PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. nr 29 | 155--163
Tytuł artykułu

Ocena wpływu wybranych instytucji na rozwój gospodarstw rolnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Estimation of the Institution Impact on the Farms Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono otoczenie instytucjonalne oraz jego wpływ na rozwój gospodarstw rolnych. Oddziaływanie otoczenia instytucjonalnego zostało scharakteryzowane poprzez ocenę działalności urzędu gminy, izb rolniczych, które reprezentują interesy rolników oraz banków. Badania zrealizowano w 2011 roku, przeprowadzając bezpośredni wywiad z właścicielami gospodarstw rolnych, przy użyciu anonimowego kwestionariusza ankiety. Badania zostały przeprowadzone wśród 200 właścicieli gospodarstw rolnych. Rozwój obszarów wiejskich w odniesieniu do rolnictwa wymaga stworzenia dobrze funkcjonującego otoczenia instytucjonalnego. Instytucje mają do spełnienia wiele ważnych funkcji mających podstawowe znaczenie dla rozwoju gospodarstw rolnych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper there was presented institutional environment and its impact on development of arable farms. The influence of institutional environment was characterized by defining the role of state interventionism, assessment of municipality's, agricultural chambers, which represent farmers and bank's. The research was conducted in 2011, in a form of direct interview with farm owners, with the usage of anonymous survey questionnaire. The research was conducted on the sample of 200 farmers. Development of rural areas in agricultural context requires well functioning institutional environment. Institutions serve many important functions of fundamental importance for development of farms. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
155--163
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
autor
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Czudec A., Kata R., Miś T., Zając D., 2008, Rola lokalnych instytucji w przekształceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Filip P., 2005, Kierunki przekształceń polskiej gospodarki a przedsiębiorczość podmiotów niefinansowych, Zeszyty Naukowe UR w Rzeszowie, Seria Ekonomiczna, z. 28, Ekonomika Rolnictwa 3, pod red. M. Grzybek, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Grosse T.G., 2011, Modernizacja obszarów wiejskich w Polsce - rola standardów zarządzania w procesach europeizacji [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, red. M.G. Woźniak, z. 18, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Halamska M., 2006, Tworzenie i praktykowanie demokracji lokalnej w Polsce, Wieś i Rolnictwo, nr 3.
 • Hausner J., Kudłacz T., Szlachta J., 1997, Instytucjonalne przesłanki regionalnego rozwoju Polski, Wyd. Studia, KPZK PAN, Warszawa.
 • Grzybek M., 2003, Dywersyfikacja instytucjonalnego otoczenia małych przedsiębiorstw w woj. podkarpackim, Zeszyty Naukowe UR w Rzeszowie, Seria Ekonomiczna, z. 9, Ekonomika Rolnictwa 1, red. M. Grzybek, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Kata R., Zając D., 2006, Znaczenie lokalnych instytucji finansowych w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich [w:] Przedsiębiorstwa i organizacje publiczne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, red. M. Adamowicz, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Kawa M., Grzybek M., 2009, Wpływ otoczenia instytucjonalnego na rozwój gospodarstw rolnych [w:] Roczniki Naukowe SERiA, t. XI, z. 5, Warszawa-Poznań- Olsztyn.
 • Kłodziński M., 2006, Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich, Wyd. PAN, IRWiR, Centrum Nauk Wdroż. SGGW, Warszawa.
 • Kołodziejczyk D., Wasilewski A., 2005, Identyfikacja instytucji działających na obszarach wiejskich, Wyd. IERiGŻ - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Lechwar M., Czudec A., 2001. Rola instytucji w rozwoju obszarów wiejskich [w:] Roczniki Naukowe SERiA, t. 3, z. 1, Warszawa-Poznań-Białystok.
 • Miś T., 2008, Otoczenie instytucjonalne rolnictwa [w:] Rola lokalnych instytucji w przekształceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw, A. Czudec, R. Kata, T. Miś, D. Zając, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Nesterowicz R., 2006, Ocena zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego [w:] Realizacja koncepcji rozwoju zrównoważonego na szczeblu lokalnym, red. K. Górka, L. Kaliszczak, Wyd. PWSZ, Tarnobrzeg.
 • Rogowski J., 2003, Kredyt bankowy źródłem finansowania agrobiznesu [w:] Marketing i Zarządzanie 1, red. J. Kitowski, Zeszyty Naukowe UR, nr 11, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Szopiński W., 2009, Znaczenie banków spółdzielczych w rozwoju gospodarstw rolnych (na przykładzie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego) [w:] Możliwości i bariery rozwoju regionu, red. A. Czudec, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Ślusarz G., 2004, Działalność gospodarcza w obszarach wiejskich w dobie globalizacji [w:] Możliwości i bariery rozwoju działalności gospodarczej w obszarach wiejskich, red. A. Czudec, G. Ślusarz, PHARE, Rzeszów.
 • Wilkin J., 2003, Peryferyjność i marginalizacja w świetle nowych teorii rozwoju (nowa geografia ekonomiczna, teoria wzrostu endogennego, instytucjonalizm) [w:] Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej, red. A. Bołtromiuk, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Woźniak M.G., 2009, Fundamentalne kwestie budowy spójności społeczno-ekonomicznej i gospodarki innowacyjnej w Polsce [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania instytucjonalne, red. M.G. Woźniak, z. 15, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Wójtowicz-Dawid A., 2011, Organizacje pozarządowe i ich rola w realizacji spójności społeczno-ekonomicznej - wybrane aspekty prawne [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, red. M.G. Woźniak, z. 18, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Wyrzykowska B., 2007. Organizacja i zadania izb rolniczych w Polsce [w:] Roczniki Naukowe SERiA, t. 9, z. 2, Warszawa-Poznań-Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240991

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.