PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. nr 28 | 326--336
Tytuł artykułu

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw województwa opolskiego na tle polityki regionalnej Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Small and Medium Enterprises in Opolskie Province in the Context of EU Regional Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza sektora małej i średniej przedsiębiorczości województwa opolskiego oraz wskazanie znaczenia tego sektora dla gospodarki i rozwoju regionu. Dla osiągnięcia tego celu posłużono się przeglądem literatury z zakresu polityki regionalnej, rozwoju regionów - metoda analizy i krytyki piśmiennictwa - oraz dokonano analizy danych statystycznych - metoda porównawcza i statystyczna. Przegląd literatury oraz wskazanie instrumentów wspierających analizowany sektor mają na celu zaprezentowanie problemu nie tylko w skali regionu, ale również na poziomie Unii Europejskiej. Badania wykazały, że sektor MSP w województwie opolskim jest sektorem, którego rozwój wspiera samorząd województwa, jednak wciąż występuje nieumiejętne wykorzystanie środków (np. na poziomie gmin). Wynikają stąd wnioski dla samorządu terytorialnego dotyczące jego większego zaangażowania i bardziej celowego wykorzystania instrumentów będących w jego dyspozycji. (abstrakt oryginalny)
EN
Subject of the article is analysis SME's sector of opolskie province as well as showing the meaning of mentioned sector for region's economy and development. Reaching article's aim was possible within literature review from the scope of regional policy, regions' development - analisys and literature's criticism method - and within anlisys of statistic data - comparing and statistic method. Literature review and pointing of instruments supporting analysed sector helped in problem's presentation not only at the region scale but also at EU level. Research of opolskie province SME's show that mentioned sector is supported by regional governance but still there are cases of incompetent founds using (at commune level). Conclusions for regional governance concern its bigger commitments and more intentional application of instruments being under its disposal. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
326--336
Opis fizyczny
Twórcy
  • Politechnika Opolska
Bibliografia
  • Bąk M., Grabowski M., Kuławczuk P., Nowicki M., Wargacki M., Wojnicka E., 2001, Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionalny, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
  • EURO INFO dla małych i średnich przedsiębiorstw, EURO INFO CENTRE 1999, nr 9 (16).
  • Heffner K., Malik K. (red.), 2007, Szanse rozwoju regionów. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole.
  • Jasińska-Biliczak A., 2011, Wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w polityce rozwoju regionu opolskiego, SGH, Warszawa.
  • Kozak M., 2000, Fundusze strukturalne w UE po reformie [w:] Droga do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, PARP, Warszawa.
  • Krajowy Fundusz Kapitałowy jako uzupełnienie systemu wspierania rozwoju sektora MSP, 2005, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Polityki Regionalnej, Warszawa.
  • Naruszewicz S. (red.), 2005, Fundusze strukturalne w polityce regionalnej, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
  • Przedsiębiorczość w Polsce, 2009, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, lipiec.
  • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 20082009, 2010, PARP, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240303

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.