PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | R. 11, nr 3 (40), Supl. | 98--108
Tytuł artykułu

Zmiany zawartości związków węglowodanowych w bulwach ziemniaka w zależności od odmiany i dawek nawożenia azotem

Autorzy
Warianty tytułu
Changes in The Content of Carbohydrate Compounds Present in Potato Tubers Depending on The Potato Variety and Nitrogen Rates
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy było określenie wpływu stosowania różnych dawek nawożenia azotem w uprawie nowych odmian ziemniaka na zawartość w bulwach suchej masy, skrobi, cukrów ogółem i cukrów redukujących. Badaniom poddano bulwy 4 odmian ziemniaka - Bard, Lord, Cedron i Kuba. W doświadczeniu polowym z odmianami ziemniaka Bard i Lord (przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji) zastosowano 3 dawki nawożenia azotem: 40, 80 i 120 kg/ha, a w przypadku odmian Cedron i Kuba (przeznaczonych do produkcji czipsów lub suszy) 2 dawki: 100 i 140 kg N/ha. W bulwach oznaczono zawartość suchej masy, skrobi oraz cukrów ogółem i redukujących. Odmiany przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji zawierały mniejszą ilość suchej masy i skrobi, a więcej cukrów ogółem i redukujących niż odmiany przeznaczone do produkcji czipsów lub suszy. Wyższa, ze stosowanych w uprawie, dawka nawożenia azotem spowodowała zmniejszenie zawartości suchej masy i skrobi w ziemniakach odmiany Lord. Wyższe dawki nawożenia azotem spowodowały wzrost zawartości cukrów: ogółem i redukujących w ziemniakach odmian Bard, Lord i Cedron. Nie stwierdzono natomiast zmian zawartości tych składników w ziemniakach odmiany Kuba. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the study was to determine the effect of the doses of N applied to treat new potato varieties on the content of dry matter, starch, total amount of sugars, and the reducing sugar in potato tubers. The experiments were conducted on four potato varieties: Bard, Lord, Cedron, and Kuba. The experimental field with Bard and Lord varieties (which were planned for direct consumption) was treated with three doses of N: 40, 80, and 120 kg of N/ha, while the Cedron and Kuba varieties were treated with two doses of N: 100 and 140 kg of N/ha. In the potato tubers investigated, the following parameters and the content of the following components were determined: dry matter, starch, total amount of sugars, and the reducing sugar. The potato varieties for direct consumption showed a lower dry matter and starch content, whereas the total amount of sugars in them, as well as the content of reducing sugar were higher if compared with the potato varieties planned for production of chips and dehydrated products. Higher doses of N used for the Lord variety resulted in a lower content of dry matter and starch in the potatoes, and higher doses of N used for the Bard, Lord, and Cedron varieties increased the total amount of sugars and the content of reducing sugar in potato tubers of these varieties. As for the Kuba variety, no changes in the total amount of sugars and in the content of reducing sugar were stated. (original abstract)
Rocznik
Strony
98--108
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Bibliografia
 • Cieślik E.: The effect of naturally occurring vitamin C in potato tubers on the levels of nitrates and nitrites. Food Chem., 1994, 49, 233-235.
 • Cieślik E.: The effect of weather conditions on the level of nitrates in tubers of some potato varieties. Pol. J. Food Nutr. Sci., 1995, 4/45, 3, 11-19.
 • Jabłoński K.: Wpływ nawożenia azotowego na plon, jego strukturę oraz jakość nowych odmian jadalnych uprawianych na glebach średnio zwięzłych. Mat. Konf. Nauk.: "Znaczenie odmiany w agrotechnice i przechowalnictwie ziemniaka", Jadwisin 2003.
 • Krełowska-Kułas M.: Badanie jakości produktów spożywczych. PWE. Warszawa 1995.
 • Leszczyński W., Lisińska G., Sobkowicz G.: Wpływ różnych dawek nawozów azotowych na jakość bulw ziemniaka. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Technol. Żyw. III, 1984, 149, 131-143.
 • Leszczyński W.: Jakość ziemniaka konsumpcyjnego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2000, 4 (25) Supl., 5-27.
 • Leszczyński W.: Krytyczna ocena metod oznaczania zawartości skrobi w bulwach ziemniaka. Przem. Ferm. Rol., 1975, 11, 22-24.
 • Leszczyński W.: Wpływ chemizacji rolnictwa na jakość ziemniaka i właściwości skrobi. Mat. Konf. Nauk. "Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie", AR Wrocław, Polanica Zdrój 2002, s. 41-46.
 • Leszczyński W.: Wpływ czynników działających w okresie wegetacji ziemniaka na jego jakość. Post. Nauk Rol., 1994, 6, 55-68.
 • Lisińska G., Leszczyński W., Golachowski A., Regiec P., Peksa A., Kita A.: Ćwiczenia z technologii przetwórstwa węglowodanów. Wyd. AR. Wrocław 2002.
 • Lisińska G., Leszczyński W.: Potato science and technology. Elsevier Applied Science, London 1989.
 • Lisińska G.: Ziemniak jako surowiec dla przemysłu spożywczego. Post. Nauk. Rol., 1994, 1, 31-40.
 • Mazurczyk W., Lis B.: Variation of chemical composition of potato table cultivars grown under deficit and excess of water, Pol. J. Food Nutr. Sci., 2001, 10/51, 2, 27-30.
 • Mondy N.I., Koch R.L., Chandra S.: Influence of nitrogen fertilization on potato discoloration in relation to chemical composition. 2. Phenols and ascorbic acid. J. Agric. Food Chem., 1979, 27, 2, 418-420.
 • Nowacki W., Głuska A., Gruczek T., Lis B., Lutomirska B., Roztopowicz S., Zarzyńska K.: Uprawa ziemniaków a wartość konsumpcyjna i technologiczna bulw. Mat. Konf. Nauk.: "Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie", AR Wrocław, Polanica Zdrój 2000, s. 23-32.
 • Pęksa A., Gołubowska G., Rytel E., Lisińska G., Aniołowski K.: Influence of harvest date on glycolalkaloid contents of three potato varietes. Food Chem., 2002, 78, 313-317.
 • Pęksa A.: Wpływ czynników uprawowych i warunków przechowywania ziemniaka na skład chemiczny bulw i jakość otrzymywanych z nich czipsów. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Technol. Żyw. VI, 1991, 215, 11-26.
 • Praca zbiorowa pod red. W. Nowackiego: Podręcznik producenta ziemniaków. Wyd. "MIST", IHAR, Jadwisin 2002.
 • Rymuza K.: Wpływ dawki nawożenia mineralnego na plon i jakość bulw ziemniaka jadalnego na glebie lekkiej. Materiały Konferencji Naukowej: "Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie" AR Wrocław, Polanica Zdrój 2002, s. 99-100.
 • Tajner-Czopek A.: Konsystencja frytek ziemniaczanych w zależności od zawartości i składu polisacharydów w surowcu. Praca doktorska, AR we Wrocławiu, 1999.
 • Wojcieska U.: Fizjologiczna rola azotu w kształtowaniu plonu roślin. Część I. Oddziaływanie azotu na wielkość plonu roślin. Post. Nauk Rol., 1994, 1, 115-126.
 • Wojdyła T.: Smakowitość bulw ziemniaka w zależności od zastosowanych fungicydów i nawożenia azotem. Fragm. Agr., 1997, 4(56), 4-17.
 • Zgórska K., Frydecka-Mazurczyk A.: Przydatność nowych polskich odmian ziemniaka do przetwórstwa spożywczego. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 2002, 489, 327-334.
 • Zgórska K., Frydecka-Mazurczyk A.: Rozmieszczenie suchej masy i sacharydów w różnych częściach bulw ziemniaka. Zesz. Prob. Post. Nauk. Rol., 2002, 489, 327-334.
 • Zgórska K., Frydecka-Mazurczyk A.: Warunki agrotechniczne i przechowalnicze a cechy użytkowe bulw ziemniaka. Biul. Inst. Ziem., 1985, 33, 109-120.
 • Zgórska K., Frydecka-Mazurczyk A.: Wpływ wzrastających dawek nawożenia azotem i temperatury przechowywania na ubytki i zmiany zawartości niektórych składników chemicznych bulw ziemniaka 7 nowych odmian. Biul. Inst. Ziem., 1981, 26, 75-93.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241025

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.