PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 83 | 167--180
Tytuł artykułu

Uregulowania prawne w zakresie ocgrony środowiska i ich konsekwencje dla rachunkowości przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawione w artykule zagadnienia stanowią próbę ukazania i usystematyzowania finansowych konsekwencji międzynarodowych i krajowych uregulowań prawnych z zakresu ochrony środowiska, a także prawa bilansowego dla systemu rachunkowości przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
167--180
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Adamczyk R., Walkowiak-Kamińska A., Syryczyński P., Ochrona środowiska a księgowość spółek publicznych, Problemy Ocen Środowiskowych 2005, nr 1(28).
 • Ciechanowicz-McLean J., Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", Warszawa 2001.
 • Ciechanowicz-McLean J., Ochrona środowiska w działalności gospodarczej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.
 • Decision No 1600/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 22 July 2002 laying down the Sixth Community Environment Action Programme.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r" Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483.
 • Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), t. I, II, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
 • Otręba A., Rola regulacji prawnych dotyczących rachunkowości i ochrony środowiska dla kształtowania rozwoju zrównoważonego i trwałego, Środowisko i Rozwój 2005, nr 11(1).
 • Piontek B., Człowiek i jego środowisko w strategii wzrostu gospodarczego i w zrównoważonym (trwałym) rozwoju, Problemy Ekologii 2000, nr 5.
 • Piontek B., Rozwój zrównoważony i trwały w miernikach oraz w systemach sprawozdawczości, Wydawnictwo WSEiA, Bytom 2002.
 • Prawo działalności gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 r., Dz.U. z 1999 r., nr 101, poz. 1178.
 • Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., Dz.U. z 2001 r., nr 62, poz. 627.
 • Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r., Dz.U. z 2001 r., nr 115, poz. 1229.
 • Stępień M., Zarys koncepcji rachunkowości środowiskowej, w: Polska Szkoła Rachunkowości, red. M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2004.
 • Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, Dziennik Urzędowy CIO z 16 grudnia 2004 r.
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tekst jednolity Dz.U. z 2004 r., nr 141, poz. 1492.
 • Ustawa z dnia 22 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz.U. z 2001 r., nr 62, poz. 628.
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i o opłacie depozytowej, Dz.U. z 2001 r., nr 62, poz. 628.
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Dz.U. z 2001 r., nr 63, poz. 638.
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., nr 113, poz. 984, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), Dz.U. z 2004 r" nr 70, poz. 631.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz.U. z 2004 r., nr 90, poz. 80.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową, Dz.U. z 2004 r., nr 121, poz. 1263.
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, Dz.U. z 2004 r., nr 281, poz. 2784.
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, Dz.U. z 2005 r., nr 77, poz. 335.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Dz.U. z 2005 r., nr 180, poz. 1495.
 • Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie ujmowania, wyceny i ujawniania zagadnień związanych z ochroną środowiska w rocznych sprawozdaniach finansowych i rocznych sprawozdaniach z działalności spółek, Dz.U. WE L 156/33/EN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240745

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.