PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 60 | 589--597
Tytuł artykułu

Zarządzanie ryzykiem kredytowym banku poprzez realizację polityki kredytowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Credit Risk Management of a Bank through the Implementation of Credit Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ryzyko nieodłącznie towarzyszy działalności bankowej, a banki najbardziej narażone są na ryzyko kredytowe, którego nie mogą wyeliminować, ale starają się je zminimalizować. Temu służy szeroko rozumiana polityka kredytowa, która jest najważniejszym instrumentem dywersyfikacji ryzyka kredytowego. Pod pojęciem polityki kredytowej banku należy rozumieć zespół różnego rodzaju postanowień i zasad, wytycznych, wskazówek i zaleceń dotyczących działalności kredytowej banku, określających postępowanie pracowników banku przy udzielaniu kredytów i czynnościach związanych z ich obsługą, mające na celu kształtowanie zamierzonego portfela kredytowego banku o akceptowanym poziomie ryzyka. Polityka kredytowa powinna zostać ujęta w dokumencie zaakceptowanym przez Zarząd banku, powinna umożliwiać realizację celów i zadań przewidywanych w strategii banku, które dotyczą działalności kredytowej banku. Zarząd Banku, określając politykę kredytową i związane z nią priorytety, może wybierać między: wysoką jakością aktywów (należności kredytowych), natychmiastowymi zyskami i szybkim rozwojem banku, a więc poprzez przyjęcie i realizację strategii wobec ryzyka kredytowego: strategii konserwatywnej, kontrolowanego wzrostu lub ofensywnej. (abstrakt oryginalny)
EN
Risk is an integral part of the banking business, and banks are the most exposed to credit risk. They cannot eliminate it, but they try to minimize it. To this end, the credit policy, which is the most important instrument of credit risk diversification, is used. The bank's credit policy concept should be understood as a set of different types of rules and principles, guidelines, tips and recommendations on lending activities of the bank, which determine the bank staff's procedure for the granting of credits and activities related to their service, aimed at developing the desired loan portfolio with an acceptable level of risk. The credit policy should be included in the document approved by the board of the bank. It should enable the realization of the objectives and tasks envisaged in the strategy of the bank, which relate to the bank's lending activities. The management board determining credit policy and related priorities can choose between: high quality assets (loans and advances), immediate gains, and rapid growth of the bank, therefore adopting the conservative, controlled growth or offensive strategy.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Bogacka-Kisiel E.: Podstawy zarządzania finansami banku komercyjnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław-Perugia 1998.
 • Borys G.: Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku, PWN, Warszawa 1996.
 • Dębski W.: Ryzyko bankowe, "Bank i Kredyt" 1994, nr 10.
 • Giersz J., Ciechomski M.: Analiza portfela kredytowego - podstawowy element systemu monitorowania działalności kredytowej, "Bank" 1996, nr 9.
 • Grzywacz J.: Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, Difin, Warszawa 1996.
 • Lewandowski D.: Analiza ryzyka kredytowego, Warszawa 1993.
 • Lewandowski D.: Bezpieczne zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu Olympus, Warszawa 1994.
 • McMullen J.M.: Ocena jakości aktywów II - Polityka kredytowa i procedury administrowania kredytami, "Bank" 1997, nr 7.
 • McMullen J.M.: Ocena jakości aktywów III, "Bank" 1997, nr 8.
 • Rose P.: Zarządzanie bankiem komercyjnym, PWE, Warszawa 1999.
 • Kredyty - poradnik dla praktyków, red. A. Rymek, Twigger, Warszawa 1993.
 • Szczepaniak P.: Ryzyko kredytowe w działalności bankowej, [w:] Myszkowska M., Misińska D.: Finanse i bankowość, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1995.
 • Turlej J.: Polityka kredytowa banku jako instrument zarządzania ryzykiem kredytowym banku, "Bank i Kredyt" 1996, nr 7-8.
 • Turlej J.: Strategia i taktyka zarządzania ryzykiem kredytowym, "Bank i Kredyt" 1994, nr 10.
 • Zawadzka Z.: Ryzyko bankowe. Ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe, Poltext, Warszawa 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240971

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.