PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 58 | 203--212
Tytuł artykułu

Wykorzystanie controllingu na potrzeby zarządzania wiedzą

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Use of Controlling for Knowledge Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie istoty wiedzy, jej rodzajów oraz znaczenie zarządzania nią. Ponadto w artykule wskazano na możliwość wykorzystania controllingu na potrzeby wspomagania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. W artykule badano przydatność controllingu do kształtowania zasobów wiedzy w przedsiębiorstwie, w tym celu zastosowano metodę analizy źródeł, a także metody dedukcji i indukcji. Przedsiębiorstwo może osiągnąć przewagę konkurencyjną, jeśli ma wiedzę odróżniającą ją od konkurentów. Istotne jest więc określenie wiedzy potrzebnej do realizowania strategii przedsiębiorstwa, umożliwiającej jego rozwój w długim okresie. Controlling zorientowany na wspomaganie zarządzania wiedzą dostarcza wielu narzędzi pomiaru wiedzy i kapitału intelektualnego. Do jego głównych zadań należy wspieranie planowania, kontrolowania oraz sterowania, przepływu oraz wykorzystania wiedzy w jednostce gospodarczej. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the essence of knowledge, its types and importance of knowledge manage-ment. In addition, the article indicates the possibility of use of controlling for supporting knowledge management in the enterprise. In the paper an author examined the usefulness of controlling to form knowledge resources in the company. In the article the author used the method of analysis of the sources and methods of deduction and induction. The company can achieve the competitive advantage if it has knowledge that distinguishes the enterprise from competitors. Therefore it is important to determine the knowledge needed to implement the business strategy and enabling its development in the long term. Controlling oriented to support knowledge management provides a number of tools to measure knowledge and intellectual capital. Its main task is to support the planning, monitoring, and control the creation, movement and use of knowledge in the enterprise.(original abstract)
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Bieńkowska A. (2006), Kontroling wiedzy - podstawy koncepcji, "Problemy Jakości" nr 8.
 • Bieńkowska A. (2011), Rozwiązania controllingu wiedzy, w: Rachunkowość a controlling, Prace Naukowe Uni-wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 181, Wrocław.
 • Controlling w działalności przedsiębiorstwa (2011), red. E. Nowak, PWE, Warszawa.
 • Davenport T.H., Prusak L. (1998), Working knowledge. How organizations manage what they know, Harvard Business School Press, Boston.
 • Dobija D., Rosolińska A. ( 2012), Pomiar i wycena zasobów wiedzy, w: Zarządzanie wiedzą, red. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Dobija D (2000), Metody mierzenia wartości kapitału ludzkiego i kosztów pracy w firmie, w: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, red. A. Ludwiczyński. PFPK, Warszawa.
 • Grojer J.E., Johanson U. (1991), Human Resources Costing and Accounting, Joint Industrial Safety Council, Stockholm.
 • Jaworska E. (2006), Informacja jako determinanta sukcesu przedsiębiorstwa, w: Rachunkowość we współczesnej gospodarce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 412, "Prace Katedry Rachunkowości" nr 25, Szczecin.
 • Kotarba M., Kotarba W. (2003), Model zarządzania wiedzą, w: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" sierpień, nr 8 (643).
 • Mikuła B. (2006), Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Nowak E. (2004), Zakres controllingu w przedsiębiorstwie, w: Controlling w działalności przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, PWE, Warszawa.
 • Polak A.S. (2004), Zapisy w zarządzaniu wiedzą, "Problemy Jakości" nr 12.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę (2006), red G. Kobyłko., M. Morawski. Difin, Warszawa.
 • Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa (2006), red A. Karmańska, Difin, Warszawa.
 • Skrzypek E. (2000), Zarządzanie wiedzą i informacją jako podstawa zintegrowanego systemu zarządzania przed-siębiorstwem, w: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, red. R. Borowiec-ki. AE w Krakowie, TNOiK Oddział w Krakowie, Kraków.
 • Słownik Języka Polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl.
 • Staniewski M. (2002), Zarządzanie wiedzą: od kompetencji do praktyki działań, "Organizacja i Kierowanie" nr 3.
 • Zarządzanie wiedzą (2012), red. D Jemielniak., A.K. Koźmiński, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie (2005), red. K. Perechuda, PWN, Warszawa.
 • Zbiegień-Maciąg L. (2001), Ludzie wpisani w budżet, "Personel i Zarządzanie" nr 19.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240331

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.