PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. nr 29 | 97--110
Tytuł artykułu

Nowe funkcje obszarów wiejskich na przykładzie terenu sudeckiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
New Functions of Rural Areas on the Example of Sudety Terrains
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy zaprezentowano przemiany funkcjonalne obszarów wiejskich na terenach górskich na przykładzie rejonu sudeckiego. Są to obszary pełniące liczne funkcje społeczno-ekonomiczne, środowiskowe, kulturalne i przestrzenne o istotnym znaczeniu w skali lokalnej, regionalnej i krajowej. Ochrona bioróżnorodności flory i fauny, ochrona wód przed zanieczyszczeniami, gruntów przed erozją i degradacją, kształtowanie krajobrazu kulturowego wsi, tworzenie warunków do wypoczynku, rekreacji społeczeństwa to dobra publiczne oferowane przez obszary wiejskie położone w górach. (abstrakt oryginalny)
EN
In the study the functional transformation of rural mountain areas on the example of Sudety region has been presented. This areas fulfill multiply socio-economic, environmental, cultural and spatial functions with great importance for local, regional and national scale. Protection of flora and fauna biodiversity, water pollute protection, protection of soils degradation, forming of cultural landscape capital, creation of conditions for rest and recreation are public goods offered by rural areas located on mountains. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
97--110
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Baum R., Śleszyński J., 2009, Nowe funkcje rolnictwa - dostarczanie dóbr publicznych, Roczniki Naukowe SERiA, t. XI, z. 2., Warszawa-Poznań-Olsztyn, s. 19-23.
 • Czudec A., 2009, Ekonomiczne uwarunkowania rolnictwa wielofunkcyjnego, Prace nauk. Wydz. Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania, nr 6, Rzeszów.
 • Duczkowska-Małysz K., 1998, Rolnictwo - wieś - państwo, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1998.
 • Faber A., 2001, Bioróżnorodność w krajobrazie rolniczym Polski, Biuletyn Informacyjny IUNG Puławy, nr 15, s. 4-9.
 • Hełdak M., 2008, Przemiany funkcjonalne obszarów wiejskich Sudetów po integracji z Unią Europejską. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN, nr 8, Kraków, s. 91-102.
 • Koncepcja dóbr publicznych w dyskusji o przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej, wersja wstępna, Wyd. FAPA, SAEPR, Warszawa, 2009.
 • Kutkowska B., 1996, Możliwości kreowania dochodów w gospodarstwach rolniczych położonych w Sudetach, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, nr 294, Seria Rozprawy, Wrocław.
 • Kutkowska B., 2001, Możliwości aktywizacji rolniczych obszarów problemowych w krajach Unii Europejskiej i w Polsce (na przykładzie wsi sudeckich), Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Seria Rolnictwo LXXIX, nr 414, Wrocław, s. 9-21.
 • Kutkowska B., 2006, Ocena skuteczności wspierania gospodarstw rolniczych położonych na terenach ONW na Dolnym Śląsku, "Wieś i Rolnictwo" nr 4 (133), Warszawa, s. 90-102.
 • Kutkowska B., 2007a, Możliwości rozwoju obszarów wiejskich zlokalizowanych na terenach o dużych walorach przyrodniczych, "Wieś i Rolnictwo" nr 3 (136), Warszawa, s. 109-130.
 • Kutkowska B., 2007b, Wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa o obszarów wiejskich w Sudetach, Wyd. IRWiR PAN, Studia i Monografie, nr 2, Warszawa, ss. 81.
 • Latocha A., 2009, Zmiany krajobrazu wiejskiego w Sudetach w okresie powojennym. Polskie Krajobrazy Wiejskie Dawne i Współczesne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, No. 12, s. 130-138.
 • Musiał W., 2007, Dezagraryzacja polskiej wsi - problemy ekonomiczne, ekologiczne i społeczne, "Wieś i Rolnictwo" nr 3 (136), Warszawa, s. 29-44.
 • Oleszko-Kurzyna B., 2009, Wspólna Polityka Rolna wobec wyzwań nowych funkcji rolnictwa z perspektywy Polski, Roczniki Naukowe SERiA, t. XI. z. 2, Warszawa - Poznań - Olsztyn, s. 174-179.
 • Parylak D., 2007, Określenie kierunków rozwoju produkcji roślinnej [w:] Diagnoza stanu i kierunki rozwoju rolnictwa na Dolnym Śląsku, Regionalne Centrum Studiów Strategicznych, Wrocław, s. 41-47.
 • Plack U., 1971, Die Landgemeinde, Hannover.
 • Roszkowska-Mądra B., 2010, Obszary wiejskie o niekorzystnych warunkach gospodarowania w aspekcie ich zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Smagacz J., 2000, Rola zmianowania w rolnictwie zrównoważonym. Pam. Puł. z. 120 (II), s. 411-414.
 • Sowiński J. in., 2008, Baza surowcowa biomasy do celów biorafineryjnych w warunkach Sudetów. Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich PAM KZZG, z. 55, Kraków, s. 123-133.
 • Strategia rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego, Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska, z. 5 (12), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław.
 • Wieliczko B., 2006, Polityka Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich, "Studia i Mono¬grafie", nr 134, Wyd. IERiGŻ, Warszawa.
 • Więckowicz Z. (red.), 1998, Przekształcenia obszarów wiejskich Makroregionu Południowo-Zachodniego, t. 1: Typologia gmin pod względem poziomu i warunków rozwoju, Wyd. AR we Wrocławiu, Wrocław.
 • Wilkin J., 2007, Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich, "Nowe Życie Gospodarcze", Dodatek specjalny Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie 2014-2020, Warszawa.
 • Wilkin J., 2011, Wielofunkcyjność wsi i rolnictwa, a rozwój zrównoważony, "Wieś i Rolnictwo" nr 4 (153), Wyd. IRWiR PAN, Warszawa, s. 27-40.
 • Wilkin J., 2010, Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Woś A., Zegar J.S., 2002, Rolnictwo społecznie zrównoważone, Wyd. IERiGŻ, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240885

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.