PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 20 | nr 4 | 23--33
Tytuł artykułu

Problem poprawy efektywności organizacji poprzez mobilizację potencjału ludzi z perspektywy literatury zarządzania wiedzą i psychologii

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Problem of Improving the Efficiency of the Organization by Mobilization of Human Potential from the Perspective of Knowledge Management (KM) and Psychology Literature
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel: Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie aktualnych tendencji w literaturze zarządzania wiedzą i zarządzania zasobami ludzkimi dotyczącej roli personelu w zwiększaniu skuteczności działania organizacji. W oparciu o podejście zasobowe (RBV) (Barney 1991) zachodzi w ostatnich latach szybkie zbliżenie pomiędzy dwoma kierunkami, zwłaszcza w sprawie roli odgrywanej przez cechy osobiste, charakterystyki poznawcze i zaangażowanie pracowników w podnoszenie efektywności i poprawę pozycji rynkowej firm.

Metodologia/wyniki: Omawiając literaturę, niniejszy tekst wskazuje obecne tendencje w badaniach nad mobilizacją potencjału pracowników i ewentualne kierunki rozwoju dyscyplin zarówno nauk o zarządzaniu, jak i psychologii. W artykule omawiamy również płaszczyznę dalszego schodzenia się zainteresowań obu kierunków badawczych w kwestii roli systemów motywacyjnych, szkoleniowych i społecznych w budowaniu strategii przedsiębiorstwa - czyli w domenie strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi (SHRM).

Oryginalność: Zadania stojące przed współczesnymi systemami HR są znacznie bardziej ambitne niż przy klasycznie rozumianym HR i skupiają się raczej na rozwiązywaniu czterech głównych problemów: 1) jak wykorzystać wewnętrzny potencjał pracowników do reagowania na zmiany i dokonywania innowacji? 2) jak zwiększać ten potencjał? 3) jak wykorzystać procesy grupowe w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych? 4) jak wprząc kapitał ludzki i kapitał społeczny firmy w realizację strategicznych celów przedsiębiorstwa, a zwłaszcza jak przekuć ten potencjał w pozycję rynkową i finansową stabilność? Odpowiedzą na to wyzwanie może być omawiany nurt SHRM. (abstrakt oryginalny)
EN
This article discusses current trends in the literature of Knowledge Management and psychology regarding the role of staff in improving the effectiveness of the organization. In recent years on the basis of Resources Based View (RBV) (Barney, 1991), there is a rapid convergence between the this two research directions, in particular on the role played by personal and cognitive characteristics of employee involved in improving the effectiveness and the market position of companies. Discussing contemporary literature, this text indicates current trends in research on the potential mobilization of personnel and possible directions of development of both disciplines. The article also indicates the areas where the both group of researchers can combine their scientific interest in the role of incentive systems, training and social enterprise in building a strategy - that is in the domain of strategic human resource management (SHRM). The objectives of current HR tasks are much more ambitious than those in classic HR and are focused on solving four kinds of problems: 1. How to use inner potential of employees to cope with changes and creating innovations?; 2. How to increase this potential?; 3. How to use the group processes for solving organizational dilemmas?, and 4. How to put human and social capital for fulfilling strategic goals, and especially how to improve market position and financial stability using this potential? Strategic human resource management (SHRM) might be the answer to this questions. (original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
23--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Bibliografia
 • Arnold J., Silevester J., Patterson F., Robertson I., Cooper C., Burners B. (2005) Work Psychology. Harlow: Person Education.
 • Bamberger P., Meshoulam I. (2000) Human Resource Strategy. Formulation, Implementation and Impact. Thousand Oaks, CA.: Sage.
 • Barney J.B. (1991) Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, Vol. 17, s. 99-120.
 • Barney J.B. (2001) Resource-based theories of competitive advantage: A ten-year retrospective on the resource-based view. Journal of Management, Vol. 27, No. 6, s. 643-650.
 • Bartkowiak G. (2010) Psychologia w zarządzaniu. Nowe spojrzenie. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Becton J.B., Schraeder M. (2009) Strategic Human Resources Management: Are We There Yet? Journal for Quality and Participation, Vol. 31, No. 4, s. 11-18.
 • Birdi K., Clegg C., Patterson M., Robinson A., Stride C.B., Wall T.D., Wood S.J. (2008) The Impact of Human Resource and Operational Management Practices on Company Productivity: a Longitudinal Study. Personnel Psychology, Vol. 61, No. 3, s. 467-501.
 • Carleton K. (2011) How to Motivate and Retain Knowledge Workers in Organizations : A Review of the Literature. International Journal of Management, Vol. 28, No. 2, s. 459-469.
 • Chadwick C., Dabu A. (2009) Human Resources, Human Resource Management, and the Competitive Advantage of Firms: Toward a More Comprehensive Model of Causal Linkages. Organization Science, Vol. 20, No. 1, s. 253-272.
 • Davenport T.H., Prusak L. (1998) Working Knowledge. How Organizations Manage what They Know. Boston: Harvard Business School Press.
 • Drucker P.F. (1999) Społeczeństwo pokapitalistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Drucker P.F. (2004) Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 • Ferguson K.L., Reio T.G. (2010) Human resource management systems and firm performance. Journal of Management Development, Vol. 29, No. 5, s. 471-494.
 • Grossman M. (2006) An overview of knowledge management assessment approaches. Journal of American Academy of Business Cambridge, Vol. 8, No. 2, s. 242-247.
 • Hassan M., Hagen A., Daigs I. (2006) Strategic Human Resources as strategic weapon for enhancing labor productivity: empirical evidence. Academy of Strategic Management Journal, Vol. 5, s. 75-96.
 • Hendricks P. (2001) Many rivers to cross: from ICT to knowledge management systems. Journal of Information Technology, Vol. 16, No. 2, s. 52-72.
 • Jakubik M. (2007) Exploring the knowledge landscape: four emerging views of knowledge. Journal of Knowledge Management, Vol. 11, No. 4, s. 6-19.
 • Kofta M., Szustrowa T. (red.) (2001) Złudzenia, które pozwalają żyć. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kożusznik B., Chrupały-Pniak M. (2010) Zastosowania psychologii w zarządzaniu. Katowice: Wydawnictwo UŚ.
 • Labedz C.S., Lee J. (2011) The mental models of HR professionals as strategic partners. Journal of Management & Organization, Vol. 17, No. 1, s. 56-76.
 • Markos S. (2010) Employee Engagement: The Key to Improving Performance. Journal of Business and Management, Vol. 5, No. 12, s. 89-97.
 • Mayo G.E. (1933) The Human Problems of an Industrial Civilization (wyd. 2003). Londyn: Routledge.
 • McHenry J.E., Strřnen F.H. (2008) The trickiness of IT enhanced competence management. Journal of Workplace Learning, Vol. 20, No. 2, s. 114-132.
 • Nonaka I. (1994) A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation. Organization Science, Vol. 5, No. 1, s. 14-37.
 • Nonaka I., Takeushi H. (2000) Kreowanie wiedzy w organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • Oleś P.K. (2003) Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Porter M.E. (2010) Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa: MT Biznes.
 • Razmerita L., Kirchner K., Sudzina F. (2009) Personal knowledge management: The role of Web 2.0 tools for managing knowledge at individual and organisational levels. Online Information Review, Vol. 33, No. 6, s. 1021-1039.
 • Ready K.J., Johnson B., Astani M. (2011). Design and Implementation Issues in Integrating e-learning: Lessons Learned From a Fortune 1000 Firm. The Business Review, Vol. 18, No. 1, s. 1-8.
 • Senge P.M. (1998) Piąta Dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 • Serenko A., Bontis N., Booker L., Sadeddin K. (2010) A scientometric analysis of knowledge management and intellectual capital academic literature (1994-2008). Journal of Knowledge Management, Vol. 14, No. 1, s. 3-23.
 • Stewart T.A. (1991, June 3) Brainstorming. Fortune, s. 44-60.
 • Strohmeier S., Kabst R. (2009) Organizational adoption of e-HRM in Europe: An empirical exploration of major adoption factors. Journal of Managerial Psychology, Vol. 24, No. 6, s. 482-501.
 • Sun P. (2010) Five critical knowledge management organizational themes. Journal of Knowledge Management, Vol. 14, No. 4, s. 507-523.
 • Tesser A., Felson R.B., Suls J.M. (red.) (2004) Ja i tożsamość. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Thompson P., Warhurst C., Callaghan G. (2001) Ignorant theory and knowledgeable workers: Interrogating the connections between knowledge, skills and services. The Journal of Management Studies, Vol. 38, No. 7, s. 923-942.
 • Woolley A.W., Chabris C.F., Pentland A., Hashmi N., Malone T.W. (2010) Evidence for a collective intelligence factor in the performance of human groups. Science, Vol. 330, No. 6004, s. 686-688.
 • Wright P.M., Dyer L.D., Boudreau J.M., Milkovich G.T. (red.) (1999) Strategic Human Resources Management in the Twenty-First Century. Stanford, CT: JAI Press.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241299

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.