PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 20 | nr 3 | 26--41
Tytuł artykułu

The Role of Universities in Shaping Social Attitudes of Future Managers

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Rola uczelni w kształtowaniu postaw społecznych przyszłych menedżerów
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Purpose: The article is devoted to critical reflection on the present model of ethical education of managers in Poland. It attempts to outline a model that could be adopted to meet the current challenges of social change.

Design: The first part of the article is written from a philosophical perspective, which brings to mind the Greek Paideia. The second part is an attempt to analyze the imperfect Polish educational reality concerning the formation of future managers' attitudes.

Findings: The author's arguments focus on the proposal to transform the "educational" teaching system of ethics into a "social interaction" one.

Originality: In the summary, the author presents specific actions to be taken at Polish universities so they can quickly move from the traditional model of managers' education to a modern pro-social model of education based on social interaction. (original abstract)
Cel: Artykuł jest poświęcony krytycznej analizie obecnego modelu edukacji menedżerów w Polsce. Jednocześnie Autorka proponuje model edukacji nowoczesnej, lepiej odpowiadającej współczesnym wyzwaniom.

Metodologia: Tekst w pierwszej części napisany jest z perspektywy filozoficznej, stąd odwołania do greckiej Paidei, natomiast w drugiej części jest próbą analizy niedoskonałej polskiej rzeczywistości edukacyjnej w zakresie kształcenia postaw przyszłych menedżerów.

Wyniki: Autorka proponuje w ramach nowego modelu przekształcenie tradycyjnego, "edukacyjnego" systemu nauczania etyki w nowoczesny model "społecznej interakcji".

Oryginalność/wartość: Autorka w podsumowaniu prezentuje konkretne działania, które powinny zostać podjęte na polskich uczelniach, aby można było jak najszybciej przejść od tradycyjnego modelu edukacji menedżerów do nowoczesnego modelu prospołecznej edukacji, opartej na społecznej interakcji. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
26--41
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Cracow University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Arystoteles (1996) Etyka nikomachejska (Aristotle, Nicomachean Ethics). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Arystoteles (2001) Polityka (Aristotle, Politics). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego (University curriculum autonomy. Qualifications framework for higher education) (2011) E. Chmielecka (ed.). Warszawa: MNiSW.
 • Adamska-Chudzińska M., Lorenowicz U. (2004) Wprowadzenie. W: A. Węgrzecki (ed.), Prospołeczna edukacja ekonomistów (Introduction. In: Pro-social education of economists). Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Dylus A. (1998) Chrześcijanin na areopagu gospodarki (A Christian in the Areopagus of economy). Znak, nr 513.
 • Filek J. (2000) Człowiek wolnego rynku (Man of the free market). In: A. Węgrzecki (ed.) Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Filek J. (2002) O wolności i odpowiedzialności podmiotu gospodarującego (On the Freedom and Responsibility of the Economic Subject). Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Filek J. (2010a) Czy finansista jest człowiekiem moralnym? (Does a financier make a moral human being?) Prakseologia, nr 150.
 • Filek J. (2010b) The implementation of CSR as a New Social Contract in Poland. In: Fryzel B., Dembinski P.H. (eds.), The Role of Large Enterprise in Democracy and Society. Palgrave Macmillian.
 • Filek J.T. (1996) Ontologizacja odpowiedzialności, (Ontologization of responsibility). Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński.
 • Filek J.T. (2001) Fenomenologia wychowania (Phenomenology of education). In: Filozofia jako etyka. Kraków: Znak.
 • Habermas J. (1981) Theorie des kommunikativen Handelens. (in Polish: (1998) Teoria działania komunikacyjnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN).
 • Jaspers K. (1964) Die massgebenden Menschen. Sokrates, Buddha, Konfuzius, Jesus (in Polish: (2000), Autorytety: Sokrates, Budda, Konfucjusz, Jezus. Warszawa: Wydawnictwo KR).
 • Jaeger W. (1933) Paideia. Die Formung des griechischen (in Polish: (1964) Paideia. Warszawa: PAX).
 • Jonas H. (1984) The Imperative of Responsibility (in Polish: (1996), Zasada odpowiedzialności/ Kraków: Wydawnictwo Platan.
 • Kaniowski A.M. (1999) Supererogacja. Zagubiony wymiar etyki, (Supererogation. A lost dimension of ethics). Warszawa: Oficyna Wydawnicza.
 • Kraśniewski A. (2011) Jak przygotow y wać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji (How to prepare education programs in accordance with the requirements of the National Qualification Framework). Warszawa: MNiSW.
 • Laszlo C. (2005) The Sustainable Company. (in Polish: (2008) Firma zrównoważonego rozwoju. Warszawa: Studio Emka).
 • MacIntyre A. (1966) A Short History of Ethics. (in Polish: (1996), Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności. Warszawa: PWN.
 • Platon (1948) Państwo (Plato, Polis). Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza Wiedza.
 • Platon (1991) Menon (Plato, Meno). Warszawa: PWN.
 • Rawls J. (1971) Theory in Justice (in Polish: (2009), Teoria sprawiedliwości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Smith A. (1976) The Wealth of Nations (in Polish: (1954), Badania nad naturą i bogactwem narodów. Warszawa).
 • Węgrzecki A. (2004) Aksjologiczne podstawy prospołecznej edukacji (Axiological foundations of pro-social education). In: A. Węgrzecki (ed.), Prospołeczna edukacja ekonomistów. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Więckowski P. (2011) Biznes, etyka, i etyka umowy społecznej, (Business, ethics, and ethics of the social contract). In: G. Szulczewski (ed.), Etyka biznesu w perspektywie humanistycznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241361

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.