PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 3 | 101--121
Tytuł artykułu

Szansa podjęcia zatrudnienia przez osoby długotrwale bezrobotne

Warianty tytułu
The Odds of Finding a Job by the Long-Term Unemployed
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu była analiza szans podjęcia pracy i ocena czasu wychodzenia z długotrwałego bezrobocia na podstawie danych z lat 2007-2011 z PUP w Sulęcinie. Założono hipotezę, że wpływ determinant na szanse i szybkość podejmowania pracy przez długotrwale bezrobotnych jest taki, jak bezrobotnych ogółem. Za determinanty przejęto: miejsce zamieszkania, wiek, wykształcenie, płeć, staż pracy i rok wyrejestrowania. Do analizy wykorzystano nieliniowe modele regresji: logitowy i hazardu Coxa. Pierwszy umożliwił porównanie szans wychodzenia z bezrobocia, a drugi pozwolił na ocenę czasu poszukiwania pracy. Wyznaczone ilorazy szans i hazardu posłużyły do zbadania różnic między podgrupami osób długotrwale bezrobotnych na tle wszystkich bezrobotnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to analyze the odds to find a job and the assessment of the duration of long-term unemployment. The data base is the 2007-2011 records from the Local Labour Office in Sulęcin. The authors of the article make the hypothesis that the impact of the determinants on the odds and rate of finding a job by the long-term unemployed is the same as in the case of the all the unemployed. The authors present a thesis that the determinants of long-term unemployment in the period of study are: the place of residence, age, the level of education, gender, seniority and the year of leaving the register. To analyze the data they use such nonlinear regression models as: the logistic model and the Cox hazard model. The former enables them to compare the odds to leave unemployment and the latter - to assess the time spent on finding employment. The designated odds ratios and hazard ratios are used to study the differences between subgroups of individual characteristics of the long-term unemployed as compared with all the unemployed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
101--121
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Banaszkiewicz D., Jackowska B., Wycinka E., 2009, "Wykorzystanie analizy Kaplana-Meiera do badania zróżnicowania stażu pracy osób długotrwale bezrobotnych", Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/2, s. 559-568.
 • Boršič D., Kavkler A., 2009, "Modeling unemployment duration in Slovenia using Cox Regression Models", Transition Studies Review, t. 16, nr 1, s. 145-156.
 • Cox D.R., Oakes D., 1984, Analysis of Survival Data, London: Chapman and Hall.
 • Daras T., Jerzak M., 2005, "Wpływ cech społeczno-demograficznych osób bezrobotnych na możliwość znalezienia pracy, badanie na podstawie danych BA EL w latach 1993- 2003", Materiały i Studia, z. 189.
 • Fitzenberger B., Wilke R.A., 2007, New Insight on Unemployment Duration and Post Unemployment Earnings in Germany: Censored Box-Cox Quantile Regression at Work, Discusion Paper, Nr 2609, Bonn: The Institute for the Study of Labor (IZA).
 • Foley M.C., 1997, Determinants of Unemployment Duration in Russia, Working Paper, nr81, The William Davidson Institute AT the University of Michigan Business School, http//www.wdi.umich.edu/files/Publications/WorkingPapers/wp81.pdf [dostęp: 15.09.2012].
 • Frątczak E., Gach-Ciepiela U., Babiker H., 2005, Analiza historii zdarzeń. Elementy teorii, wybrane przykłady zastosowań. Warszawa: SGH.
 • Gwiazda J.M., 2005, "Zastosowanie modeli hazardu do szacowania długości czasu pozostawania bez pracy w Niemczech i w Polsce", Dynamiczne Modele Ekonometryczne - IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września, Toruń.
 • Hosmer D.W., Lemeshow S., 2000, Applied Logistic Regression, New York: John Wiley & Sons, Inc.
 • Kavkler A., DanacicaD.E., BabuceaA.G., Bicanic I., Bohm B., Tevdovski, D., Tosevska K., Borsic D., 2009, "Cox regression models for unemployment duration in Romania, Austria, Slovenia, Croatia, and Macedonia", Romanian Journal of Economic Forecasting, t. 10, nr 2, s. 81-104.
 • Kleinbaum D.G., Klein M., 2002, Logistic Regression. A Self-Learning Text. Second Edition, New York: Springer-Verlag.
 • Kuhlenkasper T., Steinhardt M.F., 2011, Unemployment Duration in Germany: A Comprehensive Study with Dynamic Hazard Models and P-Splines, Norface Migration, Discussion Paper, Nr 2011-18, Hamburg: Hamburg Institute of lnternational Economics.
 • Kwiatkowski E., 2005, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Malarska A., Szymczak Z., 2004, "Selected hazard models in application to analyses of unemployment", Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 182, s. 63-79.
 • Marcassa S., 2011, Unemployment Duration of Spouses: Evidence From France, THEM A Working Papers, nr 2012-31, Cergy-Pontoise: Université de Cergy-Pontoise, s. 1-28.
 • Markowicz I., Stolorz B., 2008, "Analiza determinant czasu poszukiwania pracy na rynku lokalnym - na przykładzie Szczecina", Studia Regionalne i Lokalne, nr 4.
 • Markowicz I., Stolorz B., 2009, "Model proporcjonalnego hazardu Coxa przy różnych sposobach kodowania zmiennych", Przegląd Statystyczny, z. 2.
 • Markowicz I., Stolorz B., 2010, "Klasyfikacja bezrobotnych ze względu na wartości ilorazu szans podjęcia zatrudnienia przy zastosowaniu modelu logitowego", Taksonomia 17, Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 107.
 • Meyer B.D., 1990, "Unemployment insurance and unemployment spells", Economerica, t. 58, nr 4, s. 757-782.
 • Roed K., Zhang T., 2003, "Does unemployment compensation affect unemployment duration?", The Economic Journal, t. 113, nr 484, s. 190-206.
 • Tansel A., Tasci H.M., 2010, "Hazard analysis of unemployment duration by gender in developing country: The case of Turkey", Labour, t. 24, nr 4, s. 501-530.
 • Wilke R. A., 2009, Unemployment Duration In the United Kingdom: An Incomplete Data Approach, Discussion Paper, nr 09/02, Nottingham: University of Nothingam.
 • Wiśniewski Z., Zawadzki K. (red.), 2010, Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, Toruń: Wojewódzki Urząd Pracy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240671

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.