PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. nr 28 | 378--387
Tytuł artykułu

Finansowanie klastrów jako element polityki regionalnej Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financing Clusters as the Element of EU Regional Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Klastry stają się stałym i niezbędnym elementem każdej gospodarki. Specyficzne cechy klastrów sprawiły, że są one narzędziem do realizowania podstawowych założeń europejskiej polityki regionalnej. Wyjątkowa rola klastrów w gospodarce rynkowej umożliwiła finansowanie ich rozwoju z funduszy strukturalnych. W artykule przedstawiono możliwości finansowania klastrów z funduszów strukturalnych Unii Europejskiej. Ponadto umiejscowiono ideę klasteringu w założeniach polityki regionalnej Unii Europejskiej. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że funkcjonowanie klastrów finansowane jest w Polsce ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Clusters have become a permanent element of every economy. The unique role of clusters in a market economy has allowed the financing of their development from structural funds. The article presents possibilities of financing of clusters from EU structural funds. Moreover, the idea of clustering was situated in the assumptions of the EU regional policy. The research concluded that clusters in Poland are financed by the European Regional Development Fund through the Innovative Economy Operational Programme and 16 Regional Operational Programmes. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
378--387
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Baranowska A., 2009, Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia rozwoju i konkurencyjności regionów - analiza i wnioski dla polityki regionalnej oraz polityki spójności, IBS, Warszawa.
 • Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P., 2004, Polityka wspierania klastrów. Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski, IBnGR, Gdańsk.
 • Cygler J., 2009, Kooperacja przedsiębiorstw, SGH-OW, Warszawa.
 • Gorynia M., Jankowska B., 2008, Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J., 2009, Klastry na świecie. Studia przypadków, Difin, Warszawa.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2012, Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Warszawa.
 • Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/2006, Dz.Urz. WE L 210 z 31.07.2006 r.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz funduszu spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Dz.Urz. WE L 210 z 31.07.2006 r.
 • Skawińska E., Zalewski R.I., 2009, Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów , PWE, Warszawa.
 • Solvell O., Lindqvist G., Ketels Ch., 2003, The Cluster Initiative Greenbook, Ivory Tower AB, Stockholm.
 • Spychała, M., 2012, Fundusze unijne wspierające tworzenie i rozwój struktur klastrowych na przykładzie województwa wielkopolskiego, "Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance" nr 1.
 • Szultka S., 2004, Klastry - innowacyjne wyzwanie dla Polski, IBnGR, Gdańsk.
 • Wyrwicka M.K., 2009, Struktury klastrowe i ich funkcjonowanie, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Poznań.
 • Zarząd Województwa Dolnośląskiego, 2012, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Wrocław.
 • Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 2012, Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Toruń.
 • Zarząd Województwa Lubelskiego, 2012, Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Lublin.
 • Zarząd Województwa Lubuskiego, 2011, Uszczegółowienie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Zielona Góra.
 • Zarząd Województwa Łódzkiego, 2012, Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Łódź.
 • Zarząd Województwa Małopolskiego, 2012, Uszczegółowienie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Kraków.
 • Zarząd Województwa Mazowieckiego, 2012, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Warszawa.
 • Zarząd Województwa Opolskiego, 2012, Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Opole.
 • Zarząd Województwa Podkarpackiego, 2011, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Rzeszów.
 • Zarząd Województwa Podlaskiego, 2011, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Białystok.
 • Zarząd Województwa Pomorskiego, 2012, Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Gdańsk.
 • Zarząd Województwa Śląskiego, 2012, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Katowice.
 • Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, 2012, Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Kielce.
 • Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 2011, Szczegółowy opis osi priorytetowej "Przedsiębiorczość" Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Olsztyn.
 • Zarząd Województwa Wielkopolskiego, 2012, Szczegółowy opis priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Poznań.
 • Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, 2012, Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Szczecin.
 • www.rsi-wielkopolska.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240343

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.