PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. nr 29 | 45--52
Tytuł artykułu

Cohesion Policy of the European Union and Sustainable Development in the Context of Environmental Protection

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Polityka spójności Unii Europejskiej i zrównoważony rozwój w kontekście ochrony środowiska
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Considerations of environmental protection have to be taken into account when the cohesion policy is determined and realized just by virtue of a horizontal clause from article 11 of the Treaty on the Functioning of the European Union. Nevertheless, these considerations are also reflected directly within the framework of the cohesion policy of the European Union by use of financial instruments such as the European Regional Development Fund or the Cohesion Fund. Within the regional policy, introduced to diminish disproportions in regional development, the means are allocated for projects destined to contribute to raise the level of environmental protection as well as for initiatives such as trans-European networks which can rather contribute to the decrease of the aforementioned level. It is hard to overlook that globalization processes imply the emergence of new threats to natural environment. In this context there appears the question of mutual compatibility of the actions indicated. The answer can be given only after performing an analysis of relevant regulations and their real influence on the regional development as well as on the environment. The crucial conception here is the principle of sustainable development which should be examined to discover its actual meaning. (original abstract)
Względy ochrony środowiska muszą być brane pod uwagę przy ustalaniu i realizacji polityki spójności choćby na podstawie swoistej klauzuli przekrojowej z art. 11 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jednakże względy te znajdują swoje odzwierciedlenie również bezpośrednio w ramach unijnej polityki spójności poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych takich jak Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego czy też Fundusz Spójności. W ramach polityki regionalnej Unii Europejskiej, wdrażanej dla zmniejszenia dysproporcji w rozwoju regionalnym, przeznaczane są zatem środki zarówno na projekty mające na celu przyczynianie się do podniesienia poziomu ochrony środowiska, jak i na inicjatywy takie jak transeuropejskie sieci transportowe i energetyczne, które w naturalny sposób mogą raczej przyczyniać się do obniżenia tego poziomu. Nie da się bowiem ukryć, że zachodzące procesy globalizacyjne niejako implikują powstawanie coraz to nowych zagrożeń dla środowiska naturalnego. W tym kontekście pojawia się pytanie o wzajemną kompatybilność wskazanych wyżej działań. Odpowiedzi na nie można udzielić dopiero po przeprowadzeniu analizy regulacji prawnych i ich rzeczywistego oddziaływania tak na rozwój regionalny, jak i na środowisko. Kluczową koncepcją jest tutaj zasada zrównoważonego rozwoju, która powinna zostać zbadana w celu odkrycia jej aktualnego znaczenia. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
45--52
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Treaty on the European Union, Official Journal C 83 of 30.3.2010.
 • Treaty on the Functioning of the European Union, Official Journal C 83 of 30.3.2010.
 • Charter of Fundamental Rights of the European Union, Official Journal C 83 of 30.3.2010.
 • Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999, Official Journal L 210, 31.7.2006, p. 25-78.
 • Judgment of the European Court of Justice of 9 March 2010, Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA, Polimeri Europa SpA and Syndial SpA v Ministero dello Sviluppo economico and Others, Case C-378/08, European Court reports 2010 Page I-01919.
 • Breuer R., 1995, Umweltschutzrecht [in:] Schmidt-Assmann E. (ed.), 1995, Besonderes Verwaltungsrecht, Berlin - New York, after: Korzeniowski P., 2010, Zasady prawne ochrony środowiska, p. 340, Łódź.
 • Brundtland G.H., 1987, Our Common Future, The World Commission on Environment and Development, Oxford - New York, after: Korzeniowski P., 2010, Zasady prawne ochrony środowiska, p. 284-285, Łódź.
 • Głąbicka K., Grewiński M., 2005, Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, Warszawa.
 • Górski (ed.), 2009, Prawo ochrony środowiska, Warszawa.
 • Kokocińska K., 2009, Polityka regionalna w Polsce i w Unii Europejskiej, Poznań.
 • Korzeniowski P., 2010, Zasady prawne ochrony środowiska, Łódź.
 • Lisowska A., 2005, Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej. Podstawy instytucjonalne i programowe, Wrocław.
 • Lowe V., Sustainable Development and Unsustainable Arguments [in:] Boyle A., Freestone D. (ed.), 1999, International Law and Sustainable Development. Past Achievements and Future Challenges, Oxford - New York, after: Przyborowska-Klimczak A., 2004, Ochrona przyrody. Studium prawnomiędzynarodowe, p. 175, Lublin.
 • Milczarek D., 2005, Unia Europejska wobec wyzwań globalizacji i regionalizmu [in:] Regionalizm, polityka regionalna i Fundusze Strukturalne w Unii Europejskiej, A. Adamczyk, J. Borkowski (ed.), Warszawa.
 • Murzyn D., 2009, Wpływ polityki regionalnej Unii Europejskiej na spójność Europy [in:] Regiony Europy. Uwarunkowania, wyzwania i perspektywy rozwoju, A. Stępień- Kuczyńska, K. Dośpiał-Borysiak, R. Łoś (ed.), Toruń.
 • Przyborowska-Klimczak A., 2004, Ochrona przyrody. Studium prawnomiędzynarodowe, Lublin.
 • Wasilewski A., 2000, Koncepcja zintegrowanej ochrony środowiska w prawie Wspólnoty Europejskiej [in:] Studia z prawa Unii Europejskiej w piątą rocznicę utworzenia Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, S. Biernat (ed.), Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240755

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.