PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 16 Procesy przemian przemysłu i usług w wybranych krajach = Processes of Transformation of Industry and Services in Selected Countries | 205--212
Tytuł artykułu

Competitiveness and the Emotional Essence of a Region Image

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
From the behavioural economy point of view, the image of a region becomes more and more important. Image has strong influence on forming the demographic situation, at the level of investment attractiveness and some other aspects of competitiveness of a region. Image is mostly important for tourist business development.Throughout the last fifteen years we have developed methods that enable measuring the emotional essence of images with high objectivity and accuracy. First of all, the given methods are intended for studying the most widespread forms of image - verbal and visual ones. Both techniques exist in the form of computer programmes which provide high speed and enable analysing big amounts of initial data.The emotional spectrum of statements of Kraków visitors (on the materials of English language tourist blogs) contains a relatively high share of emotions of grief, fear and anger. It is possible to assume that for tourists from Central and Western Europe, visiting Kraków is emotionally somehow close to visiting Siberia, both are thought of as "East" for them.On the contrary, the emotional essence of advertising materials is strongly shifted towards emotions of interest and pride. The advertising materials devoted to many other tourist magnets of Europe, America or Asia have similar spectrums. As a result, the image of Kraków is deprived of individuality. Uniqueness of the city is not reflected.The narrow and monotonous emotional spectrum of advertising can push away a potential tourist. The emotional maintenance of advertising materials forms quite certain expectations of a potential buyer (tourist). Discrepancy between the emotions promised by advertising and the real experience leaves an impression of deceit, not justified expectations. In a long-term prospect, such advertising inevitably reduces tourist appeal and competitiveness of the region. (original abstract)
Z behawioralnego punktu widzenia gospodarki, wizerunek regionu staje się coraz bardziej istotny. Postrzeganie regionu ma silny wpływ na kształtowanie się jego sytuacji demograficznej, na poziom atrakcyjności inwestycyjnej i innych aspektów konkurencyjności regionu. Obraz regionu, jest w końcu szczególnie ważna dla rozwoju biznesu turystycznego. W ciągu ostatnich piętnastu lat opracowano metody, które umożliwiają pomiar emocjonalnej istoty wizerunku, z dużą dozą obiektywizmu i rzetelności. Przedstawione metody są przeznaczone do badania najbardziej rozpowszechnionych formy wizerunku - zwerbalizowanej i wizualnej. Obie techniki istnieją w formie programów komputerowych, które zapewniają wysoką prędkość i umożliwiają analizę dużych ilości danych początkowych. W wypowiedziach odwiedzających Kraków (na podstawie angielskich blogów turystycznych) jest stosunkowo dużo negatywnych odczuć, a nawet strachu i gniewu. Można przypuszczać, że dla turystów z Europy Środkowej i Zachodniej, skojarzenie bliskości Krakowa z Syberią, ze Wschodem w ogóle wypada na niekorzyść obu, skądinąd przepięknych regionów. Materiały reklamowe, publikowanych w magazynach turystycznych Ameryki czy Azji, mają podobny, pejoratywny charakter. Stąd też w międzynarodowym przekazie, prawdziwy obraz Krakowa nie jest odzwierciedlony i bardzo traci na swojej turystycznej indywidualności.
Twórcy
  • Irkutsk State Railway University, Russia
  • Irkutsk State Railway University, Russia
Bibliografia
  • Лидин K.Л. Имидж Cибиpи в ceгoдняшнeй Западнoй Eвpoпe // Peгиoн на пepeкpecткe Bocтoка и Запада: глoбализация и кoнкуpeнтocпocoбнocть. Koллeктивная мoнoгpафия. - М.: TEИC, 2003. - C. 285-290.
  • Лидин K.Л. Иcчиcлeниe эмoций/K.Л. Лидин//Pавнoвecныe мoдeли экoнoмики и энepгeтики: Tpуды Bcepoccийcкoй кoнфepeнции и ceкции Матeматичecкoй экoнoмики XIII Байкальcкoй мeждунаpoднoй шкoлы-ceминаpа «Мeтoды oптимизации и их пpилoжeния».- Иpкутcк: Изд-вo ИCЭМ CO PAH, 2005. - C. 83-89
  • Лидин K.Л. Пcихoлoгия имиджа. Мoнoгpафия. - Иpкутcк: PИЦ ИГУ, 2005.- 103 c.
  • Marks L.E. & Arieh Y., 2006, Differential effects of stimulus context in sensory processing. European Review of Applied Psychology, 56, p. 213-221.
  • Osgood Ch.E., Suci G., 1957, Tannenbaum, The Measurement of Meaning. University of Illinois Press.
  • Osgood Ch.E. & Tzeng O. (eds), 1990, Language, Meaning, and Culture: The Selected Papers of Ch.E. Osgood. Praeger Publishers.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241019

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.