PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 58 | 285--292
Tytuł artykułu

Zarys problemów analizy progowej zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie rachunkowości trójwymiarowej Y. Ijiri

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Outline of Problems of the Threshold Analysis of Business Management in the Context of Y. Ijiri Three-Dimensional Accounting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badawczym artykułu jest wskazanie etapów analizy impetu. Przedmiot badania stanowi system rachunkowości trójwymiarowej Y. Ijiri. Problem badawczy polega na skorelowaniu z etapami analizy konkretnych obszarów wyznaczania impetu, jako trzeciego wymiaru rachunkowości Y. Ijiri. Jako metodę badawczą i narzędzie pomiaru przyjęto analizę progową. Na wstępie uzasadniono wybór problematyki badawczej, zwracając uwagę na dotychczasową odrębność badań z zakresu organizacji i zarządzania oraz rachunkowości zarządczej. Przytoczono pogląd o konieczności i celowości stosowania kompleksowo metod organizacji i zarządzania z metodami rachunku kosztów. Przedstawiono system rachunkowości trójwymiarowej Y. Ijiri, wskazując równocześnie analizę progową, jako metodę identyfikacji i analizy progów rozwojowych hamujących impet. Dokonano typologii obszarów badawczych za pomocą metody analizy skupień. W zakończeniu wskazano charakter systemowy i procesowy rachunkowości XXI wieku, w kontekście zaproponowanej problematyki badawczej oraz narzędzi badania. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the research study is to identify the stages of analysis momentum. The object of study is a Y. Ijiri three-dimensional accounting system. The research problem is to determine the specific are-as correlating momentum with the stages of analysis, as the third dimension of accounting by Y. Ijiri. As the research method and analysis tool adopted threshold analysis. The introduction explains the choice of research area, paying attention to the autonomy of the research on or-ganization and management as well as management accounting. The paper also quotes the opinion that it is necessary and purposeful to use the organizational and management methods together with the cost account methods. The system of three-dimensional accounting proposed by Y. Ijiri was presented, and the threshold analysis was pointed out as a method of identification and analysis of development thresholds which delay the momentum. A typology of research areas was made by means of the method of concentration (focus) analysis. In the conclusion, the system and process character of the 21st century accounting was presented in context of the proposed research area and research tools.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • Chauvet A. (1997), Metody zarządzania. Przewodnik, Poltext, Warszawa.
 • Dobija M. (1997), Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jaruga A., Nowak W.A., Szychta A. (2001), Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź.
 • Karmańska A. (2006), Zarządzanie przedsiębiorstwem a rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, w: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, red. A. Karmańska, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa.
 • Kozłowski J. (1974), Analiza progowa, PWN, Warszawa.
 • Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych (2005), red. W. Błaszczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach (2003), red. I. Sobańska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów (2002), red. G.K. Świderska, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa.
 • Rummler G.A., Brache A.P. (2000), Podnoszenie efektywności organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Wdowiak W. (1999), Koncepcja metody analizy progowej organizacji, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce" nr 51, Warszawa.
 • Wdowiak W. (2007), Typologia obszarów badawczych w analizie progowej zarządzania przedsiębiorstwem, w: Ekonomia Zarządzanie Marketing, księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Dietlowi w 80. rocznicę urodzin, red. J.W. Wiktor, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Nowy Sącz.
 • Wdowiak W. (2011), Metodyczne aspekty rachunku kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: Rachunkowość w teorii i praktyce, red. T. Kiziukiewicz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczcińskiego nr 668, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Wójtowicz P. (2005), Od jednowymiarowego do trójwymiarowego modelu rachunkowości, w: Teoria rachunkowości w zarysie, red. M. Dobija, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Zarządcze aspekty rachunkowości (2003), red. T. Kiziukiewicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody (2000), red. K. Perechuda, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240473

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.