PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 7-8 | 5--17
Tytuł artykułu

Mit o adresacie decyzji administracyjnej

Warianty tytułu
Myth about the Addressee of an Administrative Decision
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Definiując pojęcie decyzji administracyjnej, a także postępowania, którego zwieńczeniem jest taka decyzja, tj. postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego, jako jedną z cech charakterystycznych tych pojęć wskazuje się powszechnie "zewnętrzność" adresata decyzji wobec podmiotu, który wydaje decyzję (czyli organu administracji publicznej w znaczeniu ustrojowym bądź funkcjonalnym). W artykule autorzy rozważają, czy rzeczywiście "zewnętrzność" adresata - pojmowana jako jego niepodporządkowanie organizacyjne ani służbowe wydawcy aktu - stanowi jeden z elementów konstytuujących pojęcia decyzji administracyjnej i administracyjnego postępowania jurysdykcyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
In defining the notion of an administrative decision, as well as the proceedings, which end in such a decision, i.e. jurisdiction administrative proceedings, one of the features which are characteristic of these notions is generally referred to as the "external nature" of the addressee of the decision with respect to the entity which issues the decision (namely the body of state administration in the legislative or functional sense). In the article, the authors contemplate whether the "external nature" of the addressee - understood as his lack of organizational or official subordination to the issuer of the act - is actually one of the elements determining the notion of an administrative decision and jurisdiction administrative proceedings. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--17
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • E. Ochendowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Toruń 2000, s. 28.
 • L. Żukowski w: L. Żukowski, R. Sawuła, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, Warszawa 2002, s. 101.
 • W. Dawidowicz, Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989, s. 13.
 • T. Woś w: T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2004, s. 74.
 • R. Kędziora, Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2008, s. 11.
 • W. Chróścielewski w: W. Chróścielewski, J.P. Tarno, Postępowanie administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2002, s. 120.
 • J. Świątkiewicz, Zakres kontroli Naczelnego Sądu Administracyjnego (w świetle orzecznictwa sądowego), "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1984/1, s. 23-30.
 • J. Świątkiewicz, Decyzja administracyjna w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, "Nowe Prawo" 1985/9, s. 31 i n.
 • J. Świątkiewicz, Naczelny Sąd Administracyjny. Komentarz do ustawy, Warszawa 2001, s. 87.
 • M. Wierzbowski w: M. Wierzbowski, M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2004, s. 1.
 • W. Chróścielewski, Akt administracyjny generalny, Łódź 1994, s. 21-22.
 • F. Longchamps, Uwagi o używaniu pojęć w naukach prawnych, Warszawa-Wrocław 1960, s. 13-15.
 • I. Lipowicz, Pojęcie sfery wewnętrznej administracji państwowej, Katowice 1991, s. 12-24.
 • M. Zimmermann, Pojęcie administracji publicznej a "swobodne uznanie", Warszawa 2009.
 • A. Peretiatkowicz, Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego, Poznań 1946, s. 14-15.
 • F. Longchamps, O źródłach prawa administracyjnego (problemy poznawcze), w: Studia z zakresu prawa administracyjnego ku czci Prof. dra Mariana Zimmermanna, Warszawa-Poznań 1973, s. 101-102.
 • P. Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, t. 2, Tübingen 1911-1914, s. 181 i n.
 • W.L. Jaworski, Nauka prawa administracyjnego. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1924, s. 121 i n.
 • J.S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, reprint, Kraków 2003, s. 181-182, 380 i n.
 • M. Jaroszyński, Źródła prawa administracyjnego, w: M. Jaroszyński, M. Zimmermann, W. Brzeziński, Polskie prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 1956, s. 145 i n.
 • E. Iserzon, Prawotwórcza działalność organów administracji państwowej, "Państwo i Prawo" 1963/5-6, s. 835.
 • J. Homplewicz, Zarządzenia administracyjne. Studium z zakresu nauki prawa administracyjnego, Kraków 1970, s. 127 i n.
 • M. Zimmermann, Źródła prawa administracyjnego, w: M. Jaroszyński (red.), Prawo administracyjne, cz. I, Warszawa 1952, s. 37-38.
 • J. Łętowski, Polecenie służbowe w administracji, Warszawa 1972, s. 51 i n.
 • J. Starościak, Podstawy prawne działania administracji, Warszawa 1973, s. 33, 38-42.
 • J. Filipek, Prawna regulacja wewnętrznej sfery działania administracji państwowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze" 1979/83, s. 7-15
 • J. Filipek, Normatywna regulacja wewnętrznych działań administracji państwowej (ciąg dalszy), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze" 1982/91, s. 7-13.
 • J. Filipek, Strukturalno- organizacyjne normy prawa administracyjnego, w: A. Jaroszyński (red.), Aktualne problemy administracji i prawa administracyjnego. W czterdziestolecie pracy zawodowej i naukowej Profesora Zygmunta Rybickiego, Warszawa 1987, s. 74-86.
 • J. Zimmermann, O niektórych aspektach wewnętrznych jurysdykcji administracyjnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze" 1979/83, s. 33-46.
 • J. Zimmermann, Motywacja decyzji administracyjnej a granice sfery wewnętrznej działania administracji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze" 1982/91, s. 37-49.
 • H. Franaszek, Działania zewnętrzne i wewnętrzne administracji (Rozważania na temat kryterium podziału), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze" 1979/83, s. 49-63.
 • H. Franaszek, Podległość organizacyjna jako kryterium podziału działań administracji na zewnętrzne i wewnętrzne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze" 1982/91, s. 59-66.
 • A. Walaszek-Pyzioł, Porozumienie branżowe a koncepcja sfery wewnętrznej i zewnętrznej działań administracji państwowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze" 1982/91, s. 69-71.
 • W. Brzeziński w: Polemika. Charakter prawny działań wewnętrznych administracji państwowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze" 1982/91, s. 87-92.
 • T. Kuta w: J. Boć, T. Kuta, Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1984, s. 25-28, 146-147.
 • J. Jeżewski, Prawo administracyjne w sferze działań wewnętrznych administracji, w: T. Kuta (red.), Prawo administracyjne. Funkcjonowanie układów podstawowych, Warszawa 1985, s. 203-231.
 • K.M. Ziemski, Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna działania administracji, Poznań 2005, s. 107-113, 144-145.
 • J. Łętowski, Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990, s. 30 i n.
 • J. Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne. Część I, Kraków 1995, s. 61 i n.
 • A. Błaś, T. Kuta, Prawo administracyjne.Podstawowe zagadnienia terminologiczno-pojęciowe, Poznań-Wrocław 1998, s. 36 i n.; J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2007, s. 44 i n.
 • M. Stahl w: M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2009, s. 214 i n.
 • J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2012, s. 42, 61, 85-87, 89.
 • J. Kisielewicz, Repetytorium z nauki o administracji, Przemyśl 2007, s. 122.
 • E. Knosala, Zarys nauki administracji, Kraków 2006, s. 86-89.
 • J. Łukasiewicz, Zarys nauki administracji, Warszawa 2007, s. 148.
 • Z. Leoński, Nauka administracji, Warszawa 2004, s. 93-95.
 • E. Kosieradzka, Status prawny Narodowego Banku Polskiego. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2008, s. 191 i n.
 • M. Wierzbowski, J. Jagielski, A. Wiktorowska, E. Stefańska (red.), Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Jackowi M. Langowi, Warszawa 2009.
 • Z.R. Kmiecik, Decyzje administracyjne organów szkół wyższych wydawane w sprawach studenckich, "Studia Iuridica Lublinensia" 2010/XIV, s. 9-22.
 • K. Wąsowski w: M. Wierzbowski, A. Wiktorowska (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011, s. 16.
 • G. Łaszczyca, Postanowienie administracyjne w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011, s. 54.
 • A. Wróbel w: M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2005.
 • Z. Janowicz, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnym, Warszawa-Poznań 1987, s. 66.
 • Z.R. Kmiecik, Postępowanie administracyjne, postępowanie sądowoadministracyjne i postępowanie egzekucyjne w administracji, Warszawa 2011, s. 39-40.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241411

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.