PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 214 Prace z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem | 59--88
Tytuł artykułu

Wpływ rezerw na zobowiązania na dźwignię finansową przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
The Influence of Provisions on Financial Leverage and Capital Structure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasadniczym celem opracowania jest zbadanie oddziaływania rezerw na świadczenia emerytalne, na operacje finansowe przedsiębiorstwa oraz biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów na poziom i stopień dźwigni finansowej. Tworzenie rezerw na zobowiązania zwiększa stan zobowiązań przedsiębiorstwa oraz zmniejsza wartość kapitałów własnych przez ukazanie niższego wyniku finansowego. Wpływ rezerw na strukturę kapitału jest przeto niezaprzeczalny. Prezentowany artykuł ma charakter przyczynku naukowego, zmierzającego do pełniejszego przedstawienia instrumentów i mechanizmów dźwigni finansowej przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
EN
The main goal of this paper is to present the influence of provisions and accruals and deferred income on the financial leverage and the capital structure of an enterprise. Each of this categories has a complex character and it is shaped under an influence of different factors. Their common characteristic is the fact that they are shown in the company's balance - sheet and they have been established to accomplish definite goals in the future. The provisions are composed primarily of provisions for the deferred income tax, retirement and other benefits and the remaining provisions, which include, for instance, reserves due to the past events caused by restructuring. The main goal of provisions is updating the company's debt value. These provisions are, thus, connected with a future outlay, which is probable enough on the balance - sheet day to be shown in the balance - sheet. Provisions are classified according to the type of a liability they concern among the remaining and even the main operating costs, financial costs or extraordinary losses. Provisions connected with main operating costs should be established only in exceptional circumstances and, hence, when they concern the really incurred costs. In this case such provision is used to cover a change in deferred cost and accruals. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Gоldman K., Straty nadzwyczajne - ewidencja księgowa, "Serwis Finansowo-Księgowy", nr 32 (538), 9 sierpnia 2005, s. 41.
 • Walińska E., Rezerwy w polskim prawie bilansowym, "Acta Universitatis Lodziensis" 2002, Folia Oeconomica 159, s. 69-70.
 • Mazuchowska B., Szczegółowe zasady wyceny typowych pozycji bilansowych. Rezerwy, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 2005, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005, s. 771.
 • Maruszewska E., Zakres przedmiotowy informacji dodatkowej, [w:] H. Вuk (red.), Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2005, s. 235.
 • Petty J.W., Keown A.J., Sсott D.F., Martin J.D., Basic Financial Management, Prentice-Hall, Englewood Cliffs (NJ) 1982, s. 433.
 • Helfert E.A., Techniki anslizy finansowej, PWE, Warszawa 2004, s. 266.
 • Walińska E., Odroczony podatek dochodowy, "Rzeczpospolita", 086/178 (6255), 1 sierpnia 2002, s. F5.
 • Jakubczyk-Cały E. (red.), Rachunkowość i plan kont dla spółek kapitałowych, Difin, Warszawa 2001, s. 590.
 • Gmytrasiewicz M., Rezerwy w rachunkowości i w prawie podatkowym, "Poradnik Księgowego" 1999, nr 6, s. 13.
 • Rosińska A., Rytwińska M., Rezerwa czy zobowiązanie warunkowe - prawidłowa kwalifikacja operacji gospodarczych, "Serwis Finansowo-Księgowy", nr 13 (415), 29 marca 2003, s. 47.
 • Kamiński R., Przesłanki tworzenia rezerw na zobowiązania, "Praktyczny Poradnik Księgowego" 2002, nr 20.
 • Gmуtrasiewiсz M., Rezerwy w księgach rachunkowych - tworzenie, wykorzystywanie, rozwiązywanie, Difin, Warszawa 2002, s. 11.
 • Lenart L., Jak księgować rezerwy na zobowiązania, "Rzeczpospolita", 088/184 (6261), 8 sierpnia 2002, s. F9.
 • Аrсzewski J., Rezerwy na świadczenia pracownicze, "Rachunkowość" 2002, nr 11, s. 10.
 • Gierusz J., Plan kont z komentarzem. Handel, produkcja, usługi, ODDK, Gdańsk 2002.
 • Gierusz B., Etapy ustalania odroczonego podatku dochodowego, " Rachunkowość", 2003, nr 3, s. 23.
 • Matuszewicz J., Matuszewicz P., Rachunkowość od podstaw z uwzględnieniem postanowień znowelizowanej ustawy o rachunkowości, FINANS-SERVIS, Warszawa 2002, s. 330.
 • Szalасha P., Efektywna stawka opodatkowania, "Prawo Przedsiębiorcy", 2003, nr 36.
 • Duraj J., Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 1996, s. 144.
 • Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1002, s. 370-371.
 • Kozłowski Z., Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Koszty napraw gwarancyjnych, "Gazeta Prawna" nr 199/ 2003.
 • Kос S., Waśliсki T., Zakładowy plan kont dla spółek prawa handlowego od 2002 roku według znowelizowanej ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2001, s. 506-509.
 • Sokalski J., Naprawy z tytułu rękojmi i gwarancji w księgach rachunkowych, "Serwis Finansowo-Księgowy" 2003, nr 16.
 • Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 311-312.
 • Duraj J., Analiza rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] L. Bednarski,R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 356.
 • Olchowicz I., Tłaczała A., Sprawozdawczość finansowa, Difin, Warszawa 2002, s. 293.
 • Gos W., Wpływ tworzonych rezerw w rachunkowości na ocenę sytuacji majątkowo-finansowej jednostki gospodarczej, "Rachunkowość - Komentarze do Ustawy" 2002, nr 13.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240247

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.