PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 7-8 | 26--39
Tytuł artykułu

Lokalizacja inwestycji w postaci wielkopowierzchniowych obiektów handlowych oraz obiektów i urządzeń przeznaczonych do wytwarzania energii alternatywnej a obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - głos w dyskusji

Autorzy
Warianty tytułu
Location of Projects in the Form of Large Floor-space Retail Buildings, as Well as Structures and Devices for Generating Alternative Energy and the Obligation to Prepare a Local Land Use Plan-Voice in the Discussion
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Lokalizacja wielkopowierzchniowych obiektów handlowych oraz obiektów i urządzeń służących do wy- twarzania tzw. energii alternatywnej jest obecnie jednym z kluczowych problemów planowania i zagos- podarowania przestrzennego. Przedmiotem sporu przedstawicieli doktryny i orzecznictwa jest zwłaszcza kwestia dopuszczalności lokalizowania tych obiektów i urządzeń na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Stanowi to rezultat braku spójności przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, której kolejne nowelizacje zostały dokonane - jak zauważa autorka - bez niezbędnej analizy ich skutków w kontekście całokształtu uregulowań tej ustawy. (abstrakt oryginalny)
EN
The location of large floor-space retail buildings, as well as structures and devices for generating so-called alternative energy is currently one of the key problems of spatial planning and development. The subject of the dispute of the representatives of the legal doctrine and case law is especially the issue of the admissibility of locating these structures and devices on the basis of planning permission. This is a result of a lack ofco-hesiveness of the provisions of the Spatial Planning and Development Act, which has been successively revised - as the authoress notes - without conducing the necessary analysis of their consequences in the context of all the regulations of this Act. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
26--39
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • J. Wszołek, Lokalizacja inwestycji w postaci wielkopowierzchniowych obiektów handlowych oraz elektrowni wiatrowych a obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, "Monitor Prawniczy" 2012/12, s. 629-630.
 • I. Zachariasz w: H. Izdebski, I. Zachariasz, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2013, s. 114.
 • D. Pawczuk-Pisz, Dopuszczalność zawieszenia, na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, postępowania lokalizacyjnego prowadzonego w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla obiektu wielkopowierzchniowego, "Nowe Zeszyty Samorządowe" 2009/4, s. 29.
 • M. Szewczyk w: Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kruś, Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2012, s. 85.
 • W. Jakimowicz, Wykładnia w prawie administracyjnym, Warszawa 2006, s. 442.
 • T. Bąkowski, Komentarz do art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stan prawny na 1 listopada 2004 r., LEX nr 74096.
 • K. Jaroszyński, Z. Niewiadomski (red.), A. Szmytt, Ł. Złakowski, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2011, s. 107-108.
 • P. Brzezicki, Glosa do wyroku Sądu Okręgowego z dnia 17 grudnia 2010 r., IV Ca 473/10, "Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa" 2011/4, s. 43-50.
 • J. Kremis, Ponoszenie kosztów sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, "Nowe Zeszyty Samorządowe" 2001/3, s. 30.
 • J. Kremis, Warunki dopuszczalności obciążenia właścicieli gruntów kosztami sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, "Nowe Zeszyty Samorządowe" 1999/3, s. 44.
 • A. Ostrowska, Prawno-administracyjne bariery budowy biogazowni rolniczych w Polsce, w: E. Olejniczak- -Szałowska, B. Glinkowska, M. Kapusta (red.), Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania administracji publicznej, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2012/270, s. 128.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241427

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.