PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 2 | 45--61
Tytuł artykułu

Mieszkanie i warunki mieszkaniowe w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce - ujęcie empiryczne

Autorzy
Warianty tytułu
Flat and Housing Conditions in Metropolitan Households in Poland - Empirical Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest ukazanie sytuacji mieszkaniowej oraz zadowolenia z warunków lokalowych i miejsca zamieszkania w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce.W celu zebrania pełnych i aktualnych informacji na temat warunków mieszkaniowych, zadowolenia z miejsca zamieszkania i oceny warunków mieszkaniowych gospodarstw domowych wielkomiejskich, w badaniu bezpośrednim zastosowano metodę wywiadu kwestionariuszowego na próbie 1896 respondentów.Proces badania warunków mieszkaniowych, zadowolenia z miejsca zamieszkania i oceny warunków mieszkaniowych wielkomiejskich gospodarstw domowych w Polsce podzielono na dwa zasadnicze obszary. I tak, w pierwszym obszarze skoncentrowano się głównie na rozpoznaniu sytuacji mieszkaniowej i warunków lokalowych, zaś w drugim - skupiono się przede wszystkim na ocenie zadowolenia z warunków lokalowych i miejsca zamieszkania wielkomiejskich gospodarstw domowych.W artykule podjęto próbę spojrzenia na zagadnienie zmian w zachowaniach nabywczych wielkomiejskich gospodarstw domowych w Polsce. W wyniku przeprowadzonych badań uchwycono sytuację mieszkaniową, warunki lokalowe i rodzaj zajmowanego mieszkania oraz zadowolenie z miejsca zamieszkania w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce.Artykuł badawczy. Z wyjściowej liczby kwestionariuszy wywiadów wynoszącej 1900 respondentów zakwalifikowano 1896 kwestionariuszy, co stanowi 99,8% całości próby. W dalszym postępowaniu zostały one poddane procesowi kodowania, natomiast utworzony na ich bazie zbiór danych przetworzono pakietem statystycznym. (abstrakt oryginalny)
EN
An objective of the author's deliberations is to show the housing situation as well as satisfaction with the housing conditions and place of residence in metropolitan households in Poland.In order to collect full and up-to-date information on housing conditions, satisfaction of the place of residence and assessment of housing conditions of metropolitan households, in the direct survey there was used the method of questionnaire-based interview on the sample of 1896 respondents.The process of surveying housing conditions, satisfaction with the place of residence and assessment of housing conditions of metropolitan households in Poland was divided into two essential areas. Thus, in the first area, the focus was mainly put on recognition of the housing situation and housing conditions, while in the second one - the focus was made, first of all, on assessment of satisfaction with the housing conditions and place of residence of metropolitan households. In his article, the author undertook an attempt to look at the issue of changes in purchasing behaviour of metropolitan households in Poland. In result of the carried out surveys, there was taken into account the housing situation, housing conditions and type of the flat occupied as well as satisfaction with the place of residence in metropolitan households in Poland.A research article. Out of the initial number of interview questionnaires accounting for 1900 respondents, there were qualified 1896 questionnaires what accounts for 99.8% of the entire sample. In a further procedure, they were subjected to the process of coding, while the set of data created on their base was processed with a statistical package. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
45--61
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
  • Kornai J. (1972), Rush Versus Harmonic Growth, North Holland, Amsterdam.
  • Kulesza H. (2002), Trudne problemy mieszkalnictwa, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje", nr. 4.
  • Kusińska A. (2009), Zmiany w sferze konsumpcji i ich uwarunkowania w latach 1989-2009, "Handel Wewnętrzny", nr 4-5.
  • Zalega T. (2007), Konsumpcja - podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  • Zalega T. (2008), Gospodarstwa domowe o niepewnych dochodach a teorie konsumpcji, "Ekonomista", nr 6.
  • Zalega T. (2009), Modele zachowań konsumentów w teoriach ekonomicznych i marketingowych, "MBA", nr 1 (96), Wydawnictwo Akademii Leona Koźmińskiego, Warszawa.
  • Zalega T. (2012a), Konsumpcja. Determinanty, teorie i modele, PWE, Warszawa.
  • Zalega T. (2012b), Konsumpcja w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  • Żelazna K., Kowalczuk I., Mikuta B. (2002), Ekonomika konsumpcji, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240353

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.