PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 37 | 36--47
Tytuł artykułu

Ryzyko płynące z nowej organizacji nadzoru nad sektorem bankowym w Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przybliżenie mających miejsce i dalszych możliwych kierunków zmian w obszarze nadzoru nad sektorem finansowym w Unii Europejskiej. Trwający od kilku lat proces konwergencji polityk nadzorczych powinien mieć na celu nie tylko budowanie stabilności finansowej największych i najbardziej rozwiniętych państw, ale także symetryczną troskę o wszystkie, w tym mniejsze i słabiej rozwinięte gospodarki. Artykuł prezentuje istotne obszary rozbieżności i wątpliwości w postulowanych rozwiązaniach regulacyjnych i ich możliwe konsekwencje dla Polski. Z dniem 1 stycznia 2011 r. rozpoczął funkcjonowanie Europejski System Nadzoru Finansowego (European System of Financial Supervision - ESFS). Głównym celem stworzenia ESFS jest zapewnienie właściwego wdrażania przepisów dotyczących sektora finansowego, w sposób umożliwiający zachowanie stabilności finansowej i zaufania do systemu finansowego jako całości, oraz odpowiedniej ochrony konsumentów usług finansowych. W skład ESFS wchodzą trzy Europejskie Urzędy Nadzoru (European Supervisory Authorities - ESAs), Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru (Joint Committee), Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (European Systemic Risk Board - ESRB) oraz organy nadzoru państw członkowskich określone w odpowiednich aktach unijnych [KNF 2011]. Utworzenie europejskich agencji nadzorczych jest zmianą w kierunku korzystnym z punktu widzenia krajów goszczących, których rynki są zdominowane przez podmioty należące do transgranicznych grup finansowych. Nowe urzędy stanowią przeciwwagę dla preferowanej przez kraje macierzyste opcji przenoszenia uprawnień decyzyjnych na poziom nadzoru wykonującego nadzór skonsolidowany [Kluza 2011]. W okresie kryzysu nadzorcy z krajów macierzystych, którzy w świetle obecnie wdrażanych regulacji sprawują nadzór skonsolidowany nad transgranicznymi grupami finansowymi, znajdują się w sytuacji klasycznego konfliktu interesów. Nadzorcy odpowiedzialni za nadzór skonsolidowany podejmują działania na rzecz stabilności systemu finansowego kraju, w którym siedzibę ma podmiot dominujący, nawet kosztem ewentualnej destabilizacji sektora bankowego w krajach, w których znajdują się spółki zależne. Sytuacja taka jest niekorzystna dla tzw. krajów goszczących, do których należy większość nowo przyjętych krajów Unii Europejskiej, w tym Polska (tzw. grupa New Europe). Niestety, ostatecznie przyjęte rozwiązania w zakresie kompetencji Europejskich. Urzędów Nadzoru nie zniwelowały zagrożenia dalszego wzmacniania organów nadzoru z krajów macierzystych, przy jednoczesnym osłabianiu uprawnień nadzorczych krajów goszczących. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper analyzes possible consequences of new reforms of the EU supervisory structure. The focus is on its impact in the supervision of European banking groups operating on the Polish financial market. The paper also assesses proposals for new regulation in the banking sector submitted by the European Commission. There is a possibility that the new regulations would constitute acceptance of a higher level of risk in the financial sector. A further weakening of supervisory standards is anticipated to hide shortages in own sources of funding. Additionally, there may be increased pressure for financing the economy to speed up economic growth. So far, sufficient steps have not been taken towards restoring the health of the financial sector. Effective actions can be performed only at the domestic level. However, they are only possible if they are not restricted by European law. Effective counter-cyclical prevention at the credit market is possible only at the local level. The paper emphasizes that the lack of proper country-level financial supervision can cause systemic risk at the local level. Those risks quickly enlarge and spread to become international in scope. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
36--47
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Decressin ]., Faruqee H., Fonteyne W., 2007, Integrating Europe's Financial Markets, IMF, Washington.
 • De Larosiere J., 2009, The high-level group on financial supervision in EU, European Commission, Bruksela, Feb.
 • FSB-IMF-BIS, 2011, Macroprudential Policy Tools and Frameworks; Progress Report to G20; FSB-IMF-BIS joint publication, Oct.
 • Gospodarowicz M., 2008, Selected Aspects of Indirect Market Discipline in Ranking Supervision, Publishing House Saint Petersburg State University of Economics and Finance.
 • Greenspan A., 2008, We will never have a perfect model of risk, "Financial Times", 16 March.
 • Kluza S., 2010, Europejski system nadzoru finansowego po kryzysie, BRE-CASE Zeszyt nr 109 pt. "Kryzys finansowy - Zmiany w regulacji i nadzorze nad bankami", Warszawa.
 • Kluza S., 2011, The financial crisis of 2008-2009: the financial supervision perspective, Poznań University of Economics Review; Vol. 11, No. 1, Poznań.
 • Kluza S., 2012a, The new architecture of European financial regulatory and supervision framework, Łódź University Press; FindEcon Monograph Series, No. 10, Łódź.
 • Kluza S., 2012b, New Regulatory Architecture towards Safety and Stable Growth. Role of regulating and monitoring the financial system in strengthening the financial stability of the EU, Conference European Integration Process in the New Regional and Global Settings, Oct 2011, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Komisja Nadzoru Finansowego, 2010, Polski rynek finansowy w obliczu kryzysu finansowego w latach 2008- 2009, Warszawa, maj.
 • Komisja Nadzoru Finansowego, 2011a, Pięć lat działalności, Warszawa, czerwiec.
 • Komisja Nadzoru Finansowego, 201lb, Raport o funkcjonowaniu polskiego rynku finansowego w ujęciu międzysektorowym, Warszawa, maj.
 • Komisja Nadzoru Finansowego, 2011c, Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2010 roku, Warszawa.
 • Schinasi G., 2005, Safeguarding financial stability, IMF, Washington.
 • Turner A., 2009, A regulatory response to the global banking crisis, FSA, London, March.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie wspólnotowego nadzoru makro ostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 1998/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Pracowniczymi Programami Emerytalnymi) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi), określana jako dyrektywa Omnibus I; ponadto obecnie trwają prace legislacyjne nad tzw. dyrektywą Omnibus II, która wprowadzi odpowiednie zmiany do dyrektywy Wypłacalność II.
 • Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241391

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.