PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 2 | 21--33
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty kształtowania rynku pracy w Polsce w świetle nowej strategii gospodarczej "Europa 2020"

Warianty tytułu
Some Aspects of Formation of the Labour Market in Poland in the Light of New Economic Strategy "Europe 2020"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano przeglądu koncepcji kształtowania rynku pracy w Unii Europejskiej oraz podejmowanych przez Polskę działań zmierzających do wdrażania wytycznych w tym zakresie. Omówiono etapy ewolucji Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz jej założenia w nowej strategii gospodarczej Unii Europejskiej na lata 2010-2020 pod nazwą "Europa 2020", w tym dwa kluczowe projekty dla polityki rynku pracy: Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia oraz Mobilna Młodzież. W ramach charakterystyki krajowych dostosowań przedstawiono dokumenty stanowiące wkład Polski w realizację Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz programy i działania na rzecz doskonalenia polityki zatrudnienia w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
In their article, the authors carried out a review of the concepts of formation of the labour market in the European Union and the actions undertaken by Poland aimed at implementation of the directives in this respect. They discussed the stages of evolution of the European employment strategy and its assumptions in the new economic strategy of the European Union for the years 2010-2020 entitled "Europe 2020", including the two key for the labour market policy projects: Agenda for new skills and jobs and Youth on the Move. Within the framework of description of the national adjustments, they presented the documents constituting Poland's contribution to fulfilment of the European employment strategy as well as programmes and actions for improvement of the employment policy in Poland. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
21--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
Bibliografia
 • Krajowa Strategia Zatrudnienia na lata 2007-2013 (2005), Rada Ministrów, Warszawa, http://www.efs.2004-2006.gov.pl/SPO+RZL++podstawowe+informacje/ [dostęp: styczeń 2013].
 • Krajowy Program Reform na rzecz realizacji unijnej strategii "Europa 2020" (2011), Rada Ministrów, Warszawa.
 • Możdżonek K. (2012), Dyskryminacja ze względu na wiek na polskim rynku pracy cz. 2., http://wwwTOwniwpracy.gov.pl/50/instytucje-rynku-pracy/dyskrymin na-polskim-rynku-pracy-cz-2.html [dostęp: 28.11.2012].
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (2006), Rada Ministrów, Warszawa, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Documents7NSRO_ maj2007.pdf [dostęp: 30.01.2013].
 • Polska 2011. Raport o stanie gospodarki (2011), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, http://www.mg.gov.pl/files/upload/8436/RoG2011.pdftdostep: 30.01.2013].
 • Polska 2012. Raport o stanie gospodarki (2012), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, http://www.mg.gov.pl/files/upload/8436/PL_MG_DS AM WPPolska 2012 Raport_o_stanie_ gospodarki w ost.pdf [dostęp 30.01.2013].
 • Portal Funduszy Europejskich, Program Kapitał Ludzki (2012), http://www.efs.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropej skich/Strony/Oprogramie.aspx [dostęp: styczeń 2013].
 • Program "Młodzi na rynku pracy" Działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia młodzieży (2012), http://www.mpips.gov.pl/praca/programy-i-projekty/projekty-pilotazowe-zainicjowane-i-zrealizowane-przez-mpips/twoja-kariera-twój-wybór [dostęp: styczeń 2013].
 • Sprawozdanie z realizacji programu solidarność pokoleń (2012), http://www.mpips.gov.pl/praca/programy/sprawozdanie-z-realizacji-programu-solidarnosc-pokoleń/ [dostęp: 28.11.2012].
 • Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (2006), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, http://bip.mrr.gov.pl/Narodowa%20Strategia%20Spojnosci/Documents/102dd4907d064e 1986fd453aeadcacclSRKRM.pdf [dostęp: 25.01.2013].
 • http://www.mg.gov.pl/files/upload/8418/EUROPA PL.pdf
 • http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&langId=pl
 • http://www.alebank.pl/index.php?option=:com_contant8view=article&id=9209;banki-szansa-dla-small-businessu=fm-bank-oferuje-70-mln-kredytu-dla-start-upow-w-ramach-unijnego-prpgramu-progress&catid=430;kf-201104-06-kwiecien-czerwiec-2011 &Itemid-258
 • http://Europa.eu/rapie/Press-relaase/lP-10-1541_pl.htm locale-PR Strasburg 2010
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240349

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.