PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 58 | 161--168
Tytuł artykułu

Kontrola finansów publicznych w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Public Finance Control in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono organizację systemu kontroli finansów publicznych w działach administracji rządowej i w jednostkach samorządu terytorialnego. Zaprezentowano również ewolucję kontroli w sektorze publicznym przez wprowadzenie nowych pojęć związanych z kontrolą: audyt wewnętrzny, kontro-la finansowa, kontrola zarządcza i komitet audytu. Zdefiniowano kontrolę zarządczą oraz omówiono jej elementy, zgodne z międzynarodowymi standardami COSO. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the organization of the system of the public finance control in department of government administration and entities of local government. It also presents the evolution of control in the public finance sector throughout introduction of new terms related to control: internal audit, financial control, management control and audit committee. The article also defines management control as well as describes its elements in accordance with COSO international standards.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Chojna-Duch E. (2010), Próba systematyzacji pojęć i zadań z dziedziny kontroli i audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych, "Kontrola Państwowa" nr 1 (330).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, DzU nr 78, poz. 483, z późn. zm.
 • Kosikowski C. (2009), Reforma finansów w Polsce w świetle nowej ustawy o finansach publicznych, "Państwo i Prawo" nr 12.
 • Kowalczyk E. (2010), Kontrola zarządcza, "Finanse Publiczne" nr 1.
 • Kurowski L., Ruśkowski E., Sochacka-Krysiak H. (2000), Kontrola finansowa w sektorze publicznym, PWE, Warszawa.
 • Sołtyk P. (2010), Kontrola zarządcza w nowej ustawie o finansach publicznych, "Wspólnota" nr 9.
 • Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli, DzU 2007, nr 231, poz. 1701.
 • Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 roku o Radzie Ministrów, DzU 2003, nr 24, poz. 199, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej, DzU 2007, nr 65, poz. 437.
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, DzU 2003, nr 15, poz. 148, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej, DzU nr 102, poz. 1116.
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, DzU 2009, nr 31, poz. 206.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.
 • Wskazówki do sporządzenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (2011), Ministerstwo Finansów, www.mf.gov.pl/_files_/koordynacja_kontroli_finansowej_i_audytu_wewnetrznego/kontrola_zarz adcza/metodyka_i_dobre_praktyki/20110222_wskazowki_do_oswiadczenia.pdf.
 • Zwolenik B. (2010), Regulacje prawne kontroli wewnętrznej, w: Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych, red. K. Winiarska, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240317

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.