PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 20 | nr 5 | 29--49
Tytuł artykułu

Motywy wyboru zawodu a motywacja do pracy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Motives for Choosing a Career vs. Work Motivation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel: Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących wpływu motywu wyboru zawodu na poziom motywacji do pracy w zawodzie nauczycielskim.

Metodologia: Badaniem ankietowym objęto 1111 nauczycieli z 53 szkół województw mazowieckiego i podlaskiego. Przedmiotem analizy było zadowolenie nauczycieli z wyboru zawodu oraz poziom ich satysfakcji z pracy. Badanie przeprowadzono w 4 grupach nauczycieli różniących się motywem wyboru własnej profesji.

Wnioski: Wyniki przeprowadzonego badania pozwalają na pozytywne zweryfikowanie hipotezy uznającej, iż występowanie u nauczycieli zjawiska, jakim jest pragnienie wykonywania zawodu (wewnętrzna motywacja), wpływa na skuteczność skierowanych do nich pozapłacowych działań motywacyjnych.

Praktyczne implikacje: Wnioski płynące z badania mogą znaleźć zastosowanie w konstruowaniu systemów motywacyjnych dotyczących tej grupy zawodowej oraz w planowaniu i realizacji procesu rekrutacji nauczycieli do pracy.

Oryginalność: Wyniki prezentowanych badań stanowią próbę uzupełnienia luki, jaka występuje w literaturze z zakresu zarządzania. Brakuje bowiem publikacji potwierdzających empiryczne zweryfikowanie tego, jaki istotne jest posiadanie wewnętrznej motywacji do pracy w szkole na skuteczność procesów motywowania nauczycieli. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose: The article presents the results of research concerning the influence of motives for choosing a career on the level of work motivation in teaching profession.

Methodology: A survey was conducted among a sample of 111 teachers from 53 schools located in Mazovian voivodeship. The subject of analysis focused on teachers' satisfaction from choosing this profession and their level of job satisfaction. The survey was carried out in 4 groups of teachers characterized by a different motive for choosing their career.

Findings: The results obtained in the abovementioned survey corroborated the hypothesis stating that teachers' desire to do their job (intrinsic motivation) is related to the effectiveness of motivational systems that do not involve financial rewards.

Practical implications: The results showed by the study can be put into practice when designing motivational systems for teachers, as well as planning and implementing recruiting process in case of this occupational group.

Originality: The presented study and its results serve as an attempt to cover the gap that exists in literature devoted to management. There is a lack of publications that would showcase empirical evidence proving the significance of intrinsic motivation in work at school in the context of the effectiveness of teachers' motivational processes. (original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
29--49
Opis fizyczny
Twórcy
 • Proguest Consulting Sp. z o.o.
Bibliografia
 • Aronson E. (2002) Człowiek istota społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Borkowska S. (1985) System motywacyjny w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN.
 • Çeliköz N. (2010) Basic factors that affect general academic motivation levels of candidate preschool teachers. Education, Vol. 131, Issue 1, s. 1357-1365, http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2009.01.240.
 • Cooman R., Gieter S., Pepermans R., Du Bois C., Caers R., Jegers M.S. (2007) Graduate teacher motivation for choosing a job in education. International Journal for Educational and Vocational Guidance, Vol. 7, No. 2, s. 123-136, http://dx.doi.org/10.1007/s10775-007-9117-5.
 • Elsbach K.D., Hargadon A.B. (2006) Enhancing creativity through "mindless" work: A Framework of Workday Design. Organization Science, Vol. 17, No. 4, s. 470-483, http://dx.doi.org/10.1287/orsc.1060.0193
 • Franken R.E. (2006) Psychologia motywacji. Gdańsk: GWP.
 • Gaś Z. (2001) Stres i syndrom wypalenia w pracy nauczyciela. W: idem, Doskonalący się nauczyciel: psychologiczne aspekty rozwoju profesjonalnego nauczyciela. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Gliszczyńska X. (1979) Funkcja procesów poznawczych w decyzyjnym modelu motywacji pracowników. W: Gliszczyńska X. (red.), Psychologia pracy, praca zbiorowa. Warszawa: PWN.
 • Jasiński Z. (1998) Motywowanie w przedsiębiorstwie. Praca zbiorowa. Warszawa: PLACET.
 • Juchnowicz M. (1993) Polityka płac - dylematy teoretyczne, realne i decyzyjne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Juchnowicz M. (1999) Efektywne systemy wynagrodzeń. Warszawa: IPiSS.
 • Kawka Z. (1998) Między misją a frustracją. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kozioł L. (2002) Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne. Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kozłowski W. (2009) Zarządzanie motywacją pracowników. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 • Kretschmann R. (2003) Stres w zawodzie nauczyciela. Gdańsk: GWP.
 • Palak Z. (2007) Zespół wypalenia zawodowego u nauczycieli szkół specjalnych i ogólnodostępnych. W: Bartkiewicz Z., Kowaluk M., Samujko M. (red.), Nauczyciel kompetentny. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej.
 • Penc J. (2000) Motywowanie w zarządzaniu. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • Produkt Krajowy Brutto - rachunki regionalne (2009) Katowice: Urząd Statystyczny w Katowicach.
 • Putkiewicz E., Sielawa-Kołbowska K.E., Wiłkomirska A., Zamorska M. (1999) Nauczyciele wobec reformy edukacji. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Rakowski W. (1997) Nauczyciele: wybór zawodu, selekcja, warunki życia. Warszawa: Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH.
 • Reykowski J. (1975) Teoria motywacji a zarządzanie. Warszawa: PWE.
 • Ryan M.N., Deci E.L. (2000) Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well-being. American Psychologist, No. 55, s. 68-78.
 • Salanova M., Bakker A.B., Llorens S. (2006) Flow at work: evidence for an upward spiral of personal and organizational resources. Journal of Happiness Studies, Vol. 7, No. 1, s. 1-22, http://dx.doi.org/10.1007/s10902-005-8854-8.
 • Schonfeld I.S. (1990) Psychological distress in a sample of teachers. Journal of Psychology, Vol. 124, No. 3, s. 321-338.
 • Schonfeld I.S. (2001) Stress in 1st-year women teachers: the context of social support and coping. Genetic, Social & General Psychology Monographs, Vol. 127, No. 2, s. 133-168.
 • Schwartz B. (2009) Incentives, choice, education and wellbeing. Oxford Review of Education, Vol. 35, No. 3, s. 391-403, http://dx.doi.org/10.1080/03054980902934993.
 • Sęk, H. (2004) Wypalenie zawodowe u nauczycieli: uwarunkowania i możliwości zapobiegania. W: Sęk H., Wypalenie zawodowe - przyczyny, mechanizmy, zapobieganie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Shaughnessy J.J., Zechmeister E.B, Zechmeister J.S. (2002) Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GWP.
 • Sikorski Cz. (2004) Motywacja jako wymiana - modele relacji między pracownikiem a organizacją. Warszawa: Difin.
 • Siwińska J. (1979) Motywy wyboru zawodu nauczyciela i ich wpływ na warunki nauczania. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.
 • Struktura zawodów według wynagrodzeń w październiku 2008 (2009) Informacje i Opracowania Statystyczne, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Wiłkomirska A. (2002) Zawodowe i społeczno-polityczne orientacje nauczycieli. Warszawa: Żak.
 • Wojciszke B. (2002) Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Zarębska J. (oprac.) (2010) Nauczyciele we wrześniu 2009 roku. Stan i struktura zatrudnienia. Warszawa: Wydawnictwo ORE.
 • Ustawa z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241275

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.