PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 15 | 49--57
Tytuł artykułu

Godność osoby ludzkiej wymiarem podmiotowości człowieka w gospodarce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Dignity of the Human Being as a Dimension of Human Subjectivity in the Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polska, po transformacji ustrojowo-społeczno-gospodarczej w 1989 roku, stała się krajem kapitalistycznym - wolnorynkowym. Z tym związane są różne konsekwencje zarówno pozytywne, jak i - niestety - negatywne. Do tych negatywnych należy zaliczyć postrzeganie człowieka jako przedmiot a nie jako podmiot życia gospodarczego. Wobec czego ważną kwestią jest poruszenie zagadnień związanych z podmiotowością człowieka, a podmiotowość człowieka wyraża się w jego godności osobowej. (fragment tekstu)
EN
Poland, after social-politic-economic transformation in 1989, became a capitalistic, free-market country. In this conditions human being can be perceived as an object, not a subject of economic life. Therefore the import ant issue is to take up problems associated with human subjectivity. And human subjectivity is expressed in his personal dignity. (original abstract)
Rocznik
Tom
15
Strony
49--57
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Bibliografia
 • M. Gogacz, Filozoficzna identyfikacja godności osoby, w: J. Czerkawski (red.), Zagadnienia godności człowieka, Lublin 1994, s. 122-123.
 • J. Szacki, Przedmowa, w: B.F. Skinner, Poza wolnością i godnością, Warszawa 1978, s. 13-17.
 • J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1997, s. 59.
 • F.J. Mazurek, Godność człowieka a prawa człowieka, "Rocznik Nauk Społecznych" 1980, tom VIII, s. 31-33.
 • F.J. Mazurek, Społeczno-prawne konsekwencje zasady godności osoby ludzkiej, maszynopis, s. 4-5.
 • J. Domański, Godność człowieka a zagadnienia jego wolności w filozofii starożytnej, w: J. Czerkawski (red.), Zagadnienia godności człowieka, Lublin 1994, s. 7-19.
 • H. Pikuś, O godności człowieka jako osoby, "Studia Filozoficzne" 1989, nr 7-8, s. 164.
 • J.B. Korolec, Perfekcjonizm kultury średniowiecznej, w: J. Czerkawski (red.),Zagadnienia godności człowieka, Lublin 1994, s. 21-35.
 • J. Czerkawski, Humanizm i scholastyka. Studia z dziejów kultury filozoficznej w Polsce w XVI i XVII wieku, Lublin 1992.
 • J. Czerkawski, Renesansowe koncepcje godności Człowieka, w: J. Czerkawski (red.), Zagadnienia godności człowieka, s. 63-101.
 • G. Pico della Mirandola, Godność Człowieka, w: M. Ossowska, O człowieku, moralności i nauce, Warszawa 1983, s. 137-142.
 • B. Suchodolski, Narodziny nowożytnej filozofii człowieka, Warszawa 1963, s. 169-171.
 • F.J. Mazurek, Społeczno-prawne konsekwencje zasady godności ludzkiej, "Chrześcijanin w świecie" 1989, nr 189, s. 2-3.
 • M. Ciszewski, Godność człowieka i wzniosłość nauki o nim w ujęciu Franciszka Sylwestra z Ferrary, w: J. Czerkawski (red.), Zagadnienia godności człowieka, Lublin 1994, s. 37-62.
 • Jan z Trzciany (Arundinensis), De natura ac dignitate hominis, wydał, wstępem i komentarzami opatrzył J. Czerkawski, w: Textus et studia historiam theologiae in Polonia excultae spectatia, Warszawa 1974, Vl. II fasc. 2, s.123-317; por. Jan z Trzciany, O godności człowieka, "W Drodze" 1976, nr 5, s. 39-44.
 • J. Keller, Etyka, Warszawa 1954, (tom 1, Zagadnienia etyki ogólnej), s. 105.
 • J. Santeler, Die Grundlegung der Menschenwürde bei I. Kant, Innsbruk 1962, s. 246.
 • I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Warszawa 1984, s. 76.
 • H. Jankowski, Etyka, Warszawa 1975, s. 225.
 • I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, Warszawa 1972, s. 257; por. B. Suchodolski, Kim jest człowiek? Warszawa 1980, s. 256. J. Toth, Human Dignity and Freedom of Conscience, "World Justice" 1968/69, nr 2 (10), s. 204.
 • K. Kuraś, Godność i majątek, "Gazeta Olsztyńska" 1992, nr 128, s. 3.
 • W obronie godności, "Głos Pomorza. Koszalin - Słupsk" 1992, nr 45, s. 16.
 • H. Andrzejczak, Filozoficzno prawne podstawy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, "Roczniki Filozoficzne" 1967, tom XIV, z. 2, s. 87.
 • Art. 1, 22 i 23 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w: Prawa człowieka. Wybór dokumentów, Legionowo 1991, s. 48 i s. 52.
 • A. Rodziński, Wprowadzenie do etyki personalistycznej w: A. Rodziński, Osoba, moralność, kultura, Lublin 1989, s. 94-95.
 • Konstytucja Duszpasterska o Kościele w Świecie Współczesnym Gaudium et Spes (21), "Znak" 1982, nr 332-334, s. 886.
 • Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu (73), Watykan 1986, s. 42.
 • J. Majka, Nauka społeczna Kościoła, jej charakter i miejsce w orędziu ewangelicznym, w: M. Radwan, L. Dyczewski, A. Stanowski, Dokumenty Nauki Społecznej Kościoła, Rzym-Lublin 1987, część 1, s. 16-30.
 • M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa 1985, s. 59.
 • M. Ossowska, Normy moralne w obronie godności, "Etyka" 1969, nr 5, s. 12-13.
 • Z. Szawarski, Godność i odpowiedzialność, "Studia Filozoficzne" 1983, nr 8-9, s. 93.
 • F.J. Mazurek, Nauczanie Kościoła o prawach człowieka, "Chrześcijanin w Świecie" 1986, nr 3 (150), s. 9.
 • F.J. Mazurek, Prawa człowieka w nauczaniu społecznym Kościoła (od papieża Leona XIII do papieża Jana Pawła II), Lublin 1991, s. 12.
 • F.J. Mazurek, Prawo do rozwoju, "Roczniki Nauk Społecznych" 1983,tom XI, s. 220.
 • F.J. Mazurek, Wkład Kościoła w wychowanie do praw człowieka, "Chrześcijanin w Świecie" 1986, nr 5 (152), s. 244-250.
 • F.J. Mazurek, Wolność i równość społeczna, s. 217 i s. 240-250.
 • F.J. Mazurek, Pojęcie godności człowieka, historia i miejsce w projektach konstytucji III Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 1996 (maszynopis), s. 7-8.
 • T. Styczeń, W drodze do etyki, Lublin 1984, s. 271.
 • Z. Zaborowski, Psychospołeczne problemy samoświadomości, s. 45.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240409

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.