PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 60 | 23--36
Tytuł artykułu

Historyczne uwarunkowania rozwoju rynku wyceny przedsiębiorstw w Polsce - wybrane zagadnienia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Historical Context of Development of Business Valuation Market in Poland - Selected Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono czynniki, które ukształtowały obecny rynek wyceny przedsiębiorstw w Polsce. W pierwszej części pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jaki był związek pomiędzy rozwojem rynku wyceny a procesem przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych. Drugą część poświęcono na przedstawienie wpływu rozwoju rynku kapitałowego na rynek wyceny przedsiębiorstw. W trzeciej części skupiono się na trudnościach, jakie napotykają praktycy zajmujący się wyceną przedsiębiorstw w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the factors that have shaped the business valuation market in Poland. In the first part of this paper, the author attempts to answer the question of what was the relationship between the development of business valuation market and the process of privatization. The second part was devoted to the presentation of the impact of the development of the capital market on the business valuation market. The third part focuses on the difficulties faced by business valuators in Poland.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Dynamika przekształceń własnościowych, nr 68, Ministerstwo Skarbu Państwa. Departament analiz, Warszawa 2009.
 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - Dane rynkowe. Analizy i statystyki. Podstawowe statystyki GPW (stan na czerwiec 2012), www.gpw.pl/analizy_i_statystyki_pelna_wersja (12.07.2011).
 • Jaki A.: Wycena przedsiębiorstw w Polsce - doświadczenia i perspektywy, [w:] Prace z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 570, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002.
 • Kasiewicz S., Mączyńska E.: Metody wyceny bieżącej wartości przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie wartością firmy, red. A. Herman, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 1999.
 • Luty Z., Jeżowska D.: Cenotwórcze aspekty prywatyzowanych przedsiębiorstw (z doświadczeń prywatyzacji), [w:] System informacyjny rachunkowość, red. E. Nowak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu nr 638, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1992.
 • NewConnect - Statystyki - Statyski rynku - roczne (stan na czerwiec 2012), www.newconnect.pl/index. php?page=statystyki_rynku_roczne (12.07.2012).
 • Podstawy Finansów, red. K. Marecki, PWE, Warszawa 2008.
 • Prywatyzacja rynek kapitałowy w Polsce, red. J. Czekaj, S. Owsiak, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1999.
 • Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych stan na dzień na dzień 31 grudnia 2011 roku, Ministerstwo Skarbu Państwa, http://prywatyzacja.msp.gov.pl/portal/pr/23/Przeksztalcenia_ wlasnosciowe.html (12.07.2012).
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej, DzU 2009, nr 34, poz. 265.
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie analiz spółki przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa, DzU 2011, nr 114, poz. 663.
 • Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, DzU 1990, nr 51, poz. 298.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, DzU 1996, nr 118, poz. 561, ze zm.
 • Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, DzU 1991, nr 35, poz. 155, ze zm.
 • Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, DzU 1981, nr 24, poz. 122, ze zm.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, DzU 1993, nr 44, poz. 202, ze zm.
 • Ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz zmianie niektórych ustaw, DzU, nr 18, poz.82, ze zm.
 • Wrzosek S.: Wybrane problemy metodyczne wyceny prywatyzowanych przedsiębiorstw, [w:] Przekształcenia strukturalne i własnościowe przedsiębiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu nr 662, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1993.
 • Zadora H.: Wycena przedsiębiorstw w teorii i praktyce, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240587

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.