PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 236 | 84--97
Tytuł artykułu

Rynek usług gastronomicznych w Polsce w latach 1989-2010 - ważniejsze współzależności

Warianty tytułu
Situation in Polish Gastronomic Services Market from 1989 to 2010 - Correlations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pierwsza część opracowania zawiera charakterystykę elementów rynku usług gastronomicznych. Po pierwsze, ukazano zapotrzebowanie gospodarstw domowych na usługi gastronomii oraz dodatkowo zróżnicowano popyt ze względu na źródło dochodów jednostek oraz liczebność rodziny. Następnie przedstawiona została baza gastronomiczna w ujęciu ilościowym i wartościowym oraz jej struktura rodzajowa i własnościowa. Zwrócono dodatkowo uwagę na kształtowanie się cen żywności w handlu oraz gastronomii w badanym okresie. W ramach badania rynku wskazano na najważniejsze trendy występujące w sektorze, w szczególności dotyczące charakteru najbardziej dynamicznie rozwijających j się rodzajów placówek oraz szans na rozwój gastronomii. Na koniec oceniono związki j występujące pomiędzy wielkościami opisującymi rynek gastronomiczny. Podjęto próbę i znalezienia modelowych zależności między zmiennymi przedstawiającymi popyt, podaż i ceny występujące na rynku i ostatecznie oszacowano funkcję regresji między liczbą placówek żywieniowych i wielkością PKB per capita. (abstrakt oryginalny)
EN
First part of the article contains description of Polish gastronomic services market. It shows value of households demand for gastronomic services and the way it is influenced by source of income and size of family. Then there are presented gastronomic facilities in Poland in terms of quantity, type and value and also food prices trends in both gastronomic sector and retail. Next, there are identified most important market trends in gastronomic industry and opportunities for future development of the sector. Second part of the article shows connections between different variables describing gastronomic services market. An attempt on finding important correlations between demand, supply and prices eventually results in estimating functional correlation between the number of restaurants and the value of Gross Domestic Product. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
84--97
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Borkowski, B., Dudek, H., Szczęsny, W., 2004, Ekonometria. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Boruc, R., 2011, Udana dekada, Poradnik Restauratora, nr 1.
 • Budżety gospodarstw domowych, GUS, 1990-2011, Warszawa.
 • Ceny w gospodarce narodowej, GUS, 2002, 2008, 2011, Warszawa.
 • Guzik, B., 2008, Podstawy ekonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Kaczorek, A., Kowalczyk, A., 2003, Modele lokalizacji usług gastronomicznych na obszarach miejskich, Prace i Studia Geograficzne, t. 32, Warszawa.
 • Kieżel, M., Sobczyk-Kolbuch, A., 2002, Analiza rynku - wybrane zagadnienia, cz. 1, Elastyczność popytu, GWSH, Katowice.
 • Kobielska, Z., 2009, HoReCa - mniej różowo, Fresh & Cool Market, nr 10.
 • Kowrygo, B., 2000, Studium wpływu gospodarki rynkowej na sferę żywności i żywienia w Polsce, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa.
 • Kusińska, A., 2009, Segmentacja rynku i typologia konsumentów, IBRKK, Warszawa
 • Kwiatkowska, E., Levytska, G., 2007, Stan i kierunki rozwoju polskiego rynku usług gastronomicznych, w: Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, nr 63, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa.
 • Masłowski, A., 2001, Rynek usług gastronomicznych. Uwarunkowania i kierunki rozwoju, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa
 • Poczta-Wajda, A., 2010, Nowoczesne techniki analityczne w kształceniu na studiach ekonomicznych. cz. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Rutkowska, L., Socha, J., 2005, Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu STATISTICA™, Katedra Dendrometrii, Wydział Leśny AR w Krakowie, Kraków
 • Rynek wewnętrzny, GUS, 1993-2011, Warszawa.
 • Sala, J., 1986, Przestrzenne zróżnicowanie usług gastronomicznych w Polsce, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 2.
 • Sala, J., 2004, Marketing w gastronomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Sala, K., 2011, Najlepsze restauracje świata, Poradnik Restauratora, nr 2.
 • Sielanko, A., Blajer, P., 2002, Fast food w ofensywie, Rzeczpospolita, nr 85.
 • Witak, A., 2007, Spadek czyli wzrost, Food Service, nr 4.
 • Zelek, A., Maniak, G., 2010, Postawy polskich przedsiębiorstw wobec dekoniunktury gospodarczej 2009 - na podstawie badań firm Pomorza Zachodniego, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, Szczecin.
 • http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1634_PLK_HTML.htm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240605

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.