14, s. 275.
 • Comment R., Jarell G., The relative signaling power of Dutch-auction and fixed-price self-tender offers and open-market share repurchases, "Journal of Finance" 1991, No. 46, s. 1243.
 • Wansley J., Lane W., Sarkar S., Management's view on share repurchase and tender offer premiums, "Financial Management" 1989, Vol. 18, No. 3, s. 97.
 • Vafeas N., Vlittis A., Katranis P., Осkrее K., Earnings management around share repurchases: A note, "Abacus" 2003, No. 3, June, s. 263.
 • Allen F., Santomеrо M., The theory of financial intermediation, "Journal of Banking and Finance" 1998, No. 21, s. 1461.
 • Elton E., Gruber M., Marginal stockholders' tax rates and the clientele effect, "Review of Economics and Statistics" 1970, February, s. 68.
 • Oswald D., Young S., Cashing in. Lifting city spirits is crucial for economic optimism, so was the £22bn spent by UK companies over five years on share buyback money well spent?, "Accountancy Magazine" 2003, November, s. 54-55.
 • Dann L., Common stock repurchases, "Journal of Financial Economics" 1981, No. 9, s. 113-138.
 • Masulis R., Stock repurchase by tender offer: An analysis of the causes of common stock price changes, "Journal of Finance" 1980, No. 35, s. 305-319.
 • Vermaelen T., Common stock repurchases and market signaling: An empirical study, "Journal of Financial Economics" 1981, No. 9, s. 139-183.
 • Vermaelen T., Repurchases, tender offers, signaling and managerial incentives, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1984, s. 163-181.
 • Lakonishok J., Vermaelen T., Anomalous price behavior around repurchase tender offers, "Journal of Finance" 1990, No. 45, s. 455-477.
 • Pettit J., Is a share buyback right for your company?, "Harvard Business Review" 2001, No. 79, April.
 • Сzajor Р., Szczegółowe zasady wyceny typowych pozycji - instrumenty finansowe, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 2005, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005, s. 691.
 • Nowacki A., Finansowanie umorzenia udziałów, "Przegląd Prawa Handlowego" 2004, nr 1, s. 29.
 • Opalski A., Kapitał zakładowy. Zysk. Umorzenie, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002, s. 217-218.
 • Kос S., Waśliсki Т., Zakładowy plan kont dla spółek prawa handlowego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004, s. 583.
 • Walińska E., Szczegółowe zasady pomiaru kapitału własnego i wyniku finansowego - kapitał własny, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 2005, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005, s. 813.
 • Siemiątkowski T., Potrzeszcz R., Zmiany w kodeksie spółek handlowych - omówienia i komentarz (IV), "Przegląd Prawa Handlowego" 2004, nr 6, www.prawo.lex.pl.
 • Trzemżalski J.,Wycena kapitałów w jednostce na dzień bilansowy, "Buchalter" 2005, nr 10, s. 11.
 • Walińska E., Szczegółowe zasady pomiaru kapitału własnego i wyniku finansowego - kapitał własny, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005, s. 812.
 • Opalski A., Umorzenie i nabycie własnych praw udziałowych, "Prawo Spółek" 2004, nr 10, s. 17.
 • Hуżу M.L., Umorzenie udziałów i akcji. Aspekty prawnopodatkowe i księgowe, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2004, nr 2, s. 26-28.
 • Morawski R.,Sprzedaż sprzedaży nierówna, "Rzeczpospolita", 28 kwietnia 2005, s. 4.
 • Morawski R., Jak sobie poradzić, "Rzeczpospolita", 28 kwietnia 2005, s. 5.
 • Rochowicz P., Anonimowy podatnik, "Rzeczpospolita", 11 maja 2005, s. Cl.
 • Kowalski R., Dochód czy przychód, oto jest pytanie, "Dobra Firma", dodatek do "Rzeczpospolitej", 14 kwietnia 2005, s. 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240243

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.