PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 58 | 383--392
Tytuł artykułu

Powołanie, zadania i funkcjonowanie komitetu audytu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Appointment, Tasks and Functioning of the Audit Committee
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule scharakteryzowano dokonane w ostatnich latach zmiany w audytingu, obejmujące wyodrębnienie jednostek zaufania publicznego oraz ustalenie komitetu audytu i komisji nadzoru audytowego. Przedstawiono powołanie przez radę nadzorczą komitetu audytu i jego zadania. Ponadto omówiono problem funkcjonowania i przydatności tego komitetu w globalnej gospodarce. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper characterizes changes in auditing, made in recent years and including the creation of entities of public trust as well as establishing the Audit Committee and the Audit Supervision Committee. It presents the appointment of the Audit Committee by the supervision board as well as its tasks. The paper also describes the issues related to functioning and usefulness of the committee in the global economy.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Dobre praktyki komitetów audytu (2010), Polski Instytut Dyrektorów, 25.03.2010 r. (www/pid.org.pl).
 • Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (2010), załączniki do Uchwały nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r., http://www.corp.gov.gpw.pl
 • Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywę Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG, DzUrz UE L157/87 z 9 czerwca 2006 r.
 • Kaczorek M. (2011), Współpraca biegłego rewidenta z komitetem audytu, w: Rewizja finansowa w warunkach nadzoru publicznego, KIBR, Warszawa.
 • Komisja Europejska, Zielona Księga, Polityka badania sprawozdań finansowych - lekcje wyciągnięte z kryzysu, Bruksela, 13.10.2009 r. KOM (2010)561.
 • Komitet audytu - pierwsze kroki. Przewodnik dla praktyków (2011), praca zbiorowa, Wydawnictwo 4dot, War-szawa, załącznik 2.
 • Parlament Europejski o rewizji finansowej (2011), "Rachunkowość - audytor" nr 4/11.
 • Sirocka A. (2011), Odpowiedzialność i obowiązki biegłego rewidenta za czynności rewizji finansowej, w: Rewizja finansowa w warunkach nadzoru publicznego, KIBR, Warszawa.
 • Sprawozdanie z nadzoru publicznego nad rewizją finansową za rok 2010 (2011), "Rachunkowość - audytor", nr 3 (48).
 • Urząd Komitetu Nadzoru Finansowego: Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu (2010), Warszawa, listopad.
 • Ustawa z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, DzU nr 77, poz. 649.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240501

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.