PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | R. 11, nr 3 (40), Supl. | 175--183
Tytuł artykułu

Wpływ metabolitów Geotrichum Candidum na wzrost Fusarium

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Effect of Geotrichum Candidum's Metabolites on the Growth of Fusarium Sp.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem badań były mikrohodowle 3 gatunków grzybów Fusarium: Fusarium culmorum, F. graminearum i F. avenaceum prowadzone w zautomatyzowanym aparacie Bioscreen C. W mikrohodowlach oceniano wpływ metabolitów drożdży Geotrichum candidum pochodzących z hodowli tych drożdży z dodatkiem biomasy grzybów Fusarium na wzrost tych grzybów. W celu zróżnicowania białkowych i niebiałkowych czynników płyny pohodowlane drożdży (supernatanty), dodawano zarówno nieinaktywowowane jak i poddane inaktywacji w temp. 95°C przez 20 min. Wykazano antagonistyczną aktywność badanych metabolitów G. candidum w stosunku do reprezentantów 2 gatunków: F. graminearum i F. culmorum, natomiast stymulującą wobec F. avenaceum. Metabolity drożdży wydłużały czas kiełkowanie zarodników grzybów (lag-fazę) nawet do 34 godz. w porównaniu z hodowlą kontrolną (bez dodatku płynów). Również plon biomasy był znacznie zmniejszony w hodowlach zawierających metabolity drożdży. Szczep stymulowany (F. avenaceum 1) w obecności metabolitów rósł znacznie szybciej (do 60%) i efektywniej (do 25%) niż w hodowli kontrolnej. Hamujące działanie płynów pohodowlanych może być wynikiem obecności w nich aktywnych metabolitów, jak i enzymów produkowanych przez drożdże. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of our analysis was a micro-culture of 3 fungi species: Fusarium sp.: Fusarium culmorum, F. graminearum, and F .avenaceum. The analysis was performed in an automated apparatus 'Bioscreen C'. In the cultures investigated, the effect of G. candidum yeast metabolites on the growth of the Fusarium fungi was studied and assessed. The yeast metabolites were obtained from a culture of these yeasts with Fusarium biomass added to the medium. In order to differentiate protein and non-protein metabolites, two types of supernatants were added: one group of them was not inactivated, and the second one - inactivated over 20 minutes at a temperature of 95°C. It was proved that the G. candidum metabolites studied were antagonistically active towards the 2 species: F. culmorum, F. graminearum, and that they were stimulatingly active towards F. avenaceum. The yeast metabolites prolonged the time of fungal spore germination (lag-phase) up to 34 hours comparing to the control culture (with no supernatants added). Additionally, the biomass yield was essentially decreased in the cultures containing metabolites of yeasts. In the presence of metabolites, the stimulated strain (F. avenaceum 1) grew faster (to 60%) and more effective (to 25%) than in the control culture. The inhibiting effect of supernatants could be attributed both to the presence of active metabolites in them, and to the enzymes produced by yeasts. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
175--183
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Bibliografia
 • Boivin P., Malanda M.: Improvement of malt quality and safety by adding starter culture during the malting process. Technical Quarterly, 1997, 34, 2 , 96-101.
 • Dziuba E., Wojtatowicz M., Stempniewicz R., Foszczyńska B.: The use of Geotrichum candidum starter cultures in malting of brewery barley. Food Biotechnology., 2000, 311-315.
 • Dziuba E., Wojtatowicz M., Stempniewicz R., Foszczyńska B.: Kultury starterowe jako czynnik ograniczający aktywność epifitycznej mikroflory jęczmienia i słodu. Biotechnologia., 1999, 2(45), 167-175.
 • Dziuba E., Wojtatowicz M., Stempniewicz R., Foszczyńska B.: Zastosowanie kultur starterowych w procesie słodowania ziarna pszenżyta. Mat. Konferencji Nauk., Sielinko, 1998, s. 14-19.
 • Fuglsang CC., Johansen Ch., Christgans S., Adler-Nissen J., Antymicrobial enzymes: Application and future potential in the food industry, Trends Food Sci. Technol., 1995, vol. 6, pp. 390-396
 • Galiński P., Perkowski.: Zanieczyszczenia zbóż i pasz mykotoksynami. Stan aktualny i perspektywy rozwoju wybranych dziedzin produkcji pasz. Tom 6 pod red. J. Warchalewskiego, rozdz. 4. Wyd. PTTŻ Oddział Wielkopolski, Poznań 1998, s. 108-117.
 • Jollivet N., Chataud J., Vayssier Y., Bensoussan M.: Production of volatile compounds in model milk and cheese media by eight strains of Geotrichum candidum Link. J. Dairy Res., 1994, 61, 241-248.
 • Molinard P., Lesschaeve J.: Bitterness and nitrogen fractions of mould ripened cheese of Camembert type: Impact of the association of Penicillium camemberti with Geotrichum candidum. Lait., 1994, 74, 361-374.
 • Molinard P., Vassal L.: Growth of Penicillium camemberti and Geotrichum candidum in pure and mixed cultures during experimental ripening of soft camembert type cheese. Lait., 1995, 75, 1, 3-16.
 • Nielsen M.S., Frisvad J.C.: Colony interaction and secondary metabolite production of cheese-related fungi in dual culture. J. Food Prot., 1998, 8 (51), 1023-1029.
 • Okebe B., Seigle-Murandi.: Fungal metabolite active against phytopathogenes. Sci. Total Env., 1994, 155, 125-130
 • Perkowski J.: Mikotoksyny w surowcach piwowarskich i w piwie oraz w czasie jego otrzymywania. Przem. Ferm., 2000, 11, 14-16.
 • Piegza M, Stempniewicz R.: Ocena antagonizmu drożdży Geotrichum candidum w stosunku do toksynotwórczych grzybów rodzaju Fusarium., Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2002, 3 (32) Supl., 136-148
 • Robinson P.M., Harper D.B., Hamiloton J.T.G.: Autoinhibition of germination and growth in Geotrichum candidum, Mycol. Res., 1989, 93, 214-222
 • Tariq V.N., Campbell V.M.: Influence of volatile metabolites from Geotrichum candidum on other fungi. Short Communication., 1990, pp. 891-893
 • Vargas I., Sanz I., Moya P.: Antimicrobial and antioxidant compounds in the non-volatile fraction of expressed orange essential oil. J. Food Prot., 1999, 62, 8, 929-932
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241193

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.