PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 60 | 403--412
Tytuł artykułu

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w kontekście zdolności kredytowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Credit Risk Management and Credit Rating
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z najistotniejszych obszarów działalności banków komercyjnych jest działalność kredytowa, której sposób ujęcia w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych determinuje obraz sytuacji majątkowej i finansowej, odzwierciedlony w sprawozdawczości finansowej banku komercyjnego. W ostatnich dwudziestu latach, cechujących się dynamicznym rozwojem rynków kapitałowo-pieniężnych i gospodarek wielu krajów - zwiększa się zapotrzebowanie na pełną, aktualną, porównywalną i wiarygodną informację o sytuacji majątkowej i finansowej oraz o ryzyku finansowym, na jakie narażony jest bank. Celem artykułu jest przybliżenie problematyki zarządzania ryzykiem kredytowym w kontekście oceny zdolności kredytowej w banku. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the most crucial areas of the commercial banks activities is the credit activity. The method in which it is expressed in the account books and the financial records, determines the image of the financial and asset situation, reflected in the financial account of the commercial bank. During the last twenty years - characterized by the dynamic development of capital and financial markets and economies of many countries - a demand, for the full, current, comparable and reliable information about the assets and the financial status as well as the credit risk of the economic units, has been increasing. The article discusses credit risk management in the context of client's credit rating. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Ambroziak M.: Analiza sprawozdań finansowych, t. I: Zrozumieć sprawozdanie polskie, MSSF, US GAAP, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Bożek S.: Funkcjonowanie przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w warunkach ryzyka. Standaryzacja zarządzania ryzykiem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.
 • Capiga M.: Bankowość, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008.
 • Capiga M.: Działalność kredytowa monetarnych instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2006.
 • Dobosiewicz Z.: Bankowość, PWE, Warszawa 2011.
 • Emerling I., Jurkiewicz R.: Badanie skuteczności wskaźników finansowych do oceny zagrożenia upadłością kredytobiorcy na przykładzie wybranych spółek giełdowych, Zeszyty Naukowe WSFiB w Bielsku Białej. Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego, Bielsko Biała 2013.
 • Iwanicz-Drozdowska M.: Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2005.
 • Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A.: Ryzyko bankowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002.
 • Jagiełło R.: Ryzyko kredytowe dla portfela kredytowego, [w:] Bankowość. Podręcznik akademicki, red. W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Warszawa 2005, s. 697.
 • Jajuga K.: Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 184.
 • Jaruga A., Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P.: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Nowe regulacje, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2006.
 • Kijek A.: Modelowanie portfela kredytowego banków w ujęciu branżowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.
 • KNF (2011), BION w bankach - mapa klas ryzyka i ich definicje, www.knf.gov. pl.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU nr 140, poz. 939.
 • Wiszniowski E.: Postulowane kierunki zmian w sprawozdawczości finansowej banków, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Kierunki zmian, red. B. Micherda, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2011.
 • Zombirt J.: Nowa Umowa Kapitałowa. Ewolucja czy rewolucja, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Żółtkowski W.: Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce, CeDeWu, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240841

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.