PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 35 | 124--146
Tytuł artykułu

Gościnność jako istotna składowa reputacji gospodarstwa agroturystycznego

Warianty tytułu
Hospitality as a significant component of the agritourist farm reputation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pojęcie wartości przedsiębiorstwa może być rozumiane w ujęciu wąskim, jako wartość posiadanych przez nie aktywów, i/lub w ujęciu szerokim, jako możliwość generowania dodatnich przepływów pieniężnych i zysków [Jabłoński, 2009, s. 60]. W dobie gospodarki opartej na wiedzy znaczną uwagę należy poświęcić niematerialnym czynnikom budującym wartość przedsiębiorstwa. Właśnie aktywa niematerialne firmy mogą stanowić istotne źródło przewagi konkurencyjnej w czasie kryzysu, a dodatkowym atutem jest fakt, że wartość aktywów niematerialnych rośnie w wyniku ich wykorzystywania. Wartości niematerialne kształtują tzw. kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, który może pomóc uzyskać przewagę konkurencyjną i zwiększyć udział w rynku. Przegląd spotykanych w literaturze przedmiotu pojęć kapitału intelektualnego wskazuje, iż może on być utożsamiany z kapitałem ludzkim lub być postrzegany znacznie szerzej, jako składowa czterech komponentów: kapitału ludzkiego, kapitału organizacyjnego, kapitału rynkowego i kapitału innowacyjnego. W niniejszym opracowaniu założono, że choć gospodarstwo agroturystyczne najczęściej nie jest podmiotem gospodarczym w myśl prawa (art. 3 Ustawa z 2004 r.1), to podobnie jak przedsiębiorstwo posiada ono pewną wartość rynkową. Świadczenie usług agroturystycznych klasyfikowane jest bowiem jako przedsiębiorczość pozarolnicza, na którą składają się działania przedsiębiorcze podejmowane poza rolnictwem, lecz realizowane na podstawie zasobów gospodarstwa rolnego. Zdaniem autorki opracowania można przyjąć, że szczególnie w przypadku działalności agroturystycznej, wartość gospodarstwa agroturystycznego kształtowana jest przez czynniki mające wartość niematerialną. Wynika to m.in. z faktu "sztucznego" ograniczania rozmiarów prowadzonej działalności (ze względu na preferencyjne warunki podatkowe), a co z tego wynika z niskich nakładów finansowych inwestowanych w momencie rozpoczęcia świadczenia usług i niskich dochodów uzyskiwanych w trakcie realizacji tychże usług (abstrakt oryginalny)
EN
The article based on the research carried out by the Author in selected farms providing the tourist services and an opinion poll focuses on the analysis on hospitality as the component of the agritourist farm reputation. The main objective was finding whether reputation based on the hospitality of the service provider and the hospitality of the destination as such comprises a significant factor in creation of the goodwill of an agritourist farm and whether it may determine its competitive advantage in the slumping economy. The conclusion is that hospitality should be viewed as a continuous process, ranging from the moment of the reservation enquiry to keeping in touch with the guests after their visit. The paper presents a typology of hospitality and descriptions of relations that may arise between particular types of hospitality. The analysis also includes the sources of the crisis with respect to rural tourism and agritourism and the outline concerning the fact that in case of agritourist farms that do not conduct economic activity we cannot really consider a conscious creation of reputation or deliberate choice and a consequently pursued concept of management. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
124--146
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Dąbrowski T., 2010, Reputacja przedsiębiorstwa. Tworzenie kapitału zaufania, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków.
 • Dowling G., 2004, Corporate Reputations: Should You Compete on Yours?, "California Management Review", vol. 46, No. 3.
 • Fombrun C.J., 1996, Reputation. Realizing Value from the Corporate Image, Business School Press, Boston: Harvard.
 • Fombrun C.J., Rindova V., 1996, Who`s Tops and Who Decides? The Social Construction of Corporate Reputations, New York University: Stern School of Business.
 • Fombrun C.J, Riel V., 2004, How Successful Companies Build Winning Reputation, Financial Prentice Hall, New York.
 • Hall R., 1992, The Strategic Analysis of Intangible Resources, "Strategic Management Journal", vol. 13, No. 2.
 • Jabłoński M., 2009, Zarządzanie wartością przedsiębiorstw o orientacji jakościowej a kapitał intelektualny, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2008, Przestrzeń gościnna - kilka uwag o konkurencyjności regionów, [w:] G. Gołembski (red.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 • Karbowiak K., 2005, Promocja działalności agroturystycznej jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich (na przykładzie regionu warmińsko-mazurskiego), Roczniki Naukowe "SERiA", tom VII, zeszyt 4, Warszawa.
 • Kołodziejczyk M., Górka B., 2006, Organizowanie działalności hotelarskiej, Instytut Technologii Eksploatacji- Państwowy Instytut Badawczy, Radom.
 • Kosmaczewska J., 2010, Witryna internetowa jako narzędzie kreowania konkurencyjności w agroturystyce, "Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia", nr 9(4).
 • Kosmaczewska J., 2007, Wpływ agroturystyki na rozwój ekonomiczno-społeczny gminy, Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań.
 • Kowalski Z., 2009, Fenomen gościnności usługowej, www.hospitalityroyal.com.
 • Nawrocka E., 2009, Wizerunek obszaru recepcji turystycznej, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 11.
 • Pasieczny J., 2008, Profile gmin w Polsce - zarządzanie rozwojem i zmianami, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Piasta J., 2007, Marketing w hotelarstwie, Hotelarska Firma Ekspercka Jacek Piasta, Warszawa.
 • Schwaiger M., 2004, Components and Parameters of Corporate Reputation - an Empirical Study, "Schmalenbach Business Review", No. 56.
 • Strzembicki L., 2006, Zachowania konsumpcyjne turystów wypoczywających na obszarach wiejskich Polski, "ZN Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 716.
 • Warschat J., Wagner K., Huss I., 1999, Measurement System for the Evaluation of R&D Knowledge in the Engineering Sector, Report on Workshop Intellectual Capital/Intangible Investements, European Commission, London.
 • Wiatrak A., 2007, Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym w organizacji - istota i podstawowe zależności, "Problemy Zarządzania", nr 4.
 • Wiatrak A., 2010, Znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju terenów wiejskich, Roczniki Naukowe "SERiA", tom XII.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240593

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.