PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 20 | nr 5 | 83--99
Tytuł artykułu

Devious Competitiveness Paths of SMEs in sub-Saharan Africa : Selected Issues

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Meandry konkurencyjności MŚP w Afryce Subsaharyjskiej : wybór zagadnień
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Purpose: The aim of this study is to assess the competitiveness general landscape of MSMEs (micro, small and medium enterprises) in sub-Saharan Africa through selected factors driving productivity and effectiveness in doing business, as elements of the general business environment.

Design: To present a general outlook of competitiveness a narrow number of factors was chosen - public institutions, infrastructure, women in business and strategic partnership - corresponding to the contents of four Global Competitiveness Index of the World Economic Forum pillars (public and private institutions, infrastructure, labor market efficiency, business sophistication). The factors selected - elements of the general business environment, have one common feature: all are state-performance-dependent. The scientific method of research in this study, uses primary sources like the Global Competitiveness Report or The World Bank documents and data. Secondary sources include a number of syntheses, calculations and interpretations of primary sources presented by Polish and foreign scientific literature. Primary and secondary sources gathered became a base for semiotic and semantic analyses.

Findings: The approach in this paper highlights the organization general business environment elements set by the state and their adverse affect on business environment of MSMEs across the region. Competitiveness' paths then may be called devious.

Originality: This study is at the intersection of two different strands relating to organization theory: the business environment and competitiveness, and critical management studies. A qualitative research, a thorough theoretical approach concerns issues hardly available in Poland. (original abstract)
Cel: Celem artykułu jest ukazanie wybranych elementów, otoczenia dalszego (ogólnego) biznesu w Afryce Subsaharyjskiej i przeanalizowanie ich wpływu na konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Metodologia: Dla przedstawienia zagadnienia konkurencyjności wybrano wąską grupę czynników - instytucje publiczne, infrastruktura, pozycja kobiet w biznesie, partnerstwo strategiczne - odpowiadających zakresowi filarów konkurencyjności Światowego Indeksu Konkurencyjności (instytucje administracji publicznej, infrastruktura, rynek pracy, stopień zaawansowania gospodarki). Te elementy otoczenia ogólnego biznesu mają wspólną cechę - kształtuje je państwo. Rozważania w tym artykule opierają się na studiach literaturowych zagranicznych źródeł pierwotnych, jak np. opracowania Banku Światowego i inne, oraz źródeł wtórnych zagranicznych i krajowych powstałych na podstawie źródeł pierwotnych. Oba rodzaje źródeł poddane zostały analizie semantycznej i semiotycznej.

Wnioski: Autor przestawia elementy otoczenia dalszego biznesu, kształtowane przez państwo i ich niekorzystny wpływ na konkurencyjność organizacji. Można uznać, że przedsiębiorca porusza się raczej w zawiłościach, po meandrach konkurencyjności.

Oryginalność: Temat artykułu znajduje się na pograniczu dwóch naukowych zagadnień związanych z teorią organizacji: otoczenia biznesu i konkurencyjności oraz krytycznej teorii zarządzania. Jest studium opisowym, w którym rozważane są zagadnienia nowe w naukach o zarządzaniu w Polsce. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
83--99
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warsaw, Poland
Bibliografia
 • 2009 Country Commercial Guide for U.S. Companies (2009a) Doing Business in Burkina Faso, U.S. Department of State.
 • 2009 Investment climate statement - Mali (2009b), U.S. Department of State, Bureau of Economic, Energy and Business Affairs, http://www.state.gov/e/eeb/rls/othr/ics/2009/117844.htm.
 • Africa Commission, Facts and Figures, www.afdb.org.
 • Africa Development Indicators (2008/2009) Washington: The World Bank.
 • Aikaeli J. (2007) Improving competitiveness for SMEs to harness available trade and investment opportunities: the case of Tanzania. Bank of Tanzania, September. Dar es Salaam.
 • Ajayi Ibi S. (ed.) (2006) Foreign direct investment in sub-Saharan Africa: origins, targets, impact and potential. African Economic Research Consortium, Nairobi.
 • An empirical analysis of factors associated with the profitability of SMEs in Nigeria (2008) African Journal of Business Management, Vol. 2 (x), p. 195.
 • Asmundsen I., Dorsey T., Khachatryan A., Niculcea I., Saito M. (2011) Trade and Trade Finance in the 2008-09 Financial Crisis. IMF Working Paper. Washington.
 • Bardasi E., Blackden C.M., Guzmen J.C., Gender, Enterpreneurship and Competitiveness in Africa, www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Africa2007/index.htm (03.2008).
 • Bello P. (2009) Internalization of Cameroonian SMEs: myth or reality? African Journal of Business Management, Vol. 3, No. 2, p. 52-69.
 • Bieniok H., Kraśnicka T. (ed.) (2008) Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym. Katowice. Wolters Kluwer.
 • Biesebroeck van J. (2005) Exporting raises productivity in sub-Saharan African manufacturing firms. Journal of International Economics, Vol. 67, No. 2, p. 373-391.
 • Biggs T., Shah M. K. (2006) African small and medium enterprises, networks and manufacturing performance, Policy Research Working Paper 3855, World Bank. Washington.
 • Bossak J.W., Bieńkowski W. (2004) Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Brodzicki T., Szultka S. (2002) Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw. Organizacja i Kierowanie, nr 4(110), p. 45-60.
 • Business for Development, OECD Development Centre (2007) Paris.
 • Business Incubation in sub-Saharan Africa, infoDev Washington, www.infodev.org.
 • Compass 2020 (2007), Sub-Saharan Africa, The Rediscovery of a Continent. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung.
 • Cooper F. (2001) What is the concept of globalization good for? An African historian's perspective. African Affairs, No. 100, Iss. 399, p. 189-213.
 • Dessart M.A., Ubogu R.E. (2001) Capacity building, governance and economic reform in Africa. Washington: Joint Africa Institute, IMF, ADB, World Bank.
 • Doing Business in the East African Community 2010 (2010a) Washington: IBRD/The World Bank 2010(a). Enhancing the competitiveness of Africa SMEs in regional and global trade: the role of support services, Economic Commission for Africa 2000. Addis Ababa, Ethiopia.
 • Friedman T.L. (2006) Świat jest płask i. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Fukuyama F. (2005) Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Gibson T., Vaart van der H.J. (2008) Defining SMEs: a less imperfect way of defining small and medium enterprises in developing countries, Brookings, global@brookings.edu.
 • Global Monitoring Report 2009 (2009) Washington: The World Bank.
 • Hallward Driemeier M. (2008) Gender and Entrepreneurship: Expanding Opportunities for All. Washington: World Bank.
 • Hatch M.J. (2002) Teoria organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hatch M.J., Cuncliffe A.L. (2006) Organization theory, modern, symbolic and postmodern perspectives. Oxford: Oxford University Press.
 • Ilorach R. (2004) NEPAD: the need and obstacles. African Development Review, Vol. 16, September, African Development Bank, s. 223-251.
 • Improving the competitiveness of SMEs through enhancing productive capacity (2005) UNCTAD Geneva, New York.
 • Innovation systems and innovative clusters in Africa (2004) February 18-20, 2004, Bagamoyo, Tanzania (international conference materials).
 • Kauffmann C. (2005) Financing SMEs in Africa. Policy Insights, No. 7, www.oecd.org/dev/insights
 • Kayanula D., Quartey P. (2000) The policy environment for promoting SMEs in Ghana and Malawi, Working Paper Series, No. 15, University of Manchester.
 • Khadaroo J., Seetanah B. (2005) Transport infrastructure and FDI: lessons from sub-Saharan African economies. Mauritius: Bank of Mauritius, University of Technology.
 • Kieżun W. (1997) Sprawne zarządzanie organizacją. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 • Kolasiński Tomasz W. (2009), Przejaw y dy wergencji w państwach afrykańskiej Strefy franka CFA - wybrane aspekty, Working Paper Nr 002-09. Warszawa: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Kostera M. (ed.) (2008), Nowe kierunki w zarządzaniu. Podręcznik akademicki. Warszawa: WAiP.
 • Kotarbiński T. (1982) Traktat o dobrej robocie. Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Koźmiński A.K. (2004) Zarządzanie w warunkach niepewności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lech A., Starosta A. (2007) Konkurencyjność w procesie globalizacji gospodarki. Łódź: Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Luthans F., Doh J.P. (2009) International management. New York: McGraw-Hill.
 • Man T.W.Y., Lau T., Chan K.F. (2002) The competitiveness of small and medium enterprises: A conceptualization with focus on entrepreneurial competencies Journal of Business Venturing, Vol. 17, No. 2, p. 123-142.
 • North D.C. (1990) Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Nowakowski M.K. (ed.) (2005) Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Nsouli S.M. (ed.) (2004) The New Partnership for Africa's Development. Macroeconomics, institutions and poverty, IMF. Washington.
 • Porter M.E. (2001) Porter o konkurencji. Warszawa PWE.
 • Proceedings of the symposium on modalities for financing SMEs in Uganda (2002) New York, Geneva: United Nations.
 • Ramachandran V., Gelb A., Eifert B. (2009) Africa's private sector. What's wrong with the business environment and what to do about it. Center for Global Development, www.cgdev.org.
 • Ramirez G., Tsangarides Ch.G. (2007) Competitiveness in the CFA Franc Zone, IMF Working Paper. Washington.
 • Regional Economic Outlook (2001) sub-Saharan Africa Recovery and New Risks, April 2011. Washington: IMF.
 • Regional Economic Outlook (2009) sub-Saharan Africa, World Economic and Financial Surveys, April 2009. Washington: IMF.
 • Rugman A. (ed.) (2002) International business. Critical perspectives on business and management, Vol. 1-4. London: Routledge.
 • Sundaram A.K., Black J.S. (1995) The international business environment. New Jersey: Prentice-Hall.
 • The Africa Competitiveness Report 2011 (2011) World Economic Forum, World Bank, African Development Bank, Geneva.
 • The Gender in Agriculture Sourcebook (2009) The World Bank, The UN, FAO 2009. Washington.
 • The Global Competitiveness Report 2009-2010 (2009) World Economic Forum 2009, Geneva.
 • The Global Competitiveness Report 2010-2011 (2010) World Economic Forum 2010 Geneva.
 • The Prosperity Index in Africa. The Role of Entrepreneurship and Opportunity in sub-Saharan Africa (2011). London: Legatum Institute.
 • Tulder R. van, Zwart A. van der (2006) International business- society management. London: Routledge.
 • Wallace L. (ed.) (1999) Africa, adjusting to the challenges of globalization. Washington: IMF.
 • Wang J.Y. (2007) What drives China's growing role in Africa?, IMF Working Paper August. Washington: IMF.
 • World Bank Enterprise Surveys 2009 World Bank Washington.
 • World Development Report 2009 (2009a) Reshaping economic geography. IBRD, The World Bank 2009(a). Washington.
 • Yehoue E.B. (2005) Clusters as a Driving Engine for FDI, IMF Working Paper, October.
 • Zorska A. (2007) Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania. Warszawa: PWE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241293

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.