PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 3 | 89--100
Tytuł artykułu

Wpływ organów parków narodowych na zarządzanie przestrzenią na szczeblu lokalnym

Autorzy
Warianty tytułu
The Influence of National Parks on the Local Spatial Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na zarządzanie przestrzenią w skali lokalnej wpływ wywierają różne organy, w tym organy ochrony środowiska. Celem artykułu jest określenie zakresu, w jakim parki narodowe (w których imieniu działali ich dyrektorzy) wpływały na zarządzanie przestrzenią gmin w Polsce w latach 2008-2011 w oparciu o dokonywane przez nich uzgodnienia. Ponadto podjęto próbę zweryfikowania, jakie w tym okresie występowały konflikty przestrzenne pomiędzy przeznaczeniem związanym z utrzymaniem i rozwojem parków narodowych oraz innymi, występującymi na szczeblu lokalnym przeznaczeniami. W artykule analizie poddano dane uzyskane z trzynastu polskich parków narodowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Local spatial development is affected by various authorities, including environmental authorities. The purpose of this article is to identify the extent to which national parks (on behalf of which the directors of national parks act) affected spatial development in municipalities in Poland in years 2008-2011 based on the arrangements made by them. In addition, an attempt has been made to verify whether in this period of time there were spatial conflicts between the intended space-related maintenance and development of national parks and other, occurring at the local level allocations. The article analyzed the data obtained from thirteen Polish national parks. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
89--100
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Baran A., 2009, "Prawne ograniczenia procesu inwestycyjnego na obszarach chronionych", Ekonomia i środowisko, nr 2.
 • Brzeszkiewicz-Kowalska M., 2012, "Obszary cenne przyrodniczo w województwie mazowieckim", w: A. Maciejewska (red.), Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju, Studia KPZK PAN, t. CXLII.
 • Fogel A., 2011, Prawna ochrona przyrody w lokalnym planowaniu przestrzennym, Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.
 • Hajduk S., 2011, "Zrównoważony rozwój przestrzenny gmin województwa podlaskiego", Ekonomia i środowisko, nr 1.
 • Kaźmierska-Patrzyczna A., Kaźmierska-Stępniak K., 2011, "Samodzielność gospodarcza parków narodowych w świetle nowelizacji Ustawy o ochronie przyrody z 18 sierpnia 2011 r.", w: M. Górski (red.), Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza., Łódź- Poznań: PZITS.
 • Nowacka E., 2012, Władza samorządu lokalnego, Warszawa: Lexis Nexis.
 • Nowak M., 2012, Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią, Warszawa: CeDeWu.
 • Otawski P., 2010, "Ochrona środowiska jako wartość i cel planowania przestrzennego", w: Z. Cieślak, A. Fogel (red.), Wartości w planowaniu przestrzennym, Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.
 • Poskrobko B., 2008, "Zarys charakterystyki systemu zarządzania ochroną przyrody w Polsce", w: K. Zimniewicz (red.), Bariery w zarządzaniu parkami krajobrazowymi w Polsce, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Poskrobko B., Poskrobko T., 2012, Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Radecki W., 2008, Ustawa o ochronie przyrody, Komentarz, Warszawa: Difin.
 • Sidor T., 2010, "Rola parków narodowych w sieci Natura 2000 biebrzańskie doświadczenia", w: A. Bołtromiuk (red.), Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jako nowy element otoczenia polskiej wsi i rolnictwa, seria: Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa.
 • Tomczak A., Sowa D., 2011, "Ochrona przyrody jako wyznacznik kształtowania przestrzeni", w: M. Górski (red.), Prawo ochrony przyrody a wolność gosppodarcza, Łódź- Poznań: PZITS
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240669

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.