PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 7-8 | 40--51
Tytuł artykułu

Skala rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a zasady jego sporządzania

Autorzy
Warianty tytułu
Scale of the Land Use Plan Drawing and the Rules for Its Preparation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie skali rysunku planu stanowiącego załącznik do uchwały w spra- wie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przepisy ustawowe wprowadzają wymogi w zakresie dopuszczonej do zastosowania skali mapy, czyli co do zasady 1:1000. Zostały jednak prze- widziane odstępstwa pozwalające również na zastosowanie skali 1:500, 1:2000 oraz 1:5000. Zdaniem autorki poważne wątpliwości interpretacyjne dotyczą dopuszczalności stosowania skali 1:2000, co może wystąpić na przykład w przypadku sporządzania projektu rysunku planu miejscowego dla inwestycji liniowych oraz dla obszarów o znacznej powierzchni. Zastosowanie niewłaściwej skali rysunku do planu miejscowego pociąga za sobą daleko idące sankcje w postaci uznania, że nastąpiło naruszenie zasad sporządzania planu, co z kolei może prowadzić do sankcji w postaci stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w przedmiocie prawa miejscowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article refers to the issue of the scale of the drawing of the plan constituting the attachment to the resolution on the land use plan. The statutory regulations introduce requirements on the scale of the map which is admissible for use, namely, inprinciple 1:1000. However, derogations have been provided for, also enabling the use of a scale of 1:500, 1:2000 and 1:5000. According to the authoress, the interpretational doubts apply to the use of a scale of 1:2000, which can arise, for instance, in the case of preparing a draft drawing of the local plan for infrastructure investments and for terrains of a large surface area. The use of an incorrect scale of the drawing in the local plan results in extensive sanctions of acknowledging that the rules of preparing the plan were breached, which, in turn, can lead to the sanction of the municipal council's resolution on the local plan be ing found to be invalid. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
40--51
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie
Bibliografia
 • Z. Leoński, M. Szewczyk, Podstawowe instytucje planowania przestrzennego i prawa budowlanego, Poznań 1997, s. 48.
 • T. Bąkowski, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Kraków 2004, s. 31-32.
 • I. Chojnacka, Władztwo planistyczne gminy w orzecznictwie sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego, "Samorząd Terytorialny" 2009/1-2, s. 72.
 • W. Jakimowicz, O normatywnych podstawach władztwa planistycznego gmin, w: I. Zachariasz (red.), Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2012, s. 70 i n.
 • Z. Niewiadomski (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, Warszawa 2011, s. 162.
 • Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kruś, Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2012, s. 212.
 • T. Bąkowski, Grafi czne elementy planu w świetle prawa do informacji o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (wybrane zagadnienia), "Samorząd Terytorialny" 2001/9, s. 27.
 • J. Szafl arski, Zarys kartografi i, Warszawa 1965, s. 129-130.
 • T. Bąkowski, Dwie kwestie dotyczące ogłaszania aktów prawa miejscowego na przykładzie uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w: K. Grajewski, J. Warylewski (red.), Informacja prawna a prawa obywatela, Gdańsk 2006, s. 191.
 • T. Bąkowski, A. Skóra, Problemy publikacji prawa miejscowego w wojewódzkich dziennikach urzędowych, w: Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia, Łódź 2000, s. 13.
 • A. Plucińska-Filipowicz, Problematyka defi niowania "powierzchni zabudowy" i kwestia możliwości częściowego stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, "Nieruchomości C.H. Beck" 4/2012, s. 11.
 • M. Hurba, Grafi czny zapis opracowań planistycznych z punktu widzenia kartografa, "Człowiek i Środowisko" 2008/1-2, s. 87-88.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241429

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.